Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

500 plus dla osób niesamodzielnych. Pełnomocnik odpowiada na nasze pytania

06.08.2019
Autor: Beata Dązbłaż, fot. archiwum MRPiPS
Uśmiechnięta twarz Krzysztofa Michałkiewicza

Czytelnicy portalu Niepelnosprawni.pl zadają naszej redakcji wiele pytań dotyczących nowych uprawnień w ramach świadczenia uzupełniającego dla osób z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pytamy Krzysztofa Michałkiewicza, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o wyjaśnienie niektórych kwestii.

 

Komu i w jakiej kwocie przysługiwać będzie świadczenie 500 plus?

Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: Świadczenie uzupełniające przysługiwać będzie osobom pełnoletnim, których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w ustawie orzeczeniem. Będzie to kwota do 500 złotych miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych. W związku z tym osoby, które pobierają w chwili obecnej świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie wynosi ona 1100 zł), będą również miały możliwość ubiegać się o przyznanie świadczenia uzupełniającego. Warto zaznaczyć, że do wspomnianej kwoty 1600 zł nie wliczają się m.in. ewentualne dochody z pracy, zasiłek pielęgnacyjny, alimenty czy renta rodzinna.

Jakie orzeczenie będzie wymagane?

Potrzebne będzie jedno z wymienionych w ustawie orzeczeń: o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji albo o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Gdzie przyjmowane będą wnioski o przyznanie świadczenia?

Wniosek  o świadczenie uzupełniające będzie trzeba złożyć do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - konkretnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy będzie można złożyć wniosek?

Ustawa wejdzie w życie 1 października br. Od tego dnia możliwe będzie składanie wniosków. Świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Czy świadczenie będzie opodatkowane?

Świadczenie uzupełniające jest w kwocie brutto, ale organ wypłacający nie będzie mógł np. dokonywać potrąceń i egzekucji. Świadczenie nie będzie też wliczać się do dochodów - m.in. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia nie będzie też zaliczana do dochodów, będących podstawą odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Czy osoby posiadające rentę socjalną, a więc także orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, powinny wystąpić ponownie o ustalenie całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji? Czy mogą wystąpić wyłącznie o stwierdzenie, że są niezdolne do samodzielnej egzystencji?

Osoby obecnie pobierające rentę socjalną, które nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji będą musiały wystąpić tylko o stwierdzenie takiej niezdolności.

Czy osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powiatowego lub miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności powinny wystąpić o orzeczenie do całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, czy tylko o orzeczenie stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji?

Analogicznie do poprzedniego pytania – osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą musiały wystąpić do ZUS tylko o orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Czy osobom, które posiadają orzeczenia wydane przed 1997 r. przez Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia, zaliczającym się do pierwszej grupy inwalidztwa, będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające?

W tym przypadku mamy do czynienia z kwestią praw nabytych i jeśli orzeczenie jest wydane na czas nieograniczony, to powinno być honorowane. Zatem osoby z takimi orzeczeniami powinny otrzymać świadczenie bez ponownego orzekania się o całkowitej niezdolności do pracy i o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Czy osoby po 75. roku życia otrzymujące dodatek pielęgnacyjny będą musiały orzec się  o niezdolności do samodzielnej egzystencji, aby otrzymać świadczenie uzupełniające?

Tak, osoby po 75. roku życia będą musiały orzec się o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Przewiduje się jednak daleko idące ułatwienie - osoba, która dziś nie ma orzeczenia o niesamodzielności, a ma np. problemy z poruszaniem się, będzie mogła być orzeczona przez lekarza orzecznika w miejscu swojego zamieszkania.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Pytanie
  Eleonora
  12.09.2019, 16:38
  Moja 88 letnia mama nie ma orzeczenia o niepełnosprawności, jednak od kilku lat nie może pozostawać bez opieki nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, czy też przysługuje jej ten dodatek? Jeśli tak co należy przedłożyć w ZUSie?
  odpowiedz na komentarz
 • Proszę o odpowiedz.
  Janusz
  12.09.2019, 11:48
  Cytuję orzeczenie komisji- zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Krakowie. Data - sierpień 1999r. Cytat, uzasadnienie- na podstawie przedłożonych dokumentów i badań przeprowadzonych przez członków Zespołu- uznaje się Pana/Panią za osobę ze znacznym stopniem naruszenia sprawności organizmu uniemożliwiającym podjęcie zatrudnienia, albo zdolną do wykonywania zatrudnienia w szczególności w zakładzie pracy chronionej , wymagającej stałej lub długotrwałej opieki osoby innej w związku ze znaczną ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. pkt 1. Zaliczyć do znacznego stopnia niepełnosprawności pkt.2. Przyczyna niepełnosprawności (nieczytelnie ale chyba)10/R lub N/R pkt.3. Orzeczony stopień niepełnosprawności ma charakter trwały i orzeczenie wydaje się na stałe.Pkt. 4. Niepełnosprawność ta powstała i datuje się od dzieciństwa. Osoba ta od 1999r. pobiera rentę socjalną, obecnie w wysokości 935zł, oraz dodatek pielęgnacyjny. A teraz mam do Pana pytanie; w sieci pojawiają się analizy, wypowiedzi rożnych specjalistów dotyczących ustawy. Wypowiedzi te, nie które wprowadzają w błąd ludzi.Proszę o konkretną odpowiedz na podstawie wyżej cytowanego orzeczenia- czy ta osoba składa tylko wniosek ESUN do ZUS, czy musi stawać się jeszcze raz przed orzecznikiem.Następne pytanie dotyczy tzw. dodatku pielęgnacyjnego. Z wielu wypowiedzi można wnioskować, że pobieranie w/w dodatku upoważnia już do składania wniosku o dodatek 500+, bez OL-9. I na koniec proszę o odpowiedz, jak to się ma (opis orzeczenia), do praw nabytych, czy pracownik Zuz-u może interpretować inaczej, lub zmienić orzeczenie komisji, chodzi o zapis w orzeczeniu; ma charakter trwały i orzeczenie wydaje się na stałe, tym czasem Zus ma; na czas nie kreślony. Pytanie jest takie; po co ta zmiana,i jaki miała cel.Ponad to chciał bym uzyskać odpowiedz o którą grupę tu chodzi, czy o tzw. 1 gr. inwalidztwa?, czy orzeczenie to;w/w stopień umiarkowany?, czy tak jak w opisie w/w cytat. Czy Zus może ingerować w orzeczenia, tym samym prawa nabyte i zmieniać orzeczony stopień niepełnosprawności. Za odpowiedz serdecznie z góry dziękuję.
  odpowiedz na komentarz
 • Emeryt - Inwalida
  Janusz
  12.09.2019, 10:48
  Jestem Emerytem Inwalida w stopniu znacznym bez prawa do samodzielnej egzystencji, na utrzymaniu mam żonę też inwalidkę w stopniu znacznym bez prawa do samodzielnej egzystencji i nie posiadająca renty i emerytury jest wyłącznie na moim utrzymaniu, otrzymuje dodatek 184 zł z Szczecińskie Centrum Świadczeń z uwagi na wiek. Czy ja i żona możemy ubiegać się do świadczenie 500+ z mojego Z.E.R MSWiA, mój dochód na osobę wynosi 1093,20 zł.
  odpowiedz na komentarz
 • swiadczenie uzupelniaje zus
  BRONIA
  11.09.2019, 15:17
  posiadam orzeczenie z PCR o stopniu nacznym i niezdolna do samodzielnej egzystencji na stale od 2011 r,,Przy skladaniu wnioski o swiadzcenie 500+,powidziano ze to jest niewazne trzeba ponownie zlozyc dokumentacje medyczna,i czeka NA KOMISJE zus,jAK TO Z TYM JEST
  odpowiedz na komentarz
 • 500 plus dla niepełnosprawnych
  An
  11.09.2019, 12:12
  Witam ,mam rentę socjalną na stałe i zasiłek pielęgnacji na stałe. . Mam pytanko czy przysługuje mi prawo aby starać się o świadczenie 500 plus dla dorosłych niepełnosprawnych dodam że mam orzeczenia z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy a mam stopień umiarkowany . Bardzo proszę o odpowiedź w mojej sprawie .
  odpowiedz na komentarz
 • 500 plus
  Ołówek
  11.09.2019, 12:03
  Ja mam takie pytanie. Osoba niepełnosprawna z orzeczoną grupa znaczną od urodzenia i na stałe. W wieku 18 lat przyznana renta socjialna i co średnio 3 lata kolejne komisje. Niestety renta przyznawana z wpisem "całkowicie niezdolny do pracy". Ok można w składać wniosek o dopisek "niezdolny do samodzielnej egzystencji". Ale co w przypadku osoby która ostatnią komisje miała w tym roku? jeszcze raz ma się stawiać przed komisją w ZUS? A co jak nie dostanie tego dopiska ponieważ lekarz uzna że taka osoba sama chodzi więc jej sie nie nalezy. Choć ma problemy w załatwianiu spraw urzędowych czy pójściu do lekarza.
  odpowiedz na komentarz
 • 500 plus dla niepełnosprawnych
  Katarzyna województwo łódzkie
  10.09.2019, 11:51
  Witam mam na imię Katarzyna Sikora w 2017 roku ZUS odebrał mi rente socjalną od tamtej pory jestem na zasiłku stałym czy przysługuje mi prawo aby starać się o świadczenie 500 plus dla dorosłych niepełnosprawnych dodam że nie ma orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy czy o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Czy w tym wypadku przysługuje mi prawo do tego świadczenia pozdrawiam i proszę o odpowiedź na to pytanie
  odpowiedz na komentarz
 • samodzielność
  maria
  10.09.2019, 00:49
  jak osoba intelektualnie w stopniu znacznym ma dojść i przyjść do pracy sama i ile zarobi,żeby żeby ją było stać na opiekunkę
  odpowiedz na komentarz
 • Mariola Bogdan
  Bogdan
  09.09.2019, 12:10
  Czy osoby po 75.roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na stałe w 2009 r.przez Powiatowe Centrum, muszą na nowo orzekać się przed komisją ZUS?
  odpowiedz na komentarz
 • Justyna Petryka
  Justyna Petryka.
  06.09.2019, 17:49
  Moja córka ma rentę socjalną z ZUS, całkowita niezdolność do pracy. Czy dostanie 500 plus.
  odpowiedz na komentarz
 • Badanie
  maria
  05.09.2019, 11:33
  DOBRZE. A proszę mi odpowiedzieć, jak taki niepełnosprawny ma dojechać 200 km na badanie przez tego tam, jak on się zwie?. Jeżeli ma niezdolność do samodzielnej egzystencji, ale z Powiatowego Ośrodka, to jak ma tyle kilometrów pokonać, aby zobaczył go ten, jak on się zwie...?. No i muszę uświadomić wszystkim, że zostanie garstka ludzi z takimi orzeczeniami, znając tych, jak oni się zwą?. Głośno nie powiem. Ciągacie tych biednych ludzi, schorowanych po ZUS, po badaniach. Oni ledwo w domu siedzą. Nikt tego nie przewidział?. Kto ma za niego dojść do ZUS, który tylko z osobą zainteresowaną chce mówić?. A jak leży, albo chodzić nie może, ma potwornie złe samopoczucie, z bólu się wije? Nikogo to nie obchodzi. A już na pewno nie ZUS.
  odpowiedz na komentarz
 • Świadczenie 500+ czy dostanę?
  Iwa
  03.09.2019, 18:30
  Czy osobom, które posiadają orzeczenia wydane przed 1997 r. przez Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia, zaliczającym się do drugiej grupy inwalidztwa, będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające?
  odpowiedz na komentarz
 • A co będzie gdy ...
  Ewa
  03.09.2019, 16:15
  Osoba, która ma Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji nie złoży wniosku do ZUS w terminie i wcale? ktoś zakłada taką sytuacje?
  odpowiedz na komentarz
 • Na stronach KRUSu nie ma druków wniosków do świadczenia 500+!
  ela
  03.09.2019, 15:03
  Dlaczego?
  odpowiedz na komentarz
 • Pytanie
  Alina
  02.09.2019, 13:42
  Mam 62 lata odtrzymuje emeryture {warunki szczególne} 2,157zł brutto, mam znaczny stopień nepełnosprawności niezdolność do samoegzystencji, czy moge starać się o 500+ dla niesamodzielnych???>
  odpowiedz na komentarz
 • 500+ dla 92 latki bez orzeczenia o niepełnosprawności
  Ewa
  01.09.2019, 15:38
  Moja mama ma 92 lata. Nie ma orzeczenia o niepełnosprawności , bo do niczego jej nie było potrzebne. Nie jest w stanie samodzielnie egzystować. Pobiera zasiłek pielęgnacyjny i rentę z KRUSU. Czy może od 1 października wystąpić o dodatek 500 zł. Jeśli tak to co trzeba zrobić w tej sprawie?
  odpowiedz na komentarz
 • 500 + dla osoby niepełnosprawnej.
  Ela
  30.08.2019, 13:38
  Maja mama ma 78 lat i od roku 1997 jest stale niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym, oraz ma stwierdzoną niezdolność do samodzielnej egzystencji od V 1990 r. Czy mogę wystąpić o 500 +,
  odpowiedz na komentarz
 • 500plus dla dzieci niepełnosprawnych
  Nowicka Wieslawa
  28.08.2019, 22:29
  Wychowuje wnuka ma 23,lata jest dzieckiem niepelnosprawnym ma.stopien znacznym i jest ubezwłasnowolniy nie umie pisac czytac niezna sie na pieniądzach wszedzie musi zemna chodzic musze mu buty sznurowac i zapinac guziki mieso kroic bo niepotrafi czy mu sie nalezy 500plus
  odpowiedz na komentarz
 • Ewa
  Ewa
  22.08.2019, 17:58
  moja mama jest osoba niewidoma, ma 79 lat, zasilek opiekunczy ma wliczony do emerytury w kwocie 222zl brutto, bo od tego pobieraja podatek, wiec jak to bedzie sie liczyc, bo brutto mojej mamy to okolo 1500zl, tu jest napisane, ze zasilek pielegnacyjny nie bedzie wliczany do dochodu, u mojej mamy stwierdzono calkowita niesamodzielnosc do pracy przed 1997r
  odpowiedz na komentarz
 • Dezinformacja
  Alek
  20.08.2019, 13:06
  Wstydź się integracjo, że nie potrafisz przeprowadzić rozmowy tak żeby ludzie coś z niej wiedzieli. Mam już dość dezinformacji Waszej i innych mediów. W ustawie jest napisane jak byk że dostaną Ci co mają świadczenie ze środków publicznych od 900 (500 zł) do 1600 (w systemie złotówka za złotówkę). Że Ci co z ZUS mają całkowitą niezdolność do pracy mogą zwrócić się do ZUS o uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji. Integracjo czas siąść nad ustawą i napisać kompendium a nie słuchać pełnomocnika, który najwyraźniej nie umie czytać ze zrozumieniem
  odpowiedz na komentarz
 • "500 plus dla osób niesamodzielnych...itd."
  Maria
  15.08.2019, 13:38
  Do Tomasza. Masz racje, napisze do Rzecznika Praw Obywatelskich gdyz jest to razaca niesprawiedliwosc w stosunku do O z N. Piszcie kochani kto chce aby nie zostal pominiety przy 500+i bysmy niepozwolli na dyskiminowanie ludzi, ktorzy tez chca zyc normalnie w spoleczenstwie, chocizby spotkac sie w kawiarni przy kawce, bo mnie teraz na to nie stac a Was?
  odpowiedz na komentarz
 • ewentulane dochody z pracy
  DW
  13.08.2019, 13:40
  Czytam artykuł i widzę że do limitu 1600 zł nie wliczane będą "ewentualne dochody z pracy" czy oznacza to że majac rente socjalną, całkowitą niezdolnosc do samodzielnej egzystecji i pracując na umowie o pracę , to świadczenie bedzie także przysługiwało????
  odpowiedz na komentarz
 • 500 plus dla niepełnosprawnych
  Katarzyna województwo łódzkie
  13.08.2019, 12:15
  Witam jestem 30 letnią dziewczyną której w 2017roku odebrano rente socjalną od tamtej pory jestem na zasiłku stałym i mam pytanie czy przysługuje mi prawo aby starać się o świadczenie 500 plus dla dorosłych niepełnosprawnych dodam że nie mam orzeczenia z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy a mam stopień umiarkowany pozdrawiam i proszę o odpowiedź w mojej sprawie
  odpowiedz na komentarz
 • Niepełnosprwna
  Niepełnosprwna
  12.08.2019, 11:58
  Dzień dobry, Mam 59 lat jestem całkowicie trwale niezdolna do pracy ( renta z ZUS 1100 zł), posiadam orzeczenie o ZNACZNYM stopniu niepełnosprawności ( takich samych orzeczeń ze znacznym stopniem niepełnosprawności posiadam 4 ). Niepełnosprawność powstała w wyniku chorób wewnętrznych i immunologicznych - 09-M i 07-S. Jestem sprawna ruchowo i intelektualnie czy mogę ubiegać się o świadczenie uzupełniające 500 plus i czy będę ponownie stawała przed Komisją Lekarską z ZUS celem weryfikacji mojej niepełnosprawności w stopniu znacznym.Dziękuę za odpowiedź.
  odpowiedz na komentarz
 • 500+
  Zaworska Mirosława
  09.08.2019, 22:55
  Jak ze znacznym stopniem ma się orzeczenie i pobiera się rentę socjalna to czy takie osoby będą musiały składać wnioski, aby otrzymać dodatek piętset plus, czy będzie to przyznane bezpośrednio do rety
  odpowiedz na komentarz
 • Panie Marciniak ma Pan rację
  orzeszek
  08.08.2019, 22:00
  Pisząc "Każdy niepełnosprawny w kraju ma jakieś orzeczenie ", ale zadać sobie trzeba pytanie czy ci niepełnosprawni byli prawidłowo prawidłowo orzekani. Wczoraj mój kolega wrócił z Chorwacji - jesteśmy pośmiewiskiem Europy na parkingach praktycznie polskie samochody z niebieskimi legitymacjami i ich właściciele "wspinający" się na wzgórza celem podziwiania widoku. Kolega udawał, że nie jest z Polski bo komentarze tubylców i turystów były żenujące.
  odpowiedz na komentarz
 • Polskie piekiełko
  ojciec OzN
  08.08.2019, 20:58
  Coby nie mówić o polityce PIS, w jednym pobili wszelkie rekordy - w skłóceniu narodu między sobą. Dziś walczą już wszystkie nacje wierzący, liberałowie, nauczyciele, lekarze a teraz jeszcze niepełnosprawni. Wystarczy wejść na ich portale, aż wstyd bo tam największy prym wiodą kobiety- matki.. Która ma bardziej chore dziecko, ktora więcej umęczona, której się w związku z tym więcej należy. Kalkulowanie, segregowanie, zazdrość i liczenie forsy..Jak dołożymy do tego spostrzeżenia i obelgi zdrowych i tych co takiego problemu nie mają widzimy polskie piekiełko. Teraz jeszcze wyrażniej ukazane poprzez zasady przyznawania 500+ dla OzN. Świetnie rozumiemy, ze tu liczy się przedwyborczy PIAR a nie prawdziwa pomoc, bo gdyby na prawde o nią chodziło nikt przy zdrowych zmysłach nie wymyślił by takiego kryterium. Już nawet nie chodzi o to , że na zdrowe dzieci go nie ma - a na te, których utrzymanie jest znacznie kosztowniejsze właśnie jest., zwłaszcza ze chodzi o osoby dorosłe. Ale już dzielić chorych , nieszczęśników wedle instytucji, jaka wydała orzeczenie (PCPR) lub ZUS jest czymś groteskowym i wielką śćiemą, gdyż OBIE te instytucje BYŁY PAŃSTWOWE i orzekali w nich specjaliści. No ale gro tych dorosłych dziś ok. 30 -letnich "dzieci" chorych od urodzenia podlegało orzecznictwu powiatowych komisji - które przyznawały najpierw zasiłki pielęgnacyjne , a jak się skończyło 18 lat często rentę socjalną z orzeczeniem stopnia i sławetnego punktu 7 (co nie było łatwe) świadczącego o konieczności pomocy drugich osób i samodzielności w codziennej rzeczywistości. Łaski nikt nie robił , orzekano na podstawie całej masy fachowych dokumentów, zaświadczeń i badań. I co . takich ludzi jest jak wcześniej w czasie strajku w sejmie liczono ok. 800 tys. Sami rządzący mówili wtedy , że budżet by nie wytrzymał i zbankrutował i choć wnet dla dla innych nacji się pieniądze znalazły OzN znowu "zapłacili", gdy w imię oszczędności państwowej kasy podzielono niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji na tych z orzeczeniem ZUS-u i PCER. Pierwsi dostaną 500+ a drudzy środkowy palec. I taka to sprawiedliwość i chęć pomocy. Z 800 tys zrobiło się 280 - państwo zaoszczędzi a w świat pójdzie wieść jak to PIS pomaga niepełnosprawnym. A ja tylko pytam gdzie prawa naszych dzieci już nabyte ???? Co na to rzecznicy praw obywatelskich i praw pacjęnta . Pytanie to ma sens tylko wtedy gdy moderator przepuści ten tekst.
  odpowiedz na komentarz
 • Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych
  Sosna
  08.08.2019, 17:06
  Posiadam rentę rodzinną a kryterium do 1600 zł nie wlicza się renty rodzinnej ja mam rentę inwalidzką zawieszoną więc co ja w takim wypadku mam zrobić czy też mi przysługuje świadczenie czy nie bo posiadam tylko do renty rodzinnej zasiłek pielęgnacyjny renta inwalidzka mam o znacznym stopniu niepełnosprawności niezdolną całkowicie do samodzielnej egzystencji
  odpowiedz na komentarz
 • Jak nie wystarcza renta socjalna to...
  Janusz
  08.08.2019, 12:35
  Wydaje mi się, że najwięcej krzyczą ci, którzy już mają i chcą więcej. Mam rentę socjalną. Nie muszę się starać o niezdolność do samodzielnej egzystencji, choć podejrzewam, że moja komisja orzekajaca już brała tę ewentualność pod uwagę - bo np. nie zrobię łatwo zakupów. Jeśli chcę więcej - zgłaszam się do rehabilitacji kompleksowej i może uda się dostosować pracę. Będzie więcej niż 500zł. No chyba że chcę ciągle leżeć do góry brzuchem :) Mamy wybór... Oba projekty wymagają decyzji i konsekwencji w dążeniu doń. Orzecznicy weryfikują szanse powodzenia. Nie próbujmy łapać kilku srok za ogon,
  odpowiedz na komentarz
 • No cóż
  Keraj
  08.08.2019, 11:17
  Poniższe komentarze można podsumować między innymi wnioskiem - brak nam stowarzyszenia które skupialby ON. W śród nas jest wielu wykształconych, którzy mogliby to zrobić. Cel jest jasny - pomoc jeden drugiemu i razem wywierać rozsądne naciski na rządzących aby uświadomić nasze problemy. Dość marnotrawienia i tak skromnych pieniędzy na niepelnosprawnych. Dość PFRONow z całym suto opalcanym zarządem z bizantyjskimi siedzibami, kolejna dojan krowa to fundusz solidarnościowy z kolejną grupa urzędników, dość ZUS który zamiast nas wspierać i pomagać bo po to został powołany - utrudnia nam życie. MOPS, GOPS, PCPR - kolejne setki urzędników, komisje o orzekaniu o niepełnosprawności czyli ZUS wskie, KRUS owskie i miejskie..... Itd itd wymieniać? Związków jak PZN i organizacji dojacych z naszych podatków. Pełnomocników d/s ON. Mamy nawet przy premierze pełnomocnika d/s ON - kto o nim wie? Czym się zajmuje? I ile kosztuje nas ten urząd? Czy wrescie nie można zamiast tych kilkanastu instytucji połączyć w jeden sprawny , profesjonalny organizm tak zwanych jednych drzwi? Gdzie byli by zatrudnieni specjaliści? Znający problematykę ON od podszewki!!!! Myślę że ten bałagan organizacyjny, sprzecznych kompetencji jest na rękę rządzącym! Jak to nie pomagamy? Pomagamy! Prosty przykład PFRON - my się edukacja nie zajmujemy! To jak chcecie pomoc później w pracy ON która jest niewyksztalcona? No tak ON o skończonej podstawówce nie będzie wam głowy zawracać. Kochani czas to zmienić, lata lecą, życie przemija a my od nastu lat o tym samym problemie!!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Bardzo dobrze
  Cytrynka
  08.08.2019, 09:58
  Bardzo dobrze, że będzie wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Czekamy na wypłaty! Oczywiście, teraz musimy, po kolei: 1. Solidnie podwyższyć najniższe renty/emerytury/zasiłki 2. Znacząco podwyższyć dodatki pielęgnacyjne 3. Odczuwalnie obniżyć podatki pobierane od rent i emerytur 4. Zreformować cały system orzecznictwa o niepełnosprawności 5. Uświadomić wszystkim, że wszelka zazdrość i zawiść piękności szkodzą ;)
  odpowiedz na komentarz
 • Wykluczacie
  Waldemar Marciniak
  07.08.2019, 23:22
  Dlaczego nie zrobili pomocy wprost ? Mowa o wsparciu niepełnosprawnych. Najpierw osoby ze stopniem znacznym. Potem z umiarkowanym oraz w stopniu lekkim. Oni nie chcą dać wsparcia !!! Zauważcie jakie ten program wsparcia generuje koszty poboczne. Dlaczego w tym programie jest tyle obwarowań gdy można byłoby pójść najprostrzą z dróg. Każdy niepełnosprawny w kraju ma jakieś orzeczenie i to w zupełności wystarczyłoby. Oni robią wszystko, żeby upokorzyć pokazać, że są nad nami i że o jałmużnę masz skomleç. Przeczą sami sobie gdy wprowadzali program 500 + jeden z polityków mówił, że program ma być tani pod względem zmniejszenia do minimum kosztów obsługi programu i bez utrudnień weryfikacyjnych. Mamy porównanie... robią sobie KPINY CI Z PIS
  odpowiedz na komentarz
 • stare orzeczenia
  zbyszek
  07.08.2019, 22:22
  Witam. Ja rowniez mam stare orzeczenie z zusu z 1992 r wiec na tym orzeczeniu nie ma tych slow o ktorych teraz sie tyle pisze w zwiazku z 500+ dla niepelnosprawnych tylko w rubryce " wskazania do pracy" mam napisane - "praca zadna" a przeciwwskazania do zatrudnienia - "praca kazda" czyli w tamtych latach to znaczylo ze jestem niezdolny do samodzielnej egzystencji a teraz pelnomocnik d/s niepelnosprawnycy pisze ze takie stare orzeczenie POWINNO BYC HONOROWANE ale... Nie powiedzia! ze BEDZIE honorowane czyli kto wie jak to sie skonczy jesli chodzi o stare orzeczenia z ZUSu przyznajace I grupe inwalidzka??? Trzeba uzbroic sie w cierpliwosc i czekac na ostateczne wytlumaczenie... Pozdrawiam wszystkich niepelnosprawnych!
  odpowiedz na komentarz
 • Lepsza władza, która nie daje nic?
  azo
  07.08.2019, 18:44
  Jak czytam komentarze to myślę sobie, że lepiej nie uchwalać żadnych ulg, 500+ itp. Skargi i zawodzenia, odzywają się posiadacze II I III grupy, że oni też chcą. Oczywiście! Tylko niech położa się do łóżek, nie chodzą, z pampersami, z obsługa 24 h na dobę, niemi, głusi, ślepi. Czy chojraki chcą się zamienić na ten los? Dlaczego ludzie są tacy pazerni? I niewdzięczni!
  odpowiedz na komentarz
 • do Beti
  keraj
  07.08.2019, 16:14
  masz rację trzeba będzie uważać, musisz być czujna Beti !!! typowa nasza narodowa mentalność tak często spotykana, co masz na myśli -donosicielstwo? konfidencję? jeśli ktoś ma I szą grupę to znaczy, że ją ma i spróbuj zgodnie z obowiązującym prawem to zanegować! no chyba że pis jest u władzy i wtedy jest tylko prawo pisowskie, gdzie polityk jest bez skazy i sam sobie wyznaczy sędziów ,prokuratorów , szefów policji , mianuje swojego partyjnego kolegę w NIK , w CBA i wszystkim którzy mogą nas zakuć w kajdanki i sponiewierać! i władzę nie respektujące i nie wykonujące wyroku sądu. jak tak można w ogóle myśleć! bądźcie czujni -uważajcie! wróg czeka u bram -może oszukiwać dość szukania wrogów , najpierw uchodzący potem żydzi , potem LGBT i kto jeszcze Beti niepełnosprawni którzy mają pierwszą grupę? otrzymaną kilka lat temu? Jak długo będziemy podzielonym narodem i będziemy się sami zgodnie z tą retoryką dzielić - chory ale mniej chory , niepełnosprawny, ale nie niepełnosprawny , temu się należy -ale temu już nie dajcie . czy to jest nasza narodowa specjalność? czy raczej przywara wynikająca z braku obycia czy nieuctwa? często spotykam się z sytuacją, że jeden niepełnosprawny coś tam dostanie, załatwi - ale już drugiemu nie powie - bo może dla mnie braknie?! tak Beti myślisz tak samo? wstydź się takiego zachowania. nie znam nikogo kto ma pierwszą grupę - bo udawał. udawał niepełnosprawność?! wykonał sam dokumentację medyczną? przekonał komisję orzekającą? to jakieś bzdury! a tak z innej beczki - przed wyborami: marszałek Kuchciński traktował protestujących niepełnosprawnych jak ........ przeciwko protestującym pod sejmem wystawił kordony uzbrojonych policjantów , a przeciw protestujących w sejmie straż marszałkowską! teraz chłopisko po wykryciu afery z przelotami - mówi troszczę się o rodzinę -szkoda że tylko o swoją . o rodzinę która płaci podatki, a tym samym za rodzinne przeloty rodziny Kuchcińskich -już się troszczyć nie musi i ta cała wodzowska partia dowodzona przez ponad 70cio letniego faceta mieszkającego z kotem mówi do nas -nie ma pieniędzy dla niepełnosprawnych. NIE PRZESZKADZAĆ mówi wódz zajmiemy się wami jak już sobie razem z naszymi rodzinami polatamy -za wasze oczywiście wyborcy ......
  odpowiedz na komentarz
 • "tylko" hahaha
  obserwator
  07.08.2019, 14:00
  "Osoby obecnie pobierające rentę socjalną, które nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji będą musiały wystąpić tylko o stwierdzenie takiej niezdolności." Czyli to oznacza że trzeba bedzie zlozyc papiery żeby moc stawic sie na komisji przed orzecznikiem ZUS. HAHA juz to widze jak orzecznicy beda chetnie stwierdzac orzeczenie o niezdolnosci do samodzielnej egzystencji. Predzej sie spodziewam ze bedzie wiecej obnizenia stopnia niepelnosprawnosci i uzdrowien. Kazdy kto byl na komisji to wie jak to wyglada.
  odpowiedz na komentarz
 • Wiesiek Kąca
  Wiesiek Kąca
  07.08.2019, 10:57
  A jeśli ja mam napisane w pkt. 7: korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji: okresowo - wymaga, czy mam szanse na te 500 zł? Czy muszę dodatkowo się orzekać? Mam znaczny stopień na stałe.z PCPRu.
  odpowiedz na komentarz
 • Ta ustawa do poprawki o świadczeniu 500 zł dla ON
  Katarzyna
  07.08.2019, 10:52
  Co innego w ustawie co innego u Ministra Pana Michałkiewicza czyżby już zapomniał jaki bubel wyprodukował w dniu 31-07-2019 r. złotówka za złotówkę dla rencistów socjalnych. Mam nadzieję, że Prezydent RP nie podpisze tego bubla dość tej krzywdy jaką Rząd czyni niepełnosprawnym niesamodzielnym i opiekunom na wcześniejszych emeryturach z dochodem poniżej 1000 zł. i dużo niższych od świadczenia pielegnacyjnego z ustawy Rady Ministrów z 1989 r. po 20 latach pracy.
  odpowiedz na komentarz
 • I grupa to nie zawsze niezdolność do samodzielnej egzystencji
  OLO
  07.08.2019, 10:47
  Znam osoby, które w latach 80-tych miały I grupę inwalidzką na stałe, a później umiarkowany stopień w powiatowym zespole do karty parkingowej, Czy osoby te dostaną 500 zł ?
  odpowiedz na komentarz
 • TOMASZ
  TOMASZ
  07.08.2019, 09:54
  Krótko i na temat: Patafiany. Dzielenie niepełnosprawnych na to kto wydał orzeczenie jest rażącą dyskryminacją, gdyż środki nie pochodzą z FUS, a tym samym dla osób posiadających obecnie orzeczenia z PZON/WZON powinny być akceptowane, bez żadnego procesu weryfikacji. Ta pomoc jest konieczna dla niepełnosprawnych i wreszcie ruszyła. Jednak przedmiotem zainteresowania RPO powinna być dyskryminacja. Tym się powinien zająć również TK, gdyż to nie jest świadczenie rentowe i nie można podlegać pod weryfikację orzeczników ZUS dla osób, które obecnie posiadają stopień znaczny z PZON/WZON i uznane w pkt. 7 że wymagają stałej opieki. Dlatego w interesie osób niepełnosprawnych należy pisać do rzecznika RPO aby zajął się tą sprawą.
  odpowiedz na komentarz
 • Brawo
  Beti
  07.08.2019, 08:44
  Mnóstwo osób niepełnosprawnych ma znaczny stopień ale są samodzielni Komisje powinny być czujne dużo osób będzie teraz oszukiwało by dostać te 500+
  odpowiedz na komentarz
 • nic się nie zmienia
  sama
  07.08.2019, 08:40
  Dobra zmiana wyrównanie poziomu życia a najsłabszych chorych od urodzenie podzieliły jak można kolejny Rząd zostawił niepełnosprawnych gr 2 umiarkowany którzy nie z lenistwa nie mogli pracować na emeryturę wszystko drożeje jak mamy żyć
  odpowiedz na komentarz
 • proszę o wyjaśnienie
  OLA
  07.08.2019, 07:48
  Proszę o wyjaśnienie, jak będzie wyglądała sytuacja osób, które po 1 października będą chciały ubiegać się o 500+, a nie mają uprawnień do renty i emerytury, ani orzeczenia o znacznym stopniu. Czy będą składać do ZUS wniosek o orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a później o wypłatę na jego podstawie świadczenia uzupełniającego?
  odpowiedz na komentarz
 • Orzeczenie o stopniu umiarkowanym
  Zofia Łęt
  07.08.2019, 07:16
  Proszę odpowiedzieć mam stopień umiarkowany , pobieram zasiłek stały z MOPS czy ja też muszę złożyć dokumenty aby otrzymać 500 plus
  odpowiedz na komentarz
 • ZUS po 2003 roku odstąpił w swoim orzecznictwie od wpisywania niezdolny do samodzielnej egzystencji
  Anna
  06.08.2019, 21:12
  Zgodnie z tym co w ustawie zapisane osoby , które mają wydane orzeczenie po 2003 roku będę musiał wystąpić do ZUSu o orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji
  odpowiedz na komentarz
 • Czym My się różnimy od ZUS
  Marek Sepetowski
  06.08.2019, 20:57
  Czemu znowu On na zasiłkach stałych są dyskryminowani przecież tak samo Orzekali Nas lekarze .Czy my to inny sort Po co te dzielenie Niepełnosprawnych przedtem zostało podzielone społeczeństwo Opiekunów ON a teraz samych ON .ZUS niech robi swoje a MOPS swoje ,no tak zapomniałem My mamy kryterium dochodowe 701 zł miesięcznie i nam się już nic nie należy my mamy zdychać z głody braku leków bo za te 701 zł jedynie teraz opłaty się uda zrobić a o reszcie zapomnieć trzeba .Czy tak teraz wygląda ta Sprawiedliwość Społeczna czy tak jesteście ślepi i celowo o Nas Zapominacie .coś poradzę dla nas postawcie piece a my wyjdziemy kominem
  odpowiedz na komentarz
 • Dyskryminacja ON niesamodzielnych na rentach socjalnych
  Katarzyna
  06.08.2019, 20:51
  . LIST OTWARTY .UKRYTA DYSKRYMINACJA My opiekunowie bardzo prosimy o interwencję w naszej bardzo trudnej sytuacji u Pana Prezydenta w zlikwidowaniu dyskryminacji w uzupełniającym Rządowym dodatku 500 zł. na rzecz osób niesamodzielnych na rentach socjalnych. Dotyczy dodatku wyrównującego w kwocie 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i ubezwłasnowolnionych na rentach socjalnych złotówka za złotówkę od 2020 r. pomniejszając kwotę 500 zł. z każdą podwyżką rent socjalnych. Opiekunowie apelują do Pana Prezydenta o nie podpisanie tak przyjętej Ustawy przez Sejm w dn. 31-07-2019 r. Ustawa dyskryminuje osoby na rentach socjalnych i ubezwłasnowolnione, którym po podwyższeniu rent socjalnych zostanie pomniejszy dodatek z Ustawy Rządowej 500 zł. Ta ustawa jest niezgodna z zasadą sprawiedliwości społecznej, oraz kłóci się z wydanymi wyrokami. Trybunał Konstytucyjny już dwukrotnie wskazał, iż nie można dzielić niepełnosprawnych na moment powstania niepełnosprawnych i nie można przy tej samej ustawie z to samą niepełnosprawnością różnicować pomoc Rządową. Niepełnosprawni niesamodzielni na rentach socjalnych ustawodawca pozbawia ich otrzymania pełnej kwoty 500 zł przy każdej podwyżce renty socjalnej będą mieć pomniejszoną tą kwotę z ustawy Rządowej z 500 zł. Przy czym osoby otrzymujące Renty Socjalne i Renty Rodzinne łącznie będą otrzymywać 500 zł bez kryterium dochodowego. Uzasadnienie Osoby niepełnosprawne niesamodzielne na rentach socjalnych nie mają innych dochodów. W większości żyją w niepełnych rodzinach gdzie ojciec porzucił rodzinę tuż po narodzeniu się niepełnosprawnego dziecka. Od lat nie płaci alimentów, a sądy już tym osobą niepełnosprawnym nie zasądzają alimentów. Ponieważ takiego dziecka dorosłego niesamodzielnego OJCIEC jest w wieku powyżej 70 lat ma bardzo niską emeryturę lub rentę i jest niewydolny finansowo innymi słowy wegetuje. Jedynym opiekunem jest matka na wcześniejszej emeryturze z dochodem poniżej 1000 zł netto i dożo poniżej proponowanego kryterium Rządowego która wywodzi się z ustawy Rady Ministrów z 1989 r. te rodziny żyją w nieludzkiej biedzie wyrzucone po za margines społeczny i ukarane bo przepracowały 20 lat. Każda minimalna podwyżka pozbawia nas pomocy społecznej przy bardzo niskich kryteriach dochodowych. Ustalone kryterium tylko dla tej grupy złotówka za złotówkę w tej sytuacji zdrowotnej, do dodatku wyrównującego jest ukrytą dyskryminacją Nie jest to Ustawa wyrównująca szanse. Nie można jednej grupy, jaką są niepełnosprawni niezdolni do samodzielnej egzystencji, dzielić i karać dlatego że wywodzą się z niepełnych rodzin i nie posiadają innych dochodów lub jedynym dochodem jest renta socjalna. Wnosimy i Apelujemy do Pana Prezydenta 1. Zniesienie kryterium dochodowego u osób niesamodzielnych na rentach socjalnych złotówka za złotówkę 2 Skreślenie z zapisów w ustawie wliczania renty socjalnej oraz innych dodatków jako dochód. 3. Respektowania orzeczeń wydanych w różnych instytucjach orzekających o niepełnosprawności i niesamodzielności. w Imieniu tej grupy
  odpowiedz na komentarz
 • złożenie wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności do ZUS
  anika
  06.08.2019, 20:46
  Mam 27 letnie dziecko z dziecięcym porażeniem mózgowym, całkowicie sparaliżowane - orzeczenie ZUS całkowita niezdolność do pracy. Żeby nie stać w kolejkach , kiedy wejdzie ustawa złożyłam wniosek o stwierdzenie stopnia niepełnosprawności ( nie było mowy o dodatku pielęgnacyjnym) przez orzecznika ZUS. Dziś otrzymałam odpowiedz negatywną i stwierdzenie ,ze nie należy się dodatek pielęgnacyjny o , który w ogóle nie wnioskowałam!!!! Nie wiem kto czyta w ogóle te wnioski, skoro dostałam decyzję nie związana z wnioskiem , który złożyłam!Wiem ,że ustawa jeszcze nie weszła ale ja prosiłam o stwierdzenie stopnia adekwatnego do stanu zdrowia dziecka.
  odpowiedz na komentarz
 • Czyli jednak weryfikacja
  Marcin
  06.08.2019, 20:31
  Czy osobom, które posiadają orzeczenia wydane przed 1997 r (...) W tym przypadku mamy do czynienia z kwestią praw nabytych i jeśli orzeczenie jest wydane na czas nieograniczony, to powinno być honorowane. " Powinny być to znaczy mogą ale nie muszą. Coś czuję że orzeczenia będą weryfikowane, a wiele osób nie dostanie ani 500 zł a na dodatek straci już obecne orzeczenie.
  odpowiedz na komentarz
 • zapytanie
  zar.
  06.08.2019, 20:22
  czy ja dostane 500 zł bo dostaje jeszcze rentę z PZU czy ona bedzie wliczana? do przychodu
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas