Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jaki stopień na orzeczeniu dla osoby ubezwłasnowolnionej?

23.08.2019
Autor: M.

Osoba niepełnosprawna intelektualnie ubezwłasnowolniona częściowo ma na orzecznictwie stopień znaczny czy umiarkowany?

Szanowna Pani,

Stopień niepełnosprawności  ustalany jest w trakcie postępowania przed powiatowym zespołem ds. orzekania o niepełnosprawności. Przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewidują gradację niepełnosprawności poprzez określenie jej stopni. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe. Decyduje ocena możliwości funkcjonowania osoby zainteresowanej.

Zachęcam do zapoznania się z informacjami na  oraz z artykułem „Orzeczenie do celów pozarentowych”.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zalecam bardzo dokładne przedstawienie dokumentacji medycznej potwierdzającej istnienie i przebieg schorzeń, na które cierpi dana osoba oraz odpowiednie opisanie tych schorzeń i uzasadnienie istnienia przesłanek warunkujących przyznanie danego stopnia niepełnosprawności. Oczywiście proszę także załączyć postanowienie o ubezwłasnowolnieniu. W trakcie postępowania o ubezwłasnowolnienie  wydane były zapewne opinie lekarsko-sądowe, które także mogą stanowić dokumentację w postępowaniu przed  PZdsON. W postępowaniu przed PZdsON niezwykle ważne jest wykazanie, że spełnione są przesłanki, którymi charakteryzuje się dany stopień niepełnosprawności (przesłanki te opisane są na stronie www. pod linkiem który podałem wyżej). 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

 

 

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas