Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niepełnosprawny nauczyciel a badania specjalistyczne

28.05.2019
Autor: G.

Jestem nauczycielem z niepełnosprawnością umiarkowaną. Wiem, że nie przysługuje mi dodatkowy urlop (10 dni). Czy przysługuje mi zwolnienie od pracy z zachowaniem wynagrodzenia na wykonanie badań specjalistycznych? Prosze o podanie podstawy prawnej.

Szanowna Pani,

co do zasady, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (przepis regulujący płatne zwolnienie od pracy),  pracownik o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy (z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy. Wymiar tych zwolnień (nie są to zwolnienia lekarskie) nie jest limitowany (inaczej, niż to dotyczy turnusu rehabilitacyjnego, gdzie jest wskazana liczba 21 dni), jednak pracownik może je uzyskać tylko wówczas, gdy czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Ww. zwolnienie od pracy nie jest także uzależnione od rodzaju wykonywanego zawodu.

Przepisy nie określają szczegółowych zasad udzielania przez pracodawcę zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających. Ustawodawca jedynie w odniesieniu do zwolnienia w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym zawarł w art. 20 ust. 4 delegację ustawową do określenia szczegółowych zasad udzielania tego zwolnienia. Do pracodawcy należy więc określenie tych zasad lub porozumienie się z pracownikiem w tym zakresie. Przepis art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji nie określa także zasad dokumentowania odbytej wizyty. Jednakże warto dysponować zaświadczeniem, iż dane zdarzenie miało miejsce. Warto także odpowiednio wcześniej zawiadomić pracodawcę o wizycie u specjalisty (np. 7 dni przed planowaną wizytą), aby mógł on zaplanować pracę/zastępstwo.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas