Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ukrywanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka. Czym to grozi?

28.05.2019
Autor: L.

Mój syn ze względu na zespół Aspergera (ZA) dostał orzeczenie. Nigdzie nie zgłaszam diagnozy syna (szkoła, przychodnia, zajęcia sportowe) z uwagi na to, że syn dobrze funkcjonuje i nie widzę potrzeby, żeby w jego aktach widniał zapis „niepełnosprawny”. Chciałabym cofnąć orzeczenie i powtórzyć diagnozę. Czy można cofnąć dziecku orzeczenie? Czy mam obowiązek poinformować np. szkołę czy organizatora kolonii, że dziecko posiada orzeczenie? Pewna placówka organizuje półkolonie dla dzieci i we wniosku jest pytanie, czy dziecko posiada orzeczenie. Czy jeśli zaznaczę, że nie posiada, to wiąże się to z jakimiś konsekwencjami? Czy w ogóle jakaś instytucja może sprawdzić, że syn ma orzeczenie, jeżeli ja takich informacji nie podam? Gdzie w ogóle idzie takie orzeczenie? Urząd miasta, gminy wie, że na jego terenie mieszka dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością? Proszę o poradę, bo chciałabym się z tego orzeczenia wyplątać i nikogo nie informować. Dodam tylko, że nie czerpię żadnych korzyści materialnych z orzeczenia.

Szanowna Pani,

nie ma możliwości cofnięcia orzeczenia. Może natomiast Pani ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (przed utratą ważności obecnego), wskazując na nowe okoliczności. Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest na podstawie przedstawionego materiału dowodowego. Od niego zależy, jak zakończy się postępowanie. Organ może odmówić wydania orzeczenia, stwierdzając tym samym, że np. u danej osoby niepełnosprawność nie występuje.

Organizator kolonii (lub inna instytucja) pytając we wniosku zgłoszeniowym o orzeczenie o niepełnosprawności ma na uwadze kwestię zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, gdyż przejmuje nad nim opiekę i odpowiada za nie i jego zdrowie w czasie trwania kolonii. Informacje o stanie zdrowia dziecka (w tym o niepełnosprawności) to bardzo wrażliwe dane osobowe i instytucja, która wchodzi w ich posiadanie, musi ich szczególnie chronić przed dostępem do nich osób postronnych. W sytuacjach krytycznych brak poinformowania organizatora kolonii o sytuacji zdrowotnej dziecka decyduje o zdrowiu czy życiu dziecka.

Orzeczenie o niepełnosprawności jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność istniejącą u danej osoby. Informacje o orzeczeniu o niepełnosprawności pozostają w dyspozycji Powiatowego/Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Informacja o wydanym już orzeczeniu o niepełnosprawności pozostaje w rejestrach tej instytucji, nawet gdy w następnym postępowaniu nastąpi odmowa wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Co do zasady dane te nie są udostępniane innym podmiotom.

W związku z podejmowanymi przez Panią działaniami zalecam utrzymywanie kontaktu z prawnikiem. Podaję kontakt w ramach nieodpłatnych porad prawnych.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas