Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenia opiekuńcze

Jesteś w zasobie archiwalnym naszego portalu. Informacje z tego artykułu mogą być nieaktualne. Polecamy nowsze artykuły na ten temat na naszym portalu. Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki.

Świadczeniami opiekuńczymi wymienionymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych są: świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny. To nowe ujęcia funkcjonujących już wcześniej form pomocy .

Świadczenie pielęgnacyjne

Zastępuje zasiłek stały. Zasiłek był (do końca kwietnia 2004 r.) obligatoryjnym świadczeniem wypłacanym przez ośrodki pomocy społecznej.

Świadczenie przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecko (do ukończenia 16 roku życia) legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności powinno mieć dodatkowo wpisane w orzeczenie dwa wskazania, o:
- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Powyższe wskazania wymienia artykuł 6b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Świadczenie otrzymuje matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny albo opiekun faktyczny. Warunkiem otrzymania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego z ustawy o świadczeniach rodzinnych (patrz: "Kryterium dochodowe").

Na czym polega zmiana? Generalnie przeznaczenie tej formy wsparcia - mimo nowej nazwy - nie zmienia się. Zmieniają się kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia.

Kiedy świadczenie pielęgnacyjne nie jest przyznawane:
- jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do: renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub renty socjalnej,
- dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu,
- osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny skierowany jest do dwóch grup odbiorców: do osób niepełnosprawnych oraz do osób starszych. Przysługuje:
- dziecku niepełnosprawnemu (z orzeczoną niepełnosprawnością),
- osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym,
- osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:
a) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
c) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
d) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:
a) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

UWAGA: Zasiłek pielęgnacyjny jest jedyną formą wsparcia, zapisaną w ustawie o świadczeniach rodzinnych, o którą mogą ubiegać się osoby nie spełniające kryteriów dochodowych. Oznacza to, że adresatami zasiłku są nie tylko osoby/rodziny znajdujące się w gorszej sytuacji materialno-bytowej, ale wszyscy - po spełnieniu opisanych powyżej warunków.

Na czym polega zmiana? Grupy uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego wymienione w ustawie o świadczeniach rodzinnych to praktycznie te same grupy, które wyróżnia, obowiązująca do końca kwietnia 2004 r., ustawa o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w wysokości 144 zł miesięcznie.

Zasiłku nie otrzyma osoba:
- uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego,
- przebywająca w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie (finansowanej/współfinansowanej z budżetu państwa lub Narodowego Funduszu Zdrowia) albo w rodzinie zastępczej.Świadczenia rodzinne - opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa"

Stan prawny na dzień 1 maja 2004 r.

opracowanie: Rafał Kowalski (Stowarzyszenie Klon/Jawor)

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Dziecko z orzeczeniem wstopniu umiarkowanym które wymaga pomocy opiekuna na codzień czy należy się świadczenie pielęgnacyjne
  MARZENA KOMOROWSKA
  25.01.2019, 20:08
  Jestem mamą niepełnosprawnego syna w stopniu umiarkowanym od urodzenia syn przez okres do ukończenia 16 roku życia jest pod moją opieką pobierałam na syna świadczenie pielęgnacyjne ponieważ jego niepełnosprawność nie pozwala mu na samoistną dzienną egzystencję.Syn w lipcu 2018 roku skończył 16 lat w sierpniu odbyła się komisja poi której Pan Doktor orzecznik uznał że jako jest psychiatrą dla dorosłych i nie może podjąć decyzji co do mojego syna po czym zlecił komisje neurologiczną oraz pediatryczną szukając innych chorób na podstawie których mógłby wydać opinię o orzeczeniu.Po odbytych obu komisjach i posiedzenia składu orzekającego stwierdzono iż syn nie zalicza się do osób niepełnosprawnych ponieważ organizm dziecka jest zdrowy.Nikt z lekarzy orzeczników nawet nie brał pod uwagę opinii wystawionej przez Panią psycholog oraz opinii pań ze szkoły specjalnej do której syn codziennie jest dowożony przewozem.Syn jest w klasie życia nie pisze i nie czyta przy porodzie było niedotlenienie mózgu pozostaje pod moim okiem nigdzie nie jest wstanie sam dotrzeć nie mówiąc już o tym że mógłby zostać w domu sam bez opieki rodzica na samą myśl o tym mnie jako matkę przechodzą ciarki.Postanowiłam więc się nie poddawać i walczyć wraz z mężem odwołaliśmy się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności czekaliśmy od października 2018 roku do stycznia 2019 roku.W styczniu odbyła się komisja we Wrocławiu po upływie prawie dwóch tygodni dostaliśmy Orzeczenie o Niepełnosprawności. Wojewódzki zespół zaliczył syna do osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym zaznaczając przy tym iż syn nie wymaga długotrwałej opieki ani pomocy innych osób i jest wstanie sam egzystować na co dzień.Tym samym odmawiając świadczenia pielęgnacyjnego.Dla mnie jako dla matki która poświęca każda chwilę aby dziecko będąc w domu czuło się bezpieczne to jest czysta kpina i żart.Bo kto z lekarzy orzeczników zapewni każdą matkę dziecka niepełnosprawnego że zostawiając go w domu bez opieki żadna krzywda mu się nie stanie.Zapewne nikt za to nie weźmie odpowiedzialności.Bo ludzie którzy nie przebywają z takim dzieckiem na co dzień nie mają bladego pojęcia jak się nim zająć i ile poświęcenia i uwagi takie dziecko wymaga.
  odpowiedz na komentarz
 • Co się należy osobie starej, niepełnosprawnej po nabytej z wiekiem chorobie?
  Oliwia Ostrowska
  14.08.2016, 21:08
  Mężczyzna 84 letni po "ataku" postępującej miażdżycy ma problem z mówieniem, chodzeniem, ze wzrokiem, w nocy z utrzymaniem moczu, pobudzenie, z objawami niepokoju, stany pobudzenia, Psychozy wieku podeszłego, przewlekłe nerwice natręctw, stany lękowe. Nasilone objawy są takie jak po udarze ale na wypisie ze szpitala (wydanym końcem kwietnia tego roku) w rozpoznaniu jest napisane "gwałtownie postępująca miażdżyca na odcinku szyjnym"... Pan ma bardzo stare mieszkanie w bloku na pierwszym piętrze... Ja chciała bym się dowiedzieć co takiej osobie może się należeć i co powinien zrobić opiekun prawny takiej osoby by móc co uzyskać? Bardzo liczę na waszą pomoc. z góry bardzo dziękuję za zainteresowanie... Ps. Pan niema orzeczenia o stopni nie pełnosprawności.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Kiedy przede wszystkim potrzebujesz pomocy drugiej osoby w codziennym życiu – dla siebie lub członka rodziny?

Biuletyn

Wspierają nas