Broszury informacyjne

Zachęcamy do zapoznania się z broszurami dotyczącymi różnych aspektów naszego przystąpienia do Unii Europejskiej.

Z broszurki "Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej" dowiesz się, jakie działania podejmuje Unii Europejska, aby wyrównać szanse osób niepełnosprawnych. Znajdziesz w niej także wykaz najważniejszych unijnych aktów prawnych, związanych z tematyką niepełnosprawności.

Kolejną prezentowaną w dziale broszurą jest publikacja "Osoby niepełnosprawne na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej". Dowiesz się z niej jak kształtuje się polityka wspólnotowa wobec osób niepełnosprawnych. Przeczytasz również, jakie regulacje i pomoc zapewniona jest w poszczególnych krajach członkowskich pracującym osobom niepełnosprawnym.

Osobom, które zainteresowane są szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi systemów zabezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej, proponujemy broszury informacyjne przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Dowiesz się z nich na jakie świadczenia może liczyć osoba bezrobotna pracująca w różnych krajach europejskich, w jaki sposób liczone są okresy składowe i nieskładkowe dla osób, które podróżują po UE oraz na jakich zasadach można uzyskać świadczenia zdrowotne w krajach członkowskich.