Unia Europejska

Jesteś w zasobie archiwalnym naszego portalu. Informacje z tego artykułu mogą być nieaktualne. Polecamy nowsze artykuły na ten temat na naszym portalu. Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki.

Po ponad czteroletnich negocjacjach Polski z Unią Europejską - 1 maja 2004 roku Polska oficjalnie przystąpiła do struktur unijnych.

Polskie organizacje oraz instytucje mogą korzystać z pomocy finansowej pochodzącej z funduszy strukturalnych. Na stronach naszego serwisu możesz zapoznać się z procedurami, wymogami i zasadami ubiegania się o dotacje. Sprawdź, gdzie szukać szkoleń i porad dotyczących przygotowania projektów i wniosków.

W krajach Unii nie ma wspólnej polityki dotyczącej osób niepełnosprawnych. Każdy kraj wypracowuje własną strategię pomocy. Na poziomie unijnym dba się o wyrównywanie różnic i ujednolicanie stosowanych standardów. Dla niepełnosprawnych Polaków dołączenie do Wspólnoty Europejskiej oznacza wdrożenie tych standardów.
Istnieje wiele wymiarów, w których działania Polski jako członka Unii Europejskiej mogą mieć dla osób niepełnosprawnych istotne znaczenie.

W niniejszym dziale zamieszczamy materiały informacyjne o Unii Europejskiej. Dowiesz się m.in. co zrobić, aby móc korzystać z opieki medycznej podczas zagranicznej podróży. W dziale zamieściliśmy także praktyczne wskazówki dla osób, które planują pracować w krajach UE.

Możesz także sprawdzić, gdzie w twojej okolicy znajduje Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, w którym można uzyskać poradę ekspertów oraz dostać materiały informacyjne.

Jeśli interesuje cię, jak wygląda sytuacja osób niepełnosprawnych w poszczególnych krajach członkowskich UE, zapoznaj się z działem "Kraje członkowskie".