Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mam ulgę na bilet PKS i PKP?

13.08.2019
Autor: M.

Witam. Posiadam orzeczenie, stopień niepełnosprawności umiarkowany kod 04-0. Moje pytanie to, czy posiadam ulgę w zakupie biletu? Spotkała mnie taka sytuacja, że jadąc autobusem PKS pokazałam legitymację i kierowca mnie wyśmiał i powiedział że nie mam ulgi. Ulga jest tylko z pierwszą grupą. Wszędzie czytam, że mam. Jeżeli mam, to jak mam kupić bilet?

Szanowna Pani,

na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U.2012.1138 tj. z późn.zm.) przysługuje Pani 37-procentowa ulga w przejazdach PKP i PKS (mowa o komunikacji publicznej). W ww. ustawie uznano, że osoby niewidome lub ociemniałe, z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, posiadają uprawnienie do ulgi 37% - przy przejazdach pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi (PKP) oraz autobusami (PKS) w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej  na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych (zgodnie z zasadami ogólnymi).

W Pani przypadku, warunkiem korzystania z uprawnienia jest posiadanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, stwierdzającej umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu narządu wzroku lub oznaczona symbolem „04-O”, wystawionej przez zespół orzekający o niepełnosprawności.

Warto pamiętać, że ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego nie ma zastosowania do zasad obowiązujących w komunikacji miejskiej. Każde miasto i gmina ustala odrębnie w drodze uchwały, kto jest uprawniony do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów. Informacje na ten temat można uzyskać w urzędach gmin i miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych.

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Co zapamiętałaś/-eś z ostatniej komisji orzekającej o niepełnosprawności – Twojej lub Twojego dziecka?

Biuletyn

Wspierają nas