Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zwrot zasiłku celowego

17.09.2019
Autor: Z.

Moja szwagierka od czerwca otrzymała zasiłek celowy z MOPS. W międzyczasie stała na komisji d/s niepełnosprawności i otrzymała nr 04 -0/2 lata/oczy. W tej chwili czeka na emeryturę i przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Mam pytanie czy będzie musiała zwrócić zasiłek scelowy w całości do MOPS.

Szanowna Pani,

zgodnie z art.  99. Ustawy o pomocy społecznej

  1. Osobie, której przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacono zasiłek stały lub zasiłek okresowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne organy rentowe, które przyznały emeryturę lub rentę, wypłacają to świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków i przekazują te kwoty na rachunek bankowy właściwego ośrodka pomocy społecznej.
  2. W przypadku zasiłku okresowego przyznanego rodzinie świadczenie pomniejsza się o część kwoty przypadającą na tę osobę, której przyznano emeryturę lub rentę.
  3. Kwota pomniejszenia, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż przyznana za ten okres kwota emerytury lub renty.

W/w przepis nie dotyczy jednak zasiłku celowego. Można natomiast zastanawiać się nad instytucją nienależnie pobranego zasiłku celowego. Szwagierka powinna niezwłocznie poinformować pracowników ośrodka o zmianie okoliczności mającej wpływ na przyznanie danego świadczenia w tym wypadku uzyskania decyzji o przyznaniu emerytury. W tym momencie nie mogę przesądzić czy i za jaki okres Szwagierka musiałaby zwrócić zasiłki celowe, ponieważ uzależnione jest to m.in. kiedy Szwagierka poinformuje pracowników ośrodka o emeryturze i w jakim trybie został przyznany zasiłek celowy.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas