Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ocena stopnia niepełnosprawności

23.08.2019
Autor: D.

Czy jeśli zachorowałem w wieku 22 lat, mogę ubiegać się o ocenę stopnia niepełnosprawności?

Szanowny Panie,

stopień niepełnosprawności jest ustalany w trakcie postępowania przed powiatowym zespołem ds. orzekania o niepełnosprawności. Przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewidują gradację niepełnosprawności poprzez określenie jej stopni. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany lub lekki. Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe. Decyduje ocena możliwości poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej. W kwestii przyznania stopnia niepełnosprawności nie decyduje przesłanka wieku, w którym ujawniło się schorzenie. Przesłanka wieku pomaga ustalić natomiast czas powstania niepełnosprawności.

Zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, bowiem orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne, jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka.

Zachęcam do zapoznania się z informacjami na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz artykułem „Orzekanie do celów pozarentowych”.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zalecam bardzo dokładne przedstawienie dokumentacji medycznej potwierdzającej istnienie i przebieg schorzenia/schorzeń, na które Pan cierpi oraz odpowiednie opisanie tych schorzeń i uzasadnienie istnienia przesłanek warunkujących przyznanie danego stopnia niepełnosprawności. Gdy np. ubiegamy się o stopień znaczny niepełnosprawności, niezwykle ważne jest wykazanie, że spełniamy przesłanki, którymi charakteryzuje się ten stopień niepełnosprawności (przesłanki te opisane są na stronach www pod linkami, które podałem wyżej).

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas