Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

NIK o wyznaczaniu „kopert”: za mało, złe wymiary, źle oznakowane

11.06.2019
Autor: Beata Dązbłaż, fot. M. Różański
Samochód parkujący na za małej kopercie

Najczęściej naruszano obowiązek wydzielania miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością w miastach, ale również nieprawidłowo je znakowano – wynika z kontroli stref płatnego parkowania przeprowadzonej przez NIK w 17 miastach w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2018 r.

Zasadniczo strefy płatnego parkowania (SPP) nie były zarządzane zgodnie z przepisami. Jeśli chodzi o tzw. koperty, czyli miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, posiadających kartę parkingową, często tworzono mniejszą ich liczbę od tej wymaganej przepisami.

Za mało „kopert”

Na sześć przebadanych miast połowa nie miała wymaganej liczby „kopert” i w połowie z nich nie były one oznaczone kolorem niebieskim.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, organ właściwy ds. zarządzania ruchem na drogach ma obowiązek wyznaczyć „koperty” w liczbie nie mniejszej niż 4 proc. ogólnej liczby stanowisk, jeśli wynosi ona więcej niż 100.

„W Gdańsku w trzech projektach organizacji ruchu objętych kontrolą NIK przygotowanych przez kontrolowaną jednostkę zaprojektowano 56 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na ogółem 2 132 miejsc postojowych (2,6%), tj. o 29 mniej niż wynikało to z obowiązujących przepisów. W Krośnie ogólna liczba miejsc parkingowych w SPP wynosiła 436, w tym 10 dla osób niepełnosprawnych (2,29%), tj. co najmniej o 8 mniej niż takich miejsc być powinno” – czytamy w raporcie NIK. Zbyt mała liczba takich miejsc wyznaczona była także w Miastku.

Konserwator nieświadomy

Podczas kontroli stwierdzono również, że „koperty” mają nieprawidłowe wymiary oraz nie są oznaczone kolorem niebieskim, mało widoczne jest oznakowanie poziome lub niezgodnie z projektem organizacji ruchu zlokalizowano znaki pionowe.

Prezydent lub burmistrz, zgodnie z przepisami, powinien w szczególnych przypadkach wystąpić z wnioskiem do właściwego konserwatora zabytków o pozwolenie na wprowadzenie oznakowania poziomego, raport NIK wskazuje jednak w tym obszarze na zaniechania. Chodzi tutaj o ocenę, czy wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych nie zmieni wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.

W 14 miastach, gdzie obszar SPP zlokalizowany był w obszarze zaliczanym do zabytków, nie występowano o zgodę na oznakowanie poziome. Tylko burmistrz Głogówka zwrócił się do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z pytaniem, czy „koperty” powinny być oznakowane kolorem niebieskim.

Znaki w złym stanie

W Kutnie „koperty” przy pl. Piłsudskiego i ul. Miłej nie zostały oznaczone znakami poziomymi.

„Wszystkie z 20 stanowisk postojowych przeznaczonych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością ruchową miały wymiary mniejsze niż określone w obowiązujących przepisach. Dodatkowo stwierdzono nw. przypadki niewłaściwego stanu technicznego znaków poziomych i pionowych na obszarze strefy: zanikające oznakowanie poziome miejsc postojowych przy ulicy ul. Narutowicza (P-18) i ul. Zamenhoffa (P-18 i P-19), jak również dwóch stanowisk postojowych przy ul. Narutowicza przeznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych; niewłaściwe zamocowanie znaku D-44 na ul. Kilińskiego, wskutek czego tarcza znaku była zwrócona przeciwnie do kierunku jazdy; uszkodzenie tarczy znaku D-44 umieszczonego na ul. Teatralnej (tarcza była zdeformowana/wygięta)” – podaje raport NIK.

W Jeleniej Górze również nie oznakowano „kopert” znakami poziomymi i kolorem niebieskim. Stan oznakowania miejsc postojowych zlokalizowanych w obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków był niewłaściwy – oznakowanie było zatarte i mało widoczne.

W Krośnie prezydent miasta zlecił oznakowanie „kopert” kolorem niebieskim w rejonie zabytków bez zgody konserwatora zabytków. Sprawa oparła się o Wojewódzki Sąd Administracyjny, który uznał, że warunkiem dokonania zmiany oznakowania stanowisk dla pojazdów osób z niepełnosprawnością było uprzednie pozwolenie konserwatora zabytków.

Z kolei w Prudniku wymiary „kopert” na pl. Wolności, na Rynku od ul. Sobieskiego, przy ul. Łukowej, Piastowskiej, Królowej Jadwigi były niezgodne z przepisami.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Dlaczego NIK nie zbada nowo powstałych domów wielorodzinnych zwanych dawniej blkokami pod
  inz
  14.06.2019, 14:35
  względem dostępności i przystosowania dla ON? Zapraszam do Ciechanowa tam pobudowano dużo, ale może jednego można się dostać na wózku. A pani inż.mgr z NADZORU BUDOWLANEGO
  odpowiedz na komentarz
 • dot. miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych itp
  hajniaczka
  13.06.2019, 18:34
  w Starogardzie Gdańskim pod nową siedzibą banku PKO.SA nie ma żadnego miejsca parkingowego dla osób niepełnosoprawnych.Czy tak powinno być? Wiem,że ten Bank chwalił się tym że realizuje zadania likwidacji barier i utrudnień dla osób niepełnosprawnych. Mało tego drzwi wejściowe do obiektu z trudem się otwierają...czy nie stać takiego bogatego Banku na zamontowanie automatycznych drzwi na fotokomórkę? Należałoby więcej uwagi poświęcić na obiektywne potrzeby takich miejsc i wszystkich miejsc użyteczności publicznej (włącznie z kościołami) osób niepełnosprawnych.
  odpowiedz na komentarz
 • Jeżeli koperta jest niewymiarowa wówczas dzwoniyi do INŻYNIERII MIEJSKIEJ .
  on
  13.06.2019, 09:37
  Prosimy o poprawę. W moim mieście koperty prostopadłe do jezdni wymalowali na 1,80 szer. po mojej interwencji przemalowano na prawidłowe w całym mieście. Równoległe do jezdni mogą być węższe, ale za to dłuższe.
  odpowiedz na komentarz
 • Koperty
  opolanin
  13.06.2019, 08:50
  Niewłaściwe wymiary kopert i ich oznakowanie oraz ilość to jeden problem. Drugim znaczącym problemem jest nadal brak nadzoru nad ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione. Wciąż można spotkać kierowców nie posiadających stosownej karty lub posługujących się nieważnymi już kartami. Również wykorzystywanie kart wystawionych na babcię/dziadka przez młodych w pełni sprawnych kierowców jest często spotykane. Nadal brak odpowiedniej kontroli przez SM czy Policję.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas