Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

NIK o wyznaczaniu „kopert”: za mało, złe wymiary, źle oznakowane

11.06.2019
Autor: Beata Dązbłaż, fot. M. Różański
Samochód parkujący na za małej kopercie

Najczęściej naruszano obowiązek wydzielania miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością w miastach, ale również nieprawidłowo je znakowano – wynika z kontroli stref płatnego parkowania przeprowadzonej przez NIK w 17 miastach w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2018 r.

Zasadniczo strefy płatnego parkowania (SPP) nie były zarządzane zgodnie z przepisami. Jeśli chodzi o tzw. koperty, czyli miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, posiadających kartę parkingową, często tworzono mniejszą ich liczbę od tej wymaganej przepisami.

Za mało „kopert”

Na sześć przebadanych miast połowa nie miała wymaganej liczby „kopert” i w połowie z nich nie były one oznaczone kolorem niebieskim.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, organ właściwy ds. zarządzania ruchem na drogach ma obowiązek wyznaczyć „koperty” w liczbie nie mniejszej niż 4 proc. ogólnej liczby stanowisk, jeśli wynosi ona więcej niż 100.

„W Gdańsku w trzech projektach organizacji ruchu objętych kontrolą NIK przygotowanych przez kontrolowaną jednostkę zaprojektowano 56 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na ogółem 2 132 miejsc postojowych (2,6%), tj. o 29 mniej niż wynikało to z obowiązujących przepisów. W Krośnie ogólna liczba miejsc parkingowych w SPP wynosiła 436, w tym 10 dla osób niepełnosprawnych (2,29%), tj. co najmniej o 8 mniej niż takich miejsc być powinno” – czytamy w raporcie NIK. Zbyt mała liczba takich miejsc wyznaczona była także w Miastku.

Konserwator nieświadomy

Podczas kontroli stwierdzono również, że „koperty” mają nieprawidłowe wymiary oraz nie są oznaczone kolorem niebieskim, mało widoczne jest oznakowanie poziome lub niezgodnie z projektem organizacji ruchu zlokalizowano znaki pionowe.

Prezydent lub burmistrz, zgodnie z przepisami, powinien w szczególnych przypadkach wystąpić z wnioskiem do właściwego konserwatora zabytków o pozwolenie na wprowadzenie oznakowania poziomego, raport NIK wskazuje jednak w tym obszarze na zaniechania. Chodzi tutaj o ocenę, czy wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych nie zmieni wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.

W 14 miastach, gdzie obszar SPP zlokalizowany był w obszarze zaliczanym do zabytków, nie występowano o zgodę na oznakowanie poziome. Tylko burmistrz Głogówka zwrócił się do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z pytaniem, czy „koperty” powinny być oznakowane kolorem niebieskim.

Znaki w złym stanie

W Kutnie „koperty” przy pl. Piłsudskiego i ul. Miłej nie zostały oznaczone znakami poziomymi.

„Wszystkie z 20 stanowisk postojowych przeznaczonych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością ruchową miały wymiary mniejsze niż określone w obowiązujących przepisach. Dodatkowo stwierdzono nw. przypadki niewłaściwego stanu technicznego znaków poziomych i pionowych na obszarze strefy: zanikające oznakowanie poziome miejsc postojowych przy ulicy ul. Narutowicza (P-18) i ul. Zamenhoffa (P-18 i P-19), jak również dwóch stanowisk postojowych przy ul. Narutowicza przeznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych; niewłaściwe zamocowanie znaku D-44 na ul. Kilińskiego, wskutek czego tarcza znaku była zwrócona przeciwnie do kierunku jazdy; uszkodzenie tarczy znaku D-44 umieszczonego na ul. Teatralnej (tarcza była zdeformowana/wygięta)” – podaje raport NIK.

W Jeleniej Górze również nie oznakowano „kopert” znakami poziomymi i kolorem niebieskim. Stan oznakowania miejsc postojowych zlokalizowanych w obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków był niewłaściwy – oznakowanie było zatarte i mało widoczne.

W Krośnie prezydent miasta zlecił oznakowanie „kopert” kolorem niebieskim w rejonie zabytków bez zgody konserwatora zabytków. Sprawa oparła się o Wojewódzki Sąd Administracyjny, który uznał, że warunkiem dokonania zmiany oznakowania stanowisk dla pojazdów osób z niepełnosprawnością było uprzednie pozwolenie konserwatora zabytków.

Z kolei w Prudniku wymiary „kopert” na pl. Wolności, na Rynku od ul. Sobieskiego, przy ul. Łukowej, Piastowskiej, Królowej Jadwigi były niezgodne z przepisami.

Komentarz

  • Jeżeli koperta jest niewymiarowa wówczas dzwoniyi do INŻYNIERII MIEJSKIEJ .
    on
    13.06.2019, 09:37
    Prosimy o poprawę. W moim mieście koperty prostopadłe do jezdni wymalowali na 1,80 szer. po mojej interwencji przemalowano na prawidłowe w całym mieście. Równoległe do jezdni mogą być węższe, ale za to dłuższe.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Co przede wszystkim powinien zrobić nowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego dla osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas