Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulgi podatkowe na cele rehabilitacyjne

12.08.2019
Autor: A.

Czy osoba z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym może korzystać z ulgi na cele rehabilitacyne w zakresie odliczenia od dochodu kosztów poniesionych na dojazd na zabiegi rehabilitacyjne? Osoba pobiera emeryturę, nie rentę i nie posiada orzeczenie ZUS. Czy orzeczenie przyznane w marcu upoważnia do odliczenia całości limitu tj. 2280 pln czy tylko 3/4 z tej kwoty?

Szanowny Panie,

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o  o podatku dochodowym (Dz.U.2018.0.1509 z późn.zm) w art. 26 ust. 7a pkt 14) pozwala odliczyć używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Ustawodawca określił, że maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym nie może przekroczyć 2280 zł. Jednocześnie przepisy nie uzależniają możliwości maksymalnego odliczenia (2280 zł) od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, a także prawa własności (lub współwłasności) samochodu osobowego przez cały rok podatkowy. Nabycie zarówno orzeczenia o niepełnosprawności, jak i samochodu w trakcie roku podatkowego, nie skutkuje zmniejszeniem (proporcjonalnie do czasu) limitu wydatków podlegających odliczeniu. Ważne jest by spełnić wszystkie pozostałe warunki.

Co więcej, wg skarbówki (nr 0113-KDIPT2-2.4011.226. 2018.2.SŻ i nr 0111-KDIB2-3.4011.301.2017.2.KK) jeśli z orzeczenia/decyzji wynika, że niepełnosprawność powstała przed jego wydaniem, to w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć również wydatki poniesione w roku podatkowym sprzed dnia wydania orzeczenia/decyzji.

Informacje na temat podatków można uzyskać telefonicznie: 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych) lub 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych).

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy w Twojej miejscowości jest obiekt zasługujący na wyróżnienie w konkursie Lider Dostępności?

Biuletyn

Wspierają nas