Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Uważaj! Twoja karta parkingowa może być nieważna

27.06.2019
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com, Beata Dązbłaż
Przekreślona karta parkingowa

1 lipca 2019 r. mija pięć lat od wejścia w życie nowych przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych. Kierowcom i właścicielom aut, którym kończy się termin ważności tego dokumentu, przypominamy o konieczności wymiany.

Nie oznacza to jednak wielkiej akcji wymiany kart parkingowych, gdyż karty wydane po 1 lipca 2014 r. nie tracą ważności 1 lipca 2019 r. Wynika to z przepisów – karta parkingowa wydawana jest na podst. orzeczenia Powiatowego lub Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.

Terminy

Nowe karty, wydane na podstawie orzeczeń przyznanych na stałe, ważne są 5 lat, a data ważności karty jest na niej oznaczona. Osoba, która ma przyznane orzeczenie na stałe lub na okres dłuższy niż 5 lat, po upływie tych 5 lat musi zgłosić się po nową kartę parkingową, ale nie musi ponownie się orzekać (więcej w poradniku o karcie parkingowej na portalu Niepelnosprawni.pl).

- Osoby posiadające orzeczenia na stałe lub na okres dłuższy niż 5 lat, wydane po 1 lipca 2014 r. ze wskazaniem do karty parkingowej, mogą składać wniosek o wydanie karty już dzień po upływie terminu ważności uprawnienia. Wydanie karty parkingowej w tym przypadku to czynność czysto techniczna, polegająca na wydrukowaniu nowego dokumentu. Jedyną niedogodnością jest to, że osoba wnioskująca o kartę parkingową musi ponownie stawić się w powiatowym zespole i podpisać wniosek o nią w obecności pracownika zespołu – mówi Marzena Perkowska, z-ca dyrektora Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu. – Pozostałe osoby z terminowymi orzeczeniami (wydanymi do konkretnej daty, np. 31 sierpnia 2019 r.) po upływie ważności decyzji składają wnioski o wydanie kolejnego orzeczenia o stopniu bądź o niepełnosprawności. O tym, czy ponownie będzie przyznana karta parkingowa, decyduje skład orzekający – dodaje.

Warto jednak zapytać w swoim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, czy wniosku o nową kartę parkingową nie można złożyć wcześniej (np. miesiąc lub dwa tygodnie przed terminem), zanim poprzednia straci ważność.

Wnioski

Karta parkingowa wymieniana jest w Powiatowym lub Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W wielu wypadkach wnioski są dostępne na stronach internetowych zespołów lub w ich siedzibach. 

- Należy pamiętać o aktualnym zdjęciu o wymiarach 35 na 45 mm, na jasnym tle. Opłatę w wysokości 21 zł uiszcza się na miejscu. Zwrot starej karty nie jest obowiązkowy, ale oczywiście je przyjmujemy – mówi Marzena Perkowska.

Wniosek o wydanie karty należy złożyć osobiście, podpisując go w obecności pracownika zespołu, ale do odbioru dokumentu można upoważnić osobę trzecią. Wyjątkiem są osoby ubezwłasnowolnione, w ich imieniu wniosek składa przedstawiciel ustawowy. Na wydanie karty parkingowej zespół powiatowy ma ustawowe 30 dni od złożenia wniosku.

- Obecnie jesteśmy jedynym zespołem w Polsce, który wydaje karty parkingowe „od ręki”. Staramy się utrzymywać taką praktykę, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów – zaznacza Marzena Perkowska i przypomina, że w zakresie kart parkingowych wydawanych dla placówek różnicą jest maksymalny okres, na który wydawane jest uprawnienie – 3 lata. Wniosek dla placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Ryzyko

Należy pamiętać, że osoba, która czeka na wydanie karty parkingowej, mimo że posiada ważne orzeczenie o spełnianiu przesłanek do wydania karty, nie może w tym czasie korzystać z jej przywilejów. Parkując na „kopercie” bez karty wystawionej za szybą w sposób czytelny, może otrzymać mandat i mieć odholowany samochód.

Art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym w ust. 3 jasno stanowi, że kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą samochodu w sposób:

  • eksponujący widoczne zabezpieczenia karty (czyli hologram),
  • umożliwiający odczytanie jej numeru
  • oraz odczytanie daty ważności.

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2018 r. wydanych zostało 122 348 kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością i 1946 kart dla placówek.

Komentarz

  • Chyba znowu bubel
    Borzoi
    27.06.2019, 21:14
    No znowu bubel. Jeżeli osoba niepełnosprawna ma miejsce parkingowe pod domem gdzie zamieszkuje to przez miesiąc może zapomnieć o parkowaniu. Szkoda więc, że tylko w Poznaniu nowa karta wydawana jest ,,od ręki''. Znając (na podstawie tego artykułu) mechanizm wydawania wznowionych kart czy mogę zgłosić się na miesiąc przed końcem aktualności karty. Czy obowiązkowo nie będę miał gdzie postawić samochodu przez miesiąc. Proszę o udzielenie informacji.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Czy w Twojej miejscowości jest obiekt zasługujący na wyróżnienie w konkursie Lider Dostępności?

Biuletyn

Wspierają nas