Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

20 proc. trwałego uszczerbku na zdrowiu a praca

23.08.2019
Autor: A.

Witam. 3 lata temu doszło do wypadku, na skutek którego doszło u mnie do kompresyjnego złamania kręgosłupa. Orzecznicy określili stały uszczerbek na zdrowiu 20%. Nie jestem w stanie pracować 8 godzin dziennie, bo nie wyrabiam tyle fizycznie, a codzienne łykanie tramadolu jakoś mnie nie przekonuje, bo tylko maskuje problem silnego bólu. Jakie kroki podjąć, żeby uzyskać stopień niepełnosprawności i czy mam na to jakieś szanse? Słyszałam, że skróciłoby mi to czas pracy przynajmniej o godzinę.

Szanowna Pani,

warto udać się do swojego powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, aby pobrać niezbędne formularze w celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Uzyskanie przez Panią orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (chyba, że już posiada Pani orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy), powodowałoby, iż generalnie Pani norma dzienna czasu pracy wynosiła 7 godzin, a tygodniowa 35 godzin.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. 2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Art. 16. 1. Przepisów art. 15 nie stosuje się:

  1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

2. Koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

 

.

Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej Ci brakuje, gdy kolejne dni spędzasz w domu z powodu zagrożenia koronawirusem?

Biuletyn

Wspierają nas