Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Stawka godzinowa w systemie zmiennym

13.08.2019
Autor: M.

Witam serdecznie, mam pytanie, jestem osobą niepełnosprawną, pracuję w zakładzie pracy chronionej. Otrzymałem umowę o pracę na warunkach 2250 i stawka godzinowa 7 zł. Czy na umowie o pracę powinien być zapis o dodatku nocnym i czy stawka 7 zł jest zgodna z prawem. Pracuję już pół miesiąca, a do tej pory nie otrzymałem umowy.

Szanowny Panie,

Kwestię minimalnego wynagrodzenia za pracę reguluje ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177). Zgodnie z art. 6 ust 4 ww. ustawy do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.

Jednakże przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

  1. nagrody jubileuszowej;
  2. odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  3. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  4. dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (art. 6 ust 5 ww. ustawy).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1794) w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł. Ponadto od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł („minimalna stawka godzinowa” to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi; czyli kwota ta nie dotyczy umowy o pracę).

Mając na uwadze powyższe, zalecam aby dokładnie dowiedział się Pan o warunki Pana zatrudnienia i wniósł do pracodawcy o wydanie Panu egzemplarza umowy o pracę. Przed podpisaniem umowy o pracę należy dokładnie zapoznać się z jej treścią, a gdy czegoś nie rozumiemy zalecam kontakt z prawnikiem. Nieodpłatne porady prawne może Pan znaleźć tutaj.

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

 

Prawy panel

Sonda

Co sądzisz o proponowanych przez rząd zmianach w ustawie o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?

Biuletyn

Wspierają nas