Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zmiana limitów zarobków pracujących rencistów

30.05.2019
Autor: Beata Dązbłaż, fot. sxc.hu
Dwa wykresy: spadku i wzrostu

Od 1 czerwca 2019 r. nieznacznie rosną limity, do których może dorobić rencista bez ryzyka zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia.

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.:

 • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 3465,70 zł brutto
 • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 6436,30 zł brutto

W praktyce oznacza to, że osoby posiadające renty z tytułu niezdolności do pracy mogą dorobić od 1 czerwca bez ryzyka zmniejszenia renty do kwoty 3465,70 zł brutto. W sytuacji, gdy ich przychód będzie większy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie większy niż jego 130 proc., świadczenie będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Od 1 marca 2019 r. wynosi ona:

 • 599,04 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 449,31 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 509,22 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Renta z tytułu niezdolności do pracy zostanie zawieszona po osiągnięciu miesięcznie kwoty 6436,30 zł brutto.

Renta socjalna

Rencista socjalny od 1 czerwca 2019 r. może dorobić 3465,70 zł. Po przekroczeniu tej kwoty renta socjalna zostanie zawieszona.

Rodzaje przychodów, które wpływają na zawieszenia prawa do renty socjalnej:

 • przychód z działalności, od której odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, np. z pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, pobierania stypendium sportowego, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochód uzyskany za granicą z tych tytułów także wpływa na rentę socjalną;
 • przychody osiągane z tytułu wykonywania umowy zlecenia przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej;
 • kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego;
 • przychód z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • inne przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • brutto czy netto w rencie socjalnej ?
  asd
  05.06.2019, 11:28
  3465,70 zł brutto czy netto ?
  odpowiedz na komentarz
 • Pułapka
  Matka-opiekunka 43 lata opieki
  03.06.2019, 10:01
  Znieść pułapkę rentową, był taki projekt jeszcze za Lecha Kaczyńskiego! Dosyć tego! Wpadają w nią renciści socjalni, pracujący. Jeśli zakład pracy podniesie im wynagrodzenie (przepisy), da premię za dobrą pracę lub 13-tkę = to rencista musi zwrócić do ZUSu przyznaną przez ZUS rentę!!! Awansować nie może! To jest dyskryminacja na rynku pracy. Limity są zmienne, bardzo trudno jest wyliczyć osobie niepełnosprawnej, ile może zarobić, by renty państwo nie odebrało. Przez 13-tkę mój syn dwukrotnie zwracał ZUSowi rentę!
  odpowiedz na komentarz
 • RENTA SOCJALNA
  Gabriel Dirks
  02.06.2019, 11:36
  CZY KWOTA DODATKOWEGO DOCHODU 3465,70 TO BRUTTO, CZY NETTO I CZY MIESIĘCZNIE, CZ NA ROK ?
  odpowiedz na komentarz
 • Lepiej pracowac niż liczyc na panstwo
  SAPrek
  01.06.2019, 08:19
  Limity są racjonalne i zarazem niskie, kto pracuje i jest ogarnięty, spokojnie może zarobić ponad górny limit. Nie patrzcie na limity i ograniczenia, skupcie się na własnym rozwoju, a zarobki będą wysokie i godne😉
  odpowiedz na komentarz
 • Jak liczyć
  Joasia
  31.05.2019, 22:19
  Witam. Mam pytanie, odnośnie obliczania dochodu, bo różnie jest napisane na niektórych stronach i nie do końca rozumiem. Mam rentę socjalną i jeśli chciałabym dorobić, to od czerwca mogę DOROBIĆ 3465,70 zł czy już razem z rentą mój przychód nie może przekroczyć tej kwoty?
  odpowiedz na komentarz
 • Kara za aktywność i umiejętności
  Adam
  31.05.2019, 18:55
  Powracam do tematu bo trwają przygotowania do 500+ dla osób które rzeczywiście nie mogą pracować ? Będzie to podwójna kara dla ON ze znacznym pracujących i osiągających wysokie wynagrodzenia a nawet potrójna bo ogranicza refundację niektórych świadczeń z PFRON Tych osób pewnie nie ma tak dużo jednak nie zachęca pozostałych do pracy, podnoszenia kwalifikacji i większej aktywności zawodowej. Czas temu sprzyja i liczę na Państwa aktywność
  odpowiedz na komentarz
 • 70% a 130%
  Mateusz
  31.05.2019, 16:34
  szanowna redakcjo gdzie tu równość - dlaczego rencista socjalny może tylko 70% podczas gdy pozostali mogą dorabiać więcej bo prawie dwukrotnie 130% i utrzymać świadczenie - dlaczego mimo protestów te poziomy nie są jeszcze zrównane, czy zagadnienie to było poruszane i są jakieś działanie w tym kierunku podejmowane? proszę Was o odpowiedź jak się sprawa w tym temacie ma
  odpowiedz na komentarz
 • Jestem za PiS, ale nawet za tych rządów są równi i równiejsi czytaj senator Libicki.
  Ewa
  30.05.2019, 21:44
  Pobiera dużą pensję senatorską, zapewne rentę i 6 000 zł. na opiekuna, który ma mu pomagać w poruszaniu się po w.w. A szarego obywatela zgnoić za 1 zł.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Co sądzisz o proponowanych przez rząd zmianach w ustawie o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?

Biuletyn

Wspierają nas