Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odejście na emeryturę a zasiłek

19.08.2019
Autor: J.

W tym roku odchodzę z pracy na emeryturę, mam przyznaną umiarkowaną grupę niepełnosprawności, O5R, przyznaną na stałe. Czy należy mi się zasiłek opiekuńczy, jeżeli tak to gdzie składać wniosek.

Szanowna Pani,

nie wiem o jaki pyta Pani zasiłek?

Najczęściej osoby niepełnosprawne otrzymują zasiłek pielęgnacyjny (184 zł), który można uzyskać w gminie - wydział świadczeń rodzinnych, a który nie przysługuje w przypadku otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego albo dodatek pielęgnacyjny (215 zł), który przyznaje ZUS, a który może być dodatkiem do emerytury, warunkiem uzyskania dodatku pielęgnacyjnego, jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego ZUS, o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Natomiast zgodnie z art.16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (1.) Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie, która ukończyła 75 lat

3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas