Osoby Niepełnosprawne w Unii Europejskiej

26.04.2004
Autor: Radosław Piotrowicz
Autor: Ewa Wapiennik

Publikacja powstała we współpracy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Rozdział 1. Osoby niepełnosprawne mają te same prawa, co inni obywatele

Rozdział 2. Nowa strategia Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych

Rozdział 3. Działania Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych

Rozdział 4. Nic o osobach niepełnosprawnych bez osób niepełnosprawnych

Rozdział 5. Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce

Rozdział 6. Gdzie szukać informacji

Wydawcy:
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa