Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

PFRON dla organizacji pozarządowych

29.05.2019
Autor: art. sponsorowany
Logo PFRON. Podparty kwitnący kwiatek, obok napis: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Organizacje pozarządowe są najważniejszym partnerem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 2015 r. PFRON sukcesywnie zwiększa środki w planie budżetowym, które są przekazywane organizacjom działającym w najważniejszych obszarach życia społecznego, zawodowego i kulturalnego. W latach 2009–2018 Fundusz ogłosił 31 konkursów, ale budżet na realizację tegorocznych jest największy i wynosi prawie 279 mln zł (278 971 000 zł).

Dzięki funduszom przekazanym w ramach konkursu „Szansa – Rozwój – Niezależność” realizowane będą 572 projekty udzielające wsparcia ponad 150 tys. osób z niepełnosprawnościami. Ponad 88 mln zł przekazanych zostanie na realizację 223 projektów w placówkach, w których planowane jest udzielenie wsparcia 22 tys. osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

- Środki finansowe otrzyma 397 organizacji, które podejmują inicjatywy wspierające wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy, poprawiające jakość ich życia, zwiększające samodzielność i aktywność społeczną. Wśród kierunków pomocy zwracamy też uwagę na projekty, które zapewniają dostęp do informacji i promują pozytywne postawy społeczne względem osób z niepełnosprawnościami – wyjaśnia Marlena Maląg, Prezes Zarządu PFRON.

Konkurs „Szansa – Rozwój – Niezależność”

Konkurs „Szansa – Rozwój – Niezależność” dotyczy działań na rzecz osób niepełnosprawnych, podejmowanych przez organizacje pozarządowe i obejmuje zarówno umowy jednoroczne, jak i wieloletnie, które zabezpieczają m.in. działalność placówek udzielających pomocy w zakresie rehabilitacji ciągłej. Tym samym kwota wsparcia PFRON na zadania zlecane organizacjom pozarządowym zwiększyła się o 32 mln zł.

Dzięki środkom PFRON co roku udaje się zorganizować liczne kursy, warsztaty, turnieje sportowe, koncerty czy festiwale. Wsparciem objęte są osoby ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Środki Funduszu umożliwiają zarówno wsparcie działań mających na celu wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy, jaki i zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami, wzrost aktywności w różnych dziedzinach życia, zapewnienie dostępu do informacji, poprawę jakości funkcjonowania oraz upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych.

Ponadto ponad 1 mld zł Fundusz przekazuje samorządom – województwom i powiatom – na realizację programów sprzyjających zawodowej i społecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz niwelujących bariery architektoniczne, w czym udział biorą również organizacje pozarządowe. Dofinansowanie ze środków publicznych otrzymuje w ten sposób m.in. 712 Warsztatów Terapii Zajęciowej i 115 Zakładów Aktywności Zawodowej w całej Polsce.

Konferencje „Koalicja na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi”

29 kwietnia br. w Zielonej Górze i Kielcach zainaugukonrowano cykl krajowych konferencji „Koalicja na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, poświęconych współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu zorganizowanym na Uniwersytecie Zielonogórskim wzięła udział Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg. Podczas spotkań omawiane będą działania, które podejmuje trzeci sektor, przy współpracy PFRON, na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

- Rozwijanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych to konieczność prowadzenia stałej współpracy. To współpraca centralna, z samorządami gminnymi, miejskimi, wiejskimi czy powiatowymi, ale także z trzecim sektorem, który w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych odgrywa istotną rolę. Przygotowując mapę drogową postępowania z osobami niepełnosprawnymi czy tworzenia dla nich solidarnościowego funduszu, tę współpracę realizujemy – przypomniała podczas spotkania minister Elżbieta Rafalska.

- Szeroka koalicja na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w skład której wchodzą ministerstwo, samorządy i organizacje pozarządowe, służy wsparciu osób z niepełnoprawnościami, ich aktywizacji zawodowej i społecznej. Zarówno podczas tej konferencji, jak i przy okazji kolejnych, które będziemy organizować we wszystkich miastach wojewódzkich, chcemy pokazać, jakie środki Funduszu są rozdysponowywane również dla trzeciego sektora – powiedziała Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg i podkreśliła, że środki pochodzą z różnych obszarów: konkursów, dotacji dla samorządów i programów Rady Nadzorczej Funduszu.

Konferencje odbyły się we wszystkich województwach w Polsce. Ich celem jest budowanie mocnej „Koalicji na rzecz osób niepełnosprawnych”.


Materiał przygotowany przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo PFRON

 


okładka magazynu Integracja 2/2019 z Janem Gawrońskim, 13-letnim samorzecznikiem ze spektrum autyzmuArtykuł pochodzi z numeru 2/2019 magazynu „Integracja”.

 

Zobacz, jak możesz otrzymać magazyn Integracja.

Sprawdź, jakie tematy poruszaliśmy w poprzednich numerach (w dostępnych PDF-ach).

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas