Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Podwyższono próg uprawniający do świadczenia 500 plus

30.07.2019
Autor: Beata Dązbłaż
komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Próg w wysokości 1600 zł, a nie 1100 zł uprawni osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji do świadczenia uzupełniającego w wysokości do 500 zł. Dodatkowo do progu nie będzie wliczać się kwota renty rodzinnej. To niektóre z najnowszych poprawek do ustawy o świadczeniu 500 plus przyjęte 30 lipca przez senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Senacka komisja zajęła się we wtorek, 30 lipca, rozpatrzeniem przyjętej przez Sejm w dn 19 lipca Ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Według poprawek komisji senackiej świadczenie uzupełniające przysługiwałoby osobom, które ukończyły 18 lat oraz których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem:

 • o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Wysokość świadczeń finansowanych ze środków publicznych łącznie ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty 1600 zł miesięcznie. Wprowadza to zasadę „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że jeśli ktoś przekroczy kwotę renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie 1100 zł brutto), nie zostanie pozbawiony możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego do granicy 1600 zł.

Świadczenie 500 plus uzyskają również osoby pobierający rentę rodzinną w zbiegu z rentą socjalną.

Poprawka przyjęta przez senacką komisję zakłada także usunięcie z ustawy ustępu 3 w artykule 2, co stawia na równi pobierających świadczenia ze wszystkich systemów emerytalno-rentowych (ZUS, KRUS, MON). To oznacza, że wszystkie świadczenia pobierane z tych systemów będą traktowane tak samo. Dotychczas pobierający świadczenia z ZUS nie podlegaliby zbiegowi różnych świadczeń uprawniających do 500 plus, a świadczeniobiorcy z KRUS lub MON mieliby mniejsze uprawnienia w tym zakresie.

Świadczenie 500 plus nie jest opodatkowane.

Burzliwa debata

Wśród propozycji zmian do ustawy o 500 plus dla osób z niepełnosprawnością znalazły się te wniesione przez senatora Jana Rulewskiego (senator niezrzeszony). Dotyczyły m.in. zniesienia w ustawie wieku 18 lat, a więc uwzględnienia także dzieci w tym świadczeniu; przyznaniu go również rencistom wypadkowym czy z powodu chorób zawodowych. Senator proponował także, by dodatek kombatancki nie wliczał się do progu dochodowego oraz by świadczenie było waloryzowane.

- Ta ustawa to próba zamykania osób niepełnosprawnych za złotymi drzwiami, masz 500 zł i siedź. To wynik zaniedbań, bo przez 4 lata w komisji były petycje o zmianę całego systemu orzeczniczego. Teraz cały system dał krok wstecz – mówił senator Rulewski.

Jego poprawki zostały odrzucone przez senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senator zapowiedział, że wniesie je ponownie jako wniosek mniejszości na plenarnym posiedzeniu Senatu.

Wniesienie poprawek do ustawy na plenarnym posiedzeniu Senatu zapowiedział także senator Jan Filip Libicki (PO-KO).

- Kwestie budzące wątpliwości to kryterium dochodowe w tej ustawie, gdzie przy 500 plus na dzieci nie było go, jak również w przypadku 13. emerytury. Przyjęcie kryterium stoi w sprzeczności z celem tej ustawy – mówił senator.

Pytał także, czy nie można rozwiązać inaczej kwestii ponownego orzecznictwa osób posiadających orzeczenia z powiatowych zespołów ds. orzekania, które będą musiały stanąć na komisji ZUS.

Biuro legislacyjne Senatu wniosło kilka zastrzeżeń do ustawy natury konstytucyjnej. Zwrócono uwagę na uwzględnienie systemu emerytalno-rentowego z ZUS, a pominięcie innych systemów. Jednak poprawka wniesiona podczas obrad komisji tę kwestię rozwiązała.

Inna sprawa dotyczyła osób, które mają orzeczenia z powiatowych zespołów ds. orzekania (PZON) o znacznym stopniu niepełnosprawności i w ciągu pół roku będą miały prawo uzyskać odpowiednie orzeczenie z ZUS i ubiegać się o 500 zł świadczenia. Biuro legislacyjne zwróciło uwagę, że osoby, które uzyskają orzeczenie o znacznym stopniu w PZON po dniu wejścia w życie ustawy, nie będą mogły się o to świadczenie ubiegać.
Ta kwestia ma być rozstrzygnięta na posiedzeniu plenarnym Senatu 31 lipca.

Senatorowie podnosili także kwestię kwot – czy podane kwoty w ustawie są w wartościach netto czy brutto. Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS podkreśliła, że we wszystkich aktach prawnych podaje się kwoty brutto, i tak też jest w tej ustawie.

Orzeczenie rencistów socjalnych

Minister Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podkreślił, że renciści socjalni, którzy zgodnie z ustawą o rencie socjalnej, mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy nie będą musieli w całości orzekać się ponownie, aby otrzymać 500 plus.

- Renciści socjalni będą mogli orzec się tylko o niezdolności do samodzielnej egzystencji, istnieje takie oddzielne orzeczenie – zaznaczył.

Prof. Uścińska podkreśliła, że obecnie jest 656 orzeczników w ZUS, ale planuje się zwiększenie ich liczby o 400.

- Szacujemy, że rocznie może wpłynąć ok. 600 tys. wniosków o orzeczenie do niesamodzielnej egzystencji – mówiła.

Wspomniała także o pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy, któremu przewodniczyła. Do dziś nie są znane wyniki prac tego gremium.

- Prace Zespołu zostały zakończone wypracowaną ustawą, która zapowiada jednolity i kompleksowy system orzecznictwa. Nowatorskim rozwiązaniem jest w niej definicja niesamodzielności. Projekt ustawy zakłada także centralny rejestr orzeczeń oraz świadczeń, czyli tego, co jest skutkiem tych orzeczeń – powiedziała prof. Uścińska.

Czy na pewno zadziała zasada „złotówka za złotówkę”

Senator Rulewski pytał, czy na pewno w przypadku tej ustawy będzie działać zasada „złotówka za złotówkę”.

- Jeśli otrzymam np. 1800 zł z różnych świadczeń, które nie będą się liczyły do 500 plus, to czy otrzymam do granicy 1600 zł świadczenie uzupełniające?

- Jednorazowy zasiłek [z pomocy społecznej – przyp. red.] nie będzie miał wpływu na otrzymanie świadczenia 500 plus, a okresowy będzie miał wpływ – podkreśliła prof. Gertruda Uścińska.

Ustawa określa, że jednorazowe świadczenia nie wpływają na uzyskanie świadczenia 500 plus.

Liczba uprawnionych

W wyniku zmian świadczenie uzupełniające może objąć ok. 56 tys. uprawnionych z ZUS z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji z tytułu podniesienia progu dochodowego do 1600 zł (brutto). Poza tym ok. 360 tys. osób w wieku 75 lat i więcej, które pobierają dodatek pielęgnacyjny i mogą wystąpić o orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Kolejna grupa to ok. 31,4 tys. osób pobierających rentę socjalną z rentą rodzinną ( w tym 12 tys. z innych organów emerytalno-rentowych niż ZUS).

Łączny roczny koszt wprowadzenia świadczenia 500 plus to ok. 4,5 mld zł, a liczba uprawnionych, które docelowo będą mogły je otrzymać to 800 tys. osób.

Senat zajmie się przyjętymi do ustawy o świadczeniu uzupełniającym poprawkami na posiedzeniu plenarnym 31 lipca.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Jesteśmy nie zadowoleni z zusu.
  Borkowska Małgorzata
  16.05.2020, 18:09
  Witam mam meża z pierwszą grup inwalicką I/25/045177654 czemu mojemu meżowi nie daliście Renty socjalnej jest całkowicie nie zdolny do pracy jest po 5 odmach i bo operacji widze ze panstwo oszukujecie ja zakładam wam sprawe ze mąż ma pierwszą grupe a wy mu ani renty nie daliście ani 500+ tak nie może byci jak jest. Dotej pory i opisze was w medjach jaki jest ZUS. w Warszawie na ul Podskarbińska 25 i pierwszej grupie daliście odnas z OPS. Legionowo dostał pierwszą grupe a uwas odmowe i spotkamy sie w nawyszym sodze ja wam tego nie daruje ze tak podchodzcie do ludz nimer muj telefonu 515 939 726 małgorzata
  odpowiedz na komentarz
 • A dla lżej niepełnosprawnych wciąż krowie placki?
  aukorygik_88
  15.08.2019, 23:35
  Tym z lekką czy umiarkowaną niepełnosprawnością też trzeba pomóc. Jeżeli taka osoba nie ma możliwości prowadzenia samochodu lub nie mieszka w Warszawie to o pracę może być bardzo ciężko. Czytałem, słyszałem czy spotkałem kilka osób z zaburzeniami psychicznymi, które miały znaczny stopień niepełnosprawności. Ja chyba żadnej z nich bym go nie dał, powinny mieć tylko umiarkowany, zdarzało się np. że tamte osoby miały prawo jazdy, prowadziły samochód, miały partnerki itp. Ja tego nigdy nie miałem. Powiedziałbym, że jestem głęboko zaburzony psychicznie, ale znacznego nigdy nie miałem. Dobrze, że mam chociaż umiarkowany 02-P. Chociaż na komisji mówili, że mam mieć i 12-C, ale tego symbolu na orzeczeniu nie było, chociaż miałem diagnozę całościowego zaburzenia rozwoju.
  odpowiedz na komentarz
 • kicha.............
  waldi ORYGINAŁ
  12.08.2019, 12:38
  I znowu robią sobie kichę z biednych niepełnosprawnych .....Kiedy wreszcie my niepełnosprawni z normalnymi rentami , dostaniemy normalny dodatek nie obłożony przekleństwem renty socjalnej / rodzinnej ? Czy nam po kilkudziesięciu latach ciężkiej pracy , a teraz pobierającym zwykłe renty ZUSOWSKIE , nic nie ma Rząd do zaoferowania na polepszenie naszych warunków bytowych ? Bo jak do tej pory to tylko socjalni / dzieci ( przepraszam ale tak jest ) korzystają z Rządowych pomysłów / pomocy . Nawet z opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych zrobiono KICHĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘ ...... A gdzie wyrok TK z 2014r obligujący Rząd RP do równego traktowania opiekunów jednych jak i drugich . Jaka jest dysproporcja między opiekunem dziecka - 1580 a opiekunem osób dorosłych 620 zł......I jeszcze mają różne dodatki , wszystko w + . Nie wymawiam , ale nie widzę tu żadnej sprawiedliwości / równego traktowania ..... Do roli ekspertów i naszych przedstawicieli wciskają się ludzie na tyle zdrowi aby nas niepełnosprawnych odstawić od intratnych Rządowych projektów i podziału dobra społecznego przeznaczonego tylko dla nas Przykład Pani Hartwig i jej syna . Pamiętam pierwsze jej słowa : Pomoc nie powinna być kierowana dla osób i opiekunów niepełnosprawnych dorosłych , gdyż mają rodziny które powinni ich wspierać ............ Przyznam się nie rozumie tych słów , które już dzisiaj mało kto pamięta . A żeby nie było dziko reprezentujących nasze sprawy , samozwańczych ekspertów i przedstawicieli , trzeba zrobić coś na wzór wyborów w których będą wybierać sami niepełnosprawni i ich opiekunowie .Bo ci co się z Rządem układają w naszych sprawach to osoby z łapanki na daną chwile potrzeb ......Nie znam je i nigdy nie widziałem , nie czuje aby te osoby reprezentowały moje / nasze interesy
  odpowiedz na komentarz
 • 500+ odnośnie renty socjalnej
  Anna Wierzejewska
  03.08.2019, 23:27
  Czy renciści socjalni,którzy mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy na stałe,będą musieli wstawić się znów na komisję z ZUS, by otrzymać ten dodatek 500+ do renty socjalnej?
  odpowiedz na komentarz
 • dodatek 500 plus do renty dla ON
  Ryszard Targanski
  02.08.2019, 18:58
  Czy na otrzymanie dodatku "500 plus" należy wziąć pod uwagę gołą rentę, czy powiększoną o przysługujący dodatek rehabilitacyjny? Rozumiem ,że chodzi o wysokość renty brutto Czy otrzymując dodatek "500+" można cokolwiek dorobić w ramach umowy zlecenia. Czy może to mieć wpływ na ewentualne zablokowanie otrzymywanego dodatku "500+" ? Z poważaniem, Ryszard Targanski/proinstal@onet.pl
  odpowiedz na komentarz
 • 500+ dla niepełnosprawnych
  oburzony
  02.08.2019, 16:19
  Pobierający rentę inwalidzką i będący całkowicie niezdolnymi do samodzielnej egzystencji nie zasługują na dodatek 500zł. Czym się różni rencista socjalny od rencisty otrzymującego rentę inwalidzką ?????
  odpowiedz na komentarz
 • 500=
  mirka
  01.08.2019, 17:47
  dlaczego orzeczenie z powiatu bedzie nie wazne i trzeba ponownie orzekac w zus nie ufam zus wyleczy wiekszosc niepelnosprawnych.
  odpowiedz na komentarz
 • WOLNY
  WOLNY
  31.07.2019, 23:18
  PIS-OWSKA propaganda tyle szumu robi przy tych plikach trzynastkach miesza miesza i tylko miesza w końcu okazuje się źe masz o złotówkę za duźo i nic nie dostanie lub papierek wydał tobie mniej waźne urzędnik lub zapuźno się urodziłeś. Propaganda lepsza od PZPR-Wolskiej Ci z PIS biją wszystkich pod względem .
  odpowiedz na komentarz
 • Dodatki
  Krystyna
  31.07.2019, 21:25
  Jestem oburzona ponieważ ja pracowałam 40 lat wychowałam 3 dzieci i nie przeliczono mi i nie wliczono urlopu bezpłatnego 3 lat na wychowanie dzieci . Jestem oburzona że innym którzy się w życiu obijali dostają dodatki a my matki ze starego portfela tz. za wcześnie urodzone i ciężko pracujący nic nam się nie należy. Po 40 latach pracy emerytura 1400 zł
  odpowiedz na komentarz
 • Najlepiej nie dawać nic
  aze
  31.07.2019, 15:52
  Straszne jęki. Wygodnie nie robić nic, nie dawać niczego-nikt się nie czepia, nie protestuje, nie narzeka, siedzi w domu i czeka na wybory by wybrać tych co obiecywali-bez spełniania obietnic. Pan poseł Libicki protestował gdy zaproponowano ulgi w wykupie recept-,, to ja zabrałem darmowe recepty emerytom'' -tak się chwalil. A senator Rulewski od kiedy zatroszczyl się o ON w ciągu chyba 20 lat w Sejmie? Jasne, że 500 jest nieprzemyślane i niedopracowane-ale jest!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Jan Filip Libicki mówi z sensem
  Mistrz
  31.07.2019, 14:57
  Podczas środowej dyskusji w Senacie, tylko senator Jan Filip mówił z sensem. Ciekawe, czy zagłosuje za przyjęciem ustawy w takim kształcie, jako ustawy złej, która generalnie robi bałagan, powoduje dyskryminację i podziały. Oby głosował rozsądnie,cza jej odrzuceniem, albo sporymi poprawkami, dotyczącymi limitów i uznania stopnia znacznego. Senatorowie powinni to poprawić, albo odrzucić.
  odpowiedz na komentarz
 • KOLEJNA KPINA Z NIEPEŁNOSPRAWNYCH!!!
  MEMENTO
  31.07.2019, 14:37
  Tak jak już wcześniej wielokrotnie tutaj zauważono, to co się wyprawia i będzie wyprawiać w związku z wprowadzeniem tej pożal się boże "ustawy" to nie żadna pomoc dla niepełnosprawnych, a jedynie kolejna próba podzielenia następnej grupy społecznej, zyskania kilku punktów wyborczych wśród tych niepełnosprawnych i ich rodzin, którzy się na ten przedwyborczy ochłap załapią, oraz wyciągnięcie z budżetu pieniędzy na nie tylko zatrudnienie kolejnej, ogromnej rzeszy nowych'program lekarzy orzeczników ale również na szeroko rozumianą, tzw. "obsługę programu". Ten cały "program" jest jedną, wielką kpiną, a konieczność ponownego orzekania się przez osoby niepełnosprawne, posiadające już od dawna odpowiednie dokumenty to zwykłe draństwo i przegięcie pały! Do zobaczenia już niedługo przy urnach wyborczych! Dziękuję państwu za uwagę.
  odpowiedz na komentarz
 • Znów nie dla niepełnosprawnych.
  Jan.
  31.07.2019, 14:27
  Niestety tylko dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji z ZUS,KRUS i socjalnych,a nie dla niepełnosprawnych z orzeczeniami z Powiatowych i Wojewódzkich Oddziałów ds.Orzekania o Niepełnosprawności mających orzeczenia w stopniu znacznym,całkowicie niezdolni do pracy z zawartym punktem 7.W śród tych osób niepełnosprawnych w takim stopniu są osoby które kiedyś były zdrowe,ciężko pracowały,płaciły składki i podatki i stały się niepełnosprawne w wyniku chorób,wypadków czy chorób zawodowych i takim osobom każe się ponownie stawać przed różnymi orzecznikami w ZUS lub w KRUS,a osoby te często dochodziły latami praw do należnych świadczeń i wielokrotnie stawały na komisjach i teraz mają znów to przechodzić aby dostać niezdolność do samodzielnej egzystencji.Niech staną ci co nie mają orzeczeń o niepełnosprawności a są niezdolni do samodzielnej egzystencji i nawet są to osoby pracujący.Miejmy tylko nadzieję że Pan Prezydent potraktuje Nas niepełnosprawnych po ludzku i nie podpisze tej ustawy w tak przedstawionej formie. Miał to być dodatek dla niepełnosprawnych a nie dla rencistów czy emerytów którzy pobierają dodatek pielęgnacyjny bo są niezdolni do egzystencji ale nie mają orzeczeń o niepełnosprawności.
  odpowiedz na komentarz
 • Pomoc dla wszystkich
  Edyta
  31.07.2019, 14:02
  Po to pis zrobił kryterium dochodowe żeby nikt nie wspominał o tym, że pomoc zgodnie z konstytucją powinna być udzielona WSZYSTKIM niepełnosprawnym! Bez względu na stopień niepełnosprawności. Ale niestety w Polsce nie ma nikogo kto walczyłby z urzędu o prawa osób niepełnosprawnych. To jest ich główny grzech!! Sprawa kryterium dochodowego to taka pułapka na którą mieli się złapać niepełnosprawni. Po długich walkach pis łaskawie zniesie kryterium, grając rolę łaskawego pana, i będzie zacierał ręce, że przeforsował kryterium związane ze stopniem niepełnosprawności. Dodatkowo znowu orzecznicy ZUS stają bogami i panami naszego losu!! Rządowi przydałby się program PRZYZWOITOŚĆ +. Bo mają jej poniżej wszelkich kryteriów.
  odpowiedz na komentarz
 • Mam pytanie
  Keraj
  31.07.2019, 12:37
  A może ktoś wie od kiedy dla wszystkich program samolot+
  odpowiedz na komentarz
 • Elegia o pomocy
  Rumcajs
  31.07.2019, 12:36
  Tak oto kończy się powieść pod tytułem "Pomocy dla Niepełnosprawnych". Za PO/PSL finansowano z budżetu ośmiorniczki, małże, kabaczki i zegarki. Za PIS finansuje się rodzinne podróże polityków z Kuchcińskim na czele, ale też zatrudnia się 400 nowych orzeczników + 2000 dodatkowych pracowników ZUS do obsługi i weryfikacji wniosków. Póki co największe wsparcie uzyskają nowo zatrudnieni orzecznicy, pociotki i znajomi królika zatrudnieni do obsługi tych wniosków oraz firmy remontowe i budowlane na zleceniach dla ZUS, bo przecież to wszystko się musi gdzieś pomieścić. To się nazywa "OSZCZĘDNOŚĆ" i uwzględnienie możliwości budżetu! Dla mnie to jest program ORZECZNIK+ oraz ZUS+, a nie żadne 500+ dla niepełnosprawnych.
  odpowiedz na komentarz
 • Po-grzeba-ne
  Radek
  31.07.2019, 10:42
  Tym sposobem obecna władza utraciła mandat zaufania społecznego. Podzieliła totalnie osoby niepełnosprawne. Rząd mówi, że nie może pomóc wszystkim niepełnosprawnym, mówiąc o ograniczeniach budżetu. No oczywiście, ale kasa na zatrudnienie 400 dodatkowych orzeczników już się znalazła. Jakie to proste, przyjemne. Idealne rozwiązanie dla prof. Ucińskiej - prezesa ZUS. O kosztach zatrudnienia nowych orzeczników, dodatkowych pracowników do obsługi, kosztów utrzymania i budowy nowych pomieszczeń idzie w grube miliony i miliardy w ciągu kilku lat. Ale oszczędności na papierze są, bo wykluczyli 90% niepełnosprawnych z tej formy wsparcia. Teraz wiecie w jakim kierunku zmierza reforma orzecznictwa. Wszystko dla ZUS i przez ZUS. Tym rozwiązaniem podważyli zaufanie instytucji państwowych, nie tylko wobec społeczeństwa, albo wobec samych siebie.
  odpowiedz na komentarz
 • Wcale nie jest dobrze
  Mistrz
  31.07.2019, 09:43
  Rozwalenie systemu ubezpieczeń społecznych i karanie za pracę, lata pracy i składki NIE JEST DOBRE. To bezmyślne i nielogiczne pompowanie zasiłków, zamiast obiecanej podwyżki rent. Lepiej, żeby ta ustawa upadła w całości i żeby nowy rząd zajął się tym po wyborach.
  odpowiedz na komentarz
 • Zrozumcie
  Kloss
  31.07.2019, 08:38
  Zrozumcie. To wsparcie przeznaczone jest dla najmniej uposażonych osób z całkowitą niezdolności do samodzielnej egzystencji. Rozumiecie kto to jest człowiek niezdolny do samodzielnej egzystencji? Jest dobrze. Czekamy na wypłaty.
  odpowiedz na komentarz
 • Załosne
  ON
  31.07.2019, 08:14
  Nie mają pieniędzy dla o ON ale na zatrudnienie rzeszy lekarzy orzeczników pieniądze sa to kpina
  odpowiedz na komentarz
 • Zasłona dymna przed urna wyborcza
  Kolon
  31.07.2019, 01:23
  Jestem ciekaw czy "definicje o niesamodzielności" opublikują w Dz Ustaw przed wizyta w ZUS i wyborami na jesień. I jeszcze jedno składka wypadkowa a w/w ustawa,brać tak dawać już nie.
  odpowiedz na komentarz
 • Zbulwersowana mama
  Maria
  30.07.2019, 23:10
  Jedno państwo a dwa odrębne orzecznictwa.rzad sobie po prostu żartuje z niepełnosprawnych bo im do niczego nie są potrzebni .
  odpowiedz na komentarz
 • Pytanko mam
  Moniaaa
  30.07.2019, 22:55
  Czy opiekun faktyczny osoby niepełnosprawnej będzie mógł w jej imieniu złożyć wniosek o to świadczenie?
  odpowiedz na komentarz
 • Kpiny, po co komu na nowo się orzekać?
  Zbulwersowany
  30.07.2019, 21:01
  Kpiny, po co komu na nowo się orzekać? Co za chore i poronione pomysły?
  odpowiedz na komentarz
 • Banda
  Mistrz
  30.07.2019, 20:58
  PIS stał się bandą, zorganizowaną grupą, która nagradza szarą strefę i niszczy system ubezpieczeń społecznych. Odwdzięczymy się podczas wyborów. Jest wiele partii, gdzie politycy myślą logicznie. PISowi już dziękujemy.
  odpowiedz na komentarz
 • Zofia Łęt
  Zofia Łęt
  30.07.2019, 19:28
  A co będzie z orzeczeniem stopień niepełnosprawności umiarkowany i dostaje z MOPS obecnie 645 zł ????
  odpowiedz na komentarz
 • Kwota 1600 zł. na sztywno?
  matka niepełnosprawnego
  30.07.2019, 19:11
  Z tego wynika, że coroczne waloryzacje rent "zjedzą" dodatek 500+. Dziś renta socjalna wynosi 1100 zł. brutto, więc osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji pobierająca ją, otrzyma całe 500 zł., ale po kolejnych marcowych waloryzacjach ten dodatek będzie malał. Chyba znów ktoś chce zaoszczędzić na najbardziej pokrzywdzonych przez los osobach, albo... nie myśli.
  odpowiedz na komentarz
 • Po co nowy system orzecznictwa?
  Tom
  30.07.2019, 19:02
  Po co robić nowy system orzecznictwa skoro liczy się tylko ZUS. Niech każdy chory idzie do ZUSu i tam go orzekną odpowiednio, a tak pójdzie do innej instytucji następnie pojawi się nowy dodatek pieniężny dla ON i trzeba będzie się orzekać w ZUS-ie.
  odpowiedz na komentarz
 • Słabo
  Eryk
  30.07.2019, 18:58
  "Renciści socjalni będą mogli orzec się tylko o niezdolności do samodzielnej egzystencji, istnieje takie oddzielne orzeczenie " Posiadając stopień znaczny trzeba będzie iść na kolejną komisję i nie wiadomo czy się dostanie a przecież jak ma się całkowitą niezdolność do pracy to nie ma się wielu pieniędzy tylko rentę socjalną. Druga sprawa widzę ze p. Hartwich martwi się tylko o większy prób a nic nie wspomniała o osobach ze znacznym stopniem które mają orzeczenie z PZON.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas