Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

500 plus dla osób niesamodzielnych. Pełnomocnik odpowiada na nasze pytania

06.08.2019
Autor: Beata Dązbłaż, fot. archiwum MRPiPS
Uśmiechnięta twarz Krzysztofa Michałkiewicza

Czytelnicy portalu Niepelnosprawni.pl zadają naszej redakcji wiele pytań dotyczących nowych uprawnień w ramach świadczenia uzupełniającego dla osób z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pytamy Krzysztofa Michałkiewicza, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o wyjaśnienie niektórych kwestii.

 

Komu i w jakiej kwocie przysługiwać będzie świadczenie 500 plus?

Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: Świadczenie uzupełniające przysługiwać będzie osobom pełnoletnim, których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w ustawie orzeczeniem. Będzie to kwota do 500 złotych miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych. W związku z tym osoby, które pobierają w chwili obecnej świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie wynosi ona 1100 zł), będą również miały możliwość ubiegać się o przyznanie świadczenia uzupełniającego. Warto zaznaczyć, że do wspomnianej kwoty 1600 zł nie wliczają się m.in. ewentualne dochody z pracy, zasiłek pielęgnacyjny, alimenty czy renta rodzinna.

Jakie orzeczenie będzie wymagane?

Potrzebne będzie jedno z wymienionych w ustawie orzeczeń: o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji albo o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Gdzie przyjmowane będą wnioski o przyznanie świadczenia?

Wniosek  o świadczenie uzupełniające będzie trzeba złożyć do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - konkretnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy będzie można złożyć wniosek?

Ustawa wejdzie w życie 1 października br. Od tego dnia możliwe będzie składanie wniosków. Świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Czy świadczenie będzie opodatkowane?

Świadczenie uzupełniające jest w kwocie brutto, ale organ wypłacający nie będzie mógł np. dokonywać potrąceń i egzekucji. Świadczenie nie będzie też wliczać się do dochodów - m.in. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia nie będzie też zaliczana do dochodów, będących podstawą odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Czy osoby posiadające rentę socjalną, a więc także orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, powinny wystąpić ponownie o ustalenie całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji? Czy mogą wystąpić wyłącznie o stwierdzenie, że są niezdolne do samodzielnej egzystencji?

Osoby obecnie pobierające rentę socjalną, które nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji będą musiały wystąpić tylko o stwierdzenie takiej niezdolności.

Czy osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powiatowego lub miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności powinny wystąpić o orzeczenie do całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, czy tylko o orzeczenie stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji?

Analogicznie do poprzedniego pytania – osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą musiały wystąpić do ZUS tylko o orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Czy osobom, które posiadają orzeczenia wydane przed 1997 r. przez Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia, zaliczającym się do pierwszej grupy inwalidztwa, będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające?

W tym przypadku mamy do czynienia z kwestią praw nabytych i jeśli orzeczenie jest wydane na czas nieograniczony, to powinno być honorowane. Zatem osoby z takimi orzeczeniami powinny otrzymać świadczenie bez ponownego orzekania się o całkowitej niezdolności do pracy i o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Czy osoby po 75. roku życia otrzymujące dodatek pielęgnacyjny będą musiały orzec się  o niezdolności do samodzielnej egzystencji, aby otrzymać świadczenie uzupełniające?

Tak, osoby po 75. roku życia będą musiały orzec się o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Przewiduje się jednak daleko idące ułatwienie - osoba, która dziś nie ma orzeczenia o niesamodzielności, a ma np. problemy z poruszaniem się, będzie mogła być orzeczona przez lekarza orzecznika w miejscu swojego zamieszkania.

Komentarz

  • Polskie piekiełko
    ojciec OzN
    08.08.2019, 20:58
    Coby nie mówić o polityce PIS, w jednym pobili wszelkie rekordy - w skłóceniu narodu między sobą. Dziś walczą już wszystkie nacje wierzący, liberałowie, nauczyciele, lekarze a teraz jeszcze niepełnosprawni. Wystarczy wejść na ich portale, aż wstyd bo tam największy prym wiodą kobiety- matki.. Która ma bardziej chore dziecko, ktora więcej umęczona, której się w związku z tym więcej należy. Kalkulowanie, segregowanie, zazdrość i liczenie forsy..Jak dołożymy do tego spostrzeżenia i obelgi zdrowych i tych co takiego problemu nie mają widzimy polskie piekiełko. Teraz jeszcze wyrażniej ukazane poprzez zasady przyznawania 500+ dla OzN. Świetnie rozumiemy, ze tu liczy się przedwyborczy PIAR a nie prawdziwa pomoc, bo gdyby na prawde o nią chodziło nikt przy zdrowych zmysłach nie wymyślił by takiego kryterium. Już nawet nie chodzi o to , że na zdrowe dzieci go nie ma - a na te, których utrzymanie jest znacznie kosztowniejsze właśnie jest., zwłaszcza ze chodzi o osoby dorosłe. Ale już dzielić chorych , nieszczęśników wedle instytucji, jaka wydała orzeczenie (PCPR) lub ZUS jest czymś groteskowym i wielką śćiemą, gdyż OBIE te instytucje BYŁY PAŃSTWOWE i orzekali w nich specjaliści. No ale gro tych dorosłych dziś ok. 30 -letnich "dzieci" chorych od urodzenia podlegało orzecznictwu powiatowych komisji - które przyznawały najpierw zasiłki pielęgnacyjne , a jak się skończyło 18 lat często rentę socjalną z orzeczeniem stopnia i sławetnego punktu 7 (co nie było łatwe) świadczącego o konieczności pomocy drugich osób i samodzielności w codziennej rzeczywistości. Łaski nikt nie robił , orzekano na podstawie całej masy fachowych dokumentów, zaświadczeń i badań. I co . takich ludzi jest jak wcześniej w czasie strajku w sejmie liczono ok. 800 tys. Sami rządzący mówili wtedy , że budżet by nie wytrzymał i zbankrutował i choć wnet dla dla innych nacji się pieniądze znalazły OzN znowu "zapłacili", gdy w imię oszczędności państwowej kasy podzielono niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji na tych z orzeczeniem ZUS-u i PCER. Pierwsi dostaną 500+ a drudzy środkowy palec. I taka to sprawiedliwość i chęć pomocy. Z 800 tys zrobiło się 280 - państwo zaoszczędzi a w świat pójdzie wieść jak to PIS pomaga niepełnosprawnym. A ja tylko pytam gdzie prawa naszych dzieci już nabyte ???? Co na to rzecznicy praw obywatelskich i praw pacjęnta . Pytanie to ma sens tylko wtedy gdy moderator przepuści ten tekst.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas