Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Biblioteczka dla Osób Niepełnosprawnych

03.01.2011
Jesteś w zasobie archiwalnym naszego portalu. Informacje z tego artykułu mogą być nieaktualne. Polecamy nowsze artykuły na ten temat na naszym portalu. Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki.

Informator dla osób niepełnosprawnych 2013

Okładka informatora„Informator” powstał z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy współudziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Znajdują się w nim najważniejsze informacje przydatne osobom niepełnosprawnym, dotyczące m.in. zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS, uprawnień pracowniczych, zasad dofinansowania pracodawców z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz instytucjonalnego wsparcia takich osób.

Publikacja przedstawi także zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON oraz procedury ich realizacji przez różne podmioty.


Bezpieczne miejsce pracy

Publikacja opisuje prawa i obowiązki związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami, oraz usługi jakie oferuje osobom z niepełnosprawnością Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

autor: Anna Puszkarska

 

 

 

 


ABC... dla pacjenta

Publikacja stanowi ogólne kompendium wiedzy, z którego warto skorzystać, aby dowiedzieć się w zarysie, jak funkcjonuje system ochrony zdrowia i jakie są w nim prawa pacjenta.

Autor: Anita Siemaszko

 

 

 

 


Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy. Podręcznik dobrych praktyk

Zwrot "integracja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych" brzmi już niemal jak slogan, ale czy naprawdę mamy świadomość, że to jest rzeczywisty, duży problem społeczny w Polsce?

W publikacji przeczytacie państwo o: indywidualnych planach działania dla osób niepełnosprawnych, działaniach wobec opiekunów osób niepełnosprawnych, stażach zawodowych dla osób niepełnosprawnych, asystencie osoby niepełnosprawnej i przekazywaniu sprzętu.

Opracowanie:
Zespół Pozarządowej Agencji Ewaluacji i Rozwoju przy Stowarzyszeniu BORIS:
Magdalena Bąkowska
Agata Dembek
Agnieszka Iwaniak
Katarzyna Sekutowicz
 


  Praca bez barier. Jak pomóc i znaleźć pracę?

W niniejszej publikacji przedstawiamy historie 15 różnych osób. Różni je: wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, sytuacja rodzinna oraz niepełnosprawność. Łączy chęć zmiany swego życia. Na ich przykładach chcemy pokazać, na czym polegał projekt "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy" oraz jakie były zadania działających w jego ramach specjalistów, spośród których dziesięcioro opowiada o swojej pracy, podając przykłady najlepszych dla beneficjentów rozwiązań.

Autor: Tomasz Przybysz-Przybyszewski


  Co powinieneś wiedzieć o rentach i emeryturach

Z naszej publikacji pt. "Co powinieneś wiedzieć o rentach i emeryturach" dowiesz się, jak ubiegać się o świadczenia, jak obliczyć jego wysokość oraz ile może dorobić rencista lub emeryt.

Stan prawny na dzień 1 maja 2009 r.

Autor: Anita Siemaszko

 


ABC… dla pracownika z niepełnosprawnością i pracodawcy

Osoby z niepełnosprawnością stanowią szczególną kategorią pracowników, dlatego też przepisy prawa, poprzez odmienną regulację niektórych uprawnień i obowiązków pracowniczych dla tych osób, mają ułatwić im funkcjonowanie na rynku pracy. Publikacja zawiera informacje m.in. o tym, jakie są uprawnienia pracownicze osoby z niepełnosprawnością i jakie są obowiązki pracodawcy.

Autor: Anita Siemaszko

 


Jak zapewnić opiekę twoim bliskim - okładka Jak zapewnić opiekę Twoim bliskim

Publikacja zawiera informacje o rodzajach i formach usług świadczonych ludziom dotkniętym różnymi chorobami.

Autor: Renata Jęsiak

 

 

 

 


                              Poradnik dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością - okładka   Poradnik dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością

Publikacja zawiera niezbędne informacje dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

Autor: Ewa Świątkowska, Anna Puszkarska

 

 

 

 

 


Na zdjęciu: okładka broszury Przewodnik "Warszawa bez barier"

Zawiera informacje o dostępności i dostosowaniu najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc i obiektów  w Warszawie.

  

 

 

 

 


Poznaj 5 rodzajów świadczeń rodzinnych
Sprawdź, o które ze świadczeń możesz się starać, aby twojej rodzinie łatwiej było funkcjonować.

Autor: Julita Karaś-Gasparska

Stan prawny na dzień 12 listopada 2007 r.

    
 


 


 


okładka broszury

Jak utrzymać i dostosować twoje mieszkanie
Poznaj zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego albo lokalu socjalnego oraz dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w twoim mieszkaniu.

Stan prawny na dzień 1 października 2007 r.

Autor: Renata Jęsiak, Aleksandra Ziemnińska

 
    

  

  


okładka broszury

Jak skorzystać z pomocy społecznej
Dowiedz się, jak uzyskać przysługujące ci w trudnej sytuacji życiowej świadczenia - jak sobie pomóc.

Stan prawny na dzień 1 października 2007 r.

Autor: Renata Jęsiak

  

  

 

  


okładka broszury Cel: zdobyć i utrzymać pracę

Cel: zdobyć i utrzymać pracę
Przewodnik dla osób niepełnosprawnych


Autor: Magdalena Gajda
Konsultacje: Izabela Broczkowska, Ariadna Ciołkiewicz, Magdalena Sarnecka, Anita Siemaszko, Pavlina Suchankowa
Opracowanie graficzne: Monika Duliasz

 

               

     


okladka ksiazki ABC parkowania na kopertach ABC parkowania na kopertach
Książeczka z rebusami i rysunkami do kolorowania przybliża najmłodszym zasady korzystania z karty parkingowej.

Autor: Danuta Gorajewska
Opracowanie graficzne: Monika Duliasz


 

 

 

 

 

 

 

 

okładka broszurki Co trzeba wiedzieć o KRUS
Do zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) należy m.in. obsługa rolników w sprawach dotyczących obejmowania systemem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie, przyznawania wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń:
emerytalno-rentowego, wypadkowego, chorobowego oraz macierzyńskiego.

Autor: Anita Siemaszko

    
   

     
   

   


okładka broszury ABC... dla pacjenta


ABC... dla pacjenta
Prawo do ochrony zdrowia jest podstawowym prawem każdego obywatela zagwarantowanym w art. 68 Konstytucji RP. Istnieje szereg przepisów umieszczonych w wielu aktach prawnych - ustawach, rozporządzeniach - dotyczących ochrony zdrowia, leczenia, zakresu świadczeń zdrowotnych, procedur ubiegania się o te świadczenia. Często nie wiemy, od czego zacząć, do kogo się zwrócić, gdzie szukać informacji.

Autor: Mariusz Świerczyński

    
   

     

  Osoby niepełnosprawne. Od rehabilitacji do pracy

Każdy kto staje się niepełnosprawny – w wyniku wypadku, choroby czy pogorszenia stanu zdrowia – staje wobec konieczności zmiany sposobu życia, dostosowania się do nowych warunków.

Autor: Mariusz Świerczyński
    
   
   

   


Ochrona praw niepełnosprawnego konsumenta
Opracowanie omawia zagadnienie zdolności prawnej osób oraz zdolności do czynności prawnych, umowy z udziałem konsumentów, skutki niewykonania umów, a także problematykę sprzedaży konsumenckiej.

Autor: Anna Snopczyńska - Panfil

                      
 

                
            
            
          

  Odszkodowania, poradnik osoby poszkodowanej
Opracowanie opisuje mechanizm uzyskania zwrotu kosztów dla osoby poszkodowanej, omawia żądanie wypłacenia renty odszkodowawczej, jednorazowego odszkodowania, renty tymczasowej, zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Autor: Mariusz Świerczyński
        

  
  
   
     
 

    


okładka broszurki
Aktywnie szukam pracy
Poradnik adresowany przede wszystkim do młodych niepełnosprawnych osób, które chcą znaleźć pracę, a tym samym usamodzielnić się. Zawiera informacje o przepisach prawnych (w tym o szczególnych uwarunkowaniach prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych), a także różnych formach zatrudnienia i aktywności zawodowej np.: telepracy, wolontariacie, działalności gospodarczej.

Autorzy: Magda Gorczyca i Katarzyna Karczmarczyk
    

   
   
  
  
   Jak rozpocząć i prowadzić własną działalność gospodarczą

Poradnik adresowany przede wszystkim do młodych niepełnosprawnych osób, które chcą zacząć pracę na własny rachunek. Zawiera informacje o przepisach prawnych (w tym o szczególnych uwarunkowaniach prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych).

Autor: Anita Siemaszko

 

 

 


  Sprawni w pracy. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w politykach Unii Europejskiej i wybranych państwach członkowskich

"Sprawni w pracy. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w politykach Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich" to publikacja wydana wspólnie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w ramach kampanii "Sprawni w pracy". Książka omawia kwestie zatrudniania i integracji osób niepełnosprawnych w różnych krajach unijnych, prezentuje polityki państw członkowskich wobec tej grupy społecznej, różne formy aktywizacji, zatrudniania (socjalne, chronione) i wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez systemy szkoleń, dotacji dla pracodawców i pomoc asystentów. Autor przedstawia także, jak kwestie związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych regulowane są przez różne akty prawne i jakie konsekwencje dla Polski wynikają z przystąpienia do UE.

Książka została wydana także na płytach CD.

Autor: Janusz Gałęziak
Współpraca: Marcin Majewski

Przeczytaj więcej


 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas