Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Nowe przepisy mają zapewnić bezpieczeństwo w całodobowych placówkach

28.05.2019
Autor: bd, fot. pixabay.com
Źródło: Centrum Informacyjne Rządu
ręka młodej kobiety leży na ręce starszej kobiety

Jest szansa na ograniczenie nieprawidłowości w placówkach, które zapewniają opiekę całodobową osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Rząd przyjął 28 maja projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Znowelizowane przepisy mają zagwarantować poczucie bezpieczeństwa i poprawę warunków życia mieszkańcom tych placówek oraz w domach pomocy społecznej.
Planowana jest wyższa kara – 40 tys. zł dla podmiotu, na który nałożono karę za prowadzenie jednej placówki bez zezwolenia, a który będzie prowadził inną taką placówkę także bez zezwolenia. Nie będzie też mógł prowadzić podobnej działalności przez kolejne 5 lat od ukarania.

Nowe zasady

Wszystkie placówki będą miały teraz obowiązek posiadania dźwigu osobowego. Bardziej precyzyjne będą także przepisy dotyczące dokumentów wymaganych przy wniosku o uzyskanie zgody na prowadzenie takiej placówki.

Małe placówki, gdzie przebywa nie więcej niż 5 osób będą mogły mieć platformę lub krzesełko dla osób z niepełnosprawnością zamiast windy.

Nowe przepisy określają, że w jednym budynku będzie mogło przebywać do 100 osób, co ma zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo i opiekę.

Wprowadza się także nowe przepisy dotyczące zatrudnienia personelu opiekuńczego; nie będą mogły wykonywać tego zawodu osoby bez odpowiedniej wiedzy, a ich kwalifikacje będzie mógł sprawdzać wojewoda.

Będzie także możliwość ograniczenia samodzielnego opuszczania domu pomocy społecznej lub całodobowej placówki opiekującej się osobami z niepełnosprawnością psychiczną, w przypadkach gdy brak opieki zagraża życiu lub zdrowiu takiej osoby. Będzie to możliwe na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego na okres nie dłuższy niż pół roku. Najbliżsi będą mogli wystąpić do sądu z wnioskiem o uchylenie tego ograniczenia.

Kto może być zwolniony z opłaty za DPS

Szerszy będzie także katalog sytuacji, które uprawnią do zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej np. dzieci wobec rodziców, umieszczonych w DPS, którzy zachowywali się wobec nich nagannie. Do zwolnienia z opłaty częściowej lub całkowitej konieczne będzie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Będzie to możliwe, gdy osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty przebywała w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej; a po drugie – gdy osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub jego mieszkańca.

Zgodnie z projektem, osoba płacąca za pobyt rodzica lub bliskiego w domu pomocy społecznej będzie zwolniona z opłat (na jej wniosek) pod warunkiem przedstawienia prawomocnego orzeczenia sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby zobowiązanej do wnoszenia opłaty i jej małoletniego rodzeństwa lub rodzica. Zwolnienia te zostaną „rozciągnięte” na zstępnych osoby zwolnionej z opłaty, np. wnuka.

Osoby małoletnie nie będą mogły być umieszczane w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, ze względu na szczególną ochronę praw dzieci.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej Ci brakuje, gdy kolejne dni spędzasz w domu z powodu zagrożenia koronawirusem?

Biuletyn

Wspierają nas