Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie do wózka elektrycznego

10.05.2019
Autor: T.

Witam, czy osoba niepełnosprawna ruchowo ze znacznym stopniem oraz poruszająca się na wózku inwalidzkim aktywnym może mieć łatwiejszy dostęp do wózka inwalidzkiego elektrycznego? Teraz mamy dofinansowania 5 300 zł, a wózki są dużo droższe, nas na ten sprzęt nie stać.

Szanowny Panie,

niestety, w chwili odpowiedzi na Pańskie pytanie obowiazują dotychczasowe zasady uzyskiwania wsparcia zakupu wózka elektrycznego - w oficjalnej nomenklaturze zwanego „wózkiem specjalnym”. Limit finansowania tego wózka w ramach ubezpieczenia pokrywanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) wynosi 3000 zł. W celu uzupełnienia brakującej kwoty, czyli pokrycie dopłaty do zakupu, należy zwrócić się się do PCPR, który udziela dofinansowania ze środków PFRON. Maksymalne dofinansowanie z PFRON wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ,
  • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Całość dofinansowania może przedstawiać się następująco: 3000 zł z NFZ i 4500 zł z PCPR (150 % limitu z NFZ) = 7500 zł,

ale ponieważ przepisy stanowią iż maksymalne dofinansowanie wynosi do 150% więc praktycznie może wynosić mniej i najczęściej przyznaje się tylko 100%  a wówczas całość dofinansowania przedstawia tak: 3000 zł z NFZ i 3000 zł z PCPR = 6000 zł.

Jeśli do tego dodać, że o dofinansowanie może się ubiegać osoba, której przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

to rzeczywiście koszt zakupu wózka elektrycznego obciąży głównie budżet osoby niesamodzielnej, która tego sprzętu bezwzględnie potrzebuje.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U.2017.1061).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926).

 

z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy w Twojej miejscowości jest obiekt zasługujący na wyróżnienie w konkursie Lider Dostępności?

Biuletyn

Wspierają nas