Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wykorzystanie turnusu rehabilitacyjnego

03.07.2019
Autor: J.

Pracuję na zmiany, mam orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. Chciałam wykorzystać przysługujące mi prawo do zwolnienia od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Poinformowałam o tym pracodawcę. Pracodawca tak ułożył mi zmiany, że w pierwszej połowie miesiąca wykorzystał większość dyżurów, jakie były w miesiącu, a w okresie zaplanowanego pobytu na turnusie wyznaczył w grafiku tylko 4 dni robocze. Nadmieniam, że pracuję w szpitalu na dyżurach 12-godzinnych. Grafik teraz mam taki, że pracuję kilka dni pod rząd po 12 godzin! W moim przypadku pracodawca udzielił mi więc 48 godzin, czyli 6 dni zwolnienia od pracy celem uczestniczenia w turnusie. Jest to jawna manipulacja, mająca zminimalizować moją korzyść. W czasie pobytu na turnusie wykorzystam więc zwolnienie od pracy na 6 dni robocze (na dwa tygodnie turnusu). Czy działanie pracodawcy jest prawidłowe? Jak powinno wyglądać wykorzystanie przysługującego zwolnienia od pracy w przypadku pracy zmianowej?

Szanowna Pani,

art. 20 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych reguluje dwa rodzaje płatnych zwolnień od pracy. Zgodnie z tym artykułem, osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

  1. w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,
  2. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

W odniesieniu do pkt. 1 należy zauważyć, że wymiar 21 dni dotyczy tylko i wyłącznie płatnego zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (a nie szeroko pojętej rehabilitacji, np. 21 dni wolnych na zabiegi rehabilitacyjne).

W przypadku, gdy pracownik zamierza korzystać z urlopu dodatkowego (10 dni) oraz ze zwolnienia od pracy w celu skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego, to łączny wymiar dni wolnych za dany rok nie może przekraczać 21 dni. Czyli jeżeli osoba wykorzystała już np. 10 dni urlopu dodatkowego, to w celu skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego w ramach płatnego zwolnienia od pracy może wykorzystać tylko 11 dni (10+11=21 dni).

Wskazuję, że często mylone są uprawnienia osoby niepełnosprawnej dotyczące:

  1. urlopu dodatkowego,
  2. zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym,
  3. zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy.

Są to trzy różne uprawnienia przysługujące osobie niepełnosprawnej.

Załączam link do rozporządzenia dotyczącego zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. Proszę się z nim zapoznać i przedstawić także pracodawcy.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej się boisz?

Biuletyn

Wspierają nas