Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Uważaj! Twoja karta parkingowa może być nieważna

27.06.2019
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com, Beata Dązbłaż
Przekreślona karta parkingowa

1 lipca 2019 r. mija pięć lat od wejścia w życie nowych przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych. Kierowcom i właścicielom aut, którym kończy się termin ważności tego dokumentu, przypominamy o konieczności wymiany.

Nie oznacza to jednak wielkiej akcji wymiany kart parkingowych, gdyż karty wydane po 1 lipca 2014 r. nie tracą ważności 1 lipca 2019 r. Wynika to z przepisów – karta parkingowa wydawana jest na podst. orzeczenia Powiatowego lub Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.

Terminy

Nowe karty, wydane na podstawie orzeczeń przyznanych na stałe, ważne są 5 lat, a data ważności karty jest na niej oznaczona. Osoba, która ma przyznane orzeczenie na stałe lub na okres dłuższy niż 5 lat, po upływie tych 5 lat musi zgłosić się po nową kartę parkingową, ale nie musi ponownie się orzekać (więcej w poradniku o karcie parkingowej na portalu Niepelnosprawni.pl).

- Osoby posiadające orzeczenia na stałe lub na okres dłuższy niż 5 lat, wydane po 1 lipca 2014 r. ze wskazaniem do karty parkingowej, mogą składać wniosek o wydanie karty już dzień po upływie terminu ważności uprawnienia. Wydanie karty parkingowej w tym przypadku to czynność czysto techniczna, polegająca na wydrukowaniu nowego dokumentu. Jedyną niedogodnością jest to, że osoba wnioskująca o kartę parkingową musi ponownie stawić się w powiatowym zespole i podpisać wniosek o nią w obecności pracownika zespołu – mówi Marzena Perkowska, z-ca dyrektora Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu. – Pozostałe osoby z terminowymi orzeczeniami (wydanymi do konkretnej daty, np. 31 sierpnia 2019 r.) po upływie ważności decyzji składają wnioski o wydanie kolejnego orzeczenia o stopniu bądź o niepełnosprawności. O tym, czy ponownie będzie przyznana karta parkingowa, decyduje skład orzekający – dodaje.

Warto jednak zapytać w swoim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, czy wniosku o nową kartę parkingową nie można złożyć wcześniej (np. miesiąc lub dwa tygodnie przed terminem), zanim poprzednia straci ważność.

Wnioski

Karta parkingowa wymieniana jest w Powiatowym lub Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W wielu wypadkach wnioski są dostępne na stronach internetowych zespołów lub w ich siedzibach. 

- Należy pamiętać o aktualnym zdjęciu o wymiarach 35 na 45 mm, na jasnym tle. Opłatę w wysokości 21 zł uiszcza się na miejscu. Zwrot starej karty nie jest obowiązkowy, ale oczywiście je przyjmujemy – mówi Marzena Perkowska.

Wniosek o wydanie karty należy złożyć osobiście, podpisując go w obecności pracownika zespołu, ale do odbioru dokumentu można upoważnić osobę trzecią. Wyjątkiem są osoby ubezwłasnowolnione, w ich imieniu wniosek składa przedstawiciel ustawowy. Na wydanie karty parkingowej zespół powiatowy ma ustawowe 30 dni od złożenia wniosku.

- Obecnie jesteśmy jedynym zespołem w Polsce, który wydaje karty parkingowe „od ręki”. Staramy się utrzymywać taką praktykę, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów – zaznacza Marzena Perkowska i przypomina, że w zakresie kart parkingowych wydawanych dla placówek różnicą jest maksymalny okres, na który wydawane jest uprawnienie – 3 lata. Wniosek dla placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Ryzyko

Należy pamiętać, że osoba, która czeka na wydanie karty parkingowej, mimo że posiada ważne orzeczenie o spełnianiu przesłanek do wydania karty, nie może w tym czasie korzystać z jej przywilejów. Parkując na „kopercie” bez karty wystawionej za szybą w sposób czytelny, może otrzymać mandat i mieć odholowany samochód.

Art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym w ust. 3 jasno stanowi, że kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą samochodu w sposób:

  • eksponujący widoczne zabezpieczenia karty (czyli hologram),
  • umożliwiający odczytanie jej numeru
  • oraz odczytanie daty ważności.

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2018 r. wydanych zostało 122 348 kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością i 1946 kart dla placówek.

Komentarz

  • Skąd taki termin na złożenie wniosku?
    Łukasz
    28.06.2019, 12:01
    Witam, ja również pracuję w zespole ds. orzekania i nie mogę się zgodzić z poglądem pracownika zespołu z Poznania, że wniosek na kartę może wpłynąć dopiero po upływie ważności posiadanej karty. W rozporządzeniu w sprawie wydawania kart nie ma ani jednego zdania na temat tego terminu. Mowa jest tylko w jakim terminie przewodniczący ma powiadomić osobę o MOŻLIWOŚCI ODBIORU. Skoro tak, to urząd może przyjąć wniosek przed upływem ważności dokumentu (np. wniosek o wymianę starej karty ważnej do końca lipca zostaje przyjęty 1.07) i w ciągu 30 dni poinformować, że odbiór może nastąpić po upływie ważności posiadanej karty (np. 1.08). Nie widzę powodu, żeby ludziom "robić pod górkę..." Aha, i Poznań to nie jedyny zespół, w którym można otrzymać kartę "od ręki"... Pozdrawiam

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas