niedziela, 24 stycznia 2021 r.
Poradnik centrum
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji- KRS 0000 102 130
Strona główna >> Poradnik centrum >> Statystyka
 
NASZ BIULETYN
Wpisz swoj e-mail:
Statystyka
Źródło: gus.pl, opracownie: Maria Czogała

Główny Urząd Statystyczny przeprowadził w 2004 roku badanie: „Stan zdrowia ludności Polski”. Na podstawie danych zebranych podczas tego badania (stat.gov.pl) przygotowany został niniejszy raport dotyczący osób niepełnosprawnych.

1. Osoby niepełnosprawne - informacje ogólne

Badaniem objęto ponad 14,5 tys. gospodarstw domowych, w których zbadano 42991 osób, mieszkających na obszarach miejskich i wiejskich całego kraju, w tym 35248 dorosłych w wieku 15 lat i więcej oraz 7743 dzieci do 14 roku życia. Następnie wyniki badań zostały uogólnione na ludność zamieszkującą na stałe w Polsce według stanu w dniu 31 grudnia 2004 roku.

W tej grupie prawie 32 miliony osób to osoby sprawne, co stanowi około 84% mieszkańców Polski, natomiast osób niepełnosprawnych było w tej grupie około 6 milionów, co stanowi około 16% ludności. 

wykres: Procent osób niepełnosprawnych oraz sprawnych wśród ogółu ankietowanych

Wykres 1
Procent osób niepełnosprawnych oraz sprawnych wśród ogółu ankietowanych

W grupie osób niepełnosprawnych prawie 60% to mieszkańcy miast (około 40% to mieszkańcy wsi). Natomiast około 46% osób niepełnosprawnych to mężczyźni, a 54% stanowią kobiety. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że więcej jest niepełnosprawnych mężczyzn, w grupie wiekowej od 0 do 59 lat. W grupie wiekowej od 60 do 69 lat liczba niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn jest taka sama, natomiast w grupie wiekowej powyżej 70 lat znaczna jest przewaga niepełnosprawnych kobiet (Wykres 2). Wynika to głównie z faktu, że długość życia mężczyzn jest przeciętnie krótsza niż kobiet. Ponieważ w grupie wiekowej powyżej 70 lat kobiet jest znacznie więcej niż mężczyzn, dlatego też łączna liczba niepełnosprawnych kobiet jest większa niż mężczyzn, o czym już wspomniano wcześniej. 
 wykres: Osoby niepełnosprawne według płci oraz struktury wiekowej
Wykres 2
Osoby niepełnosprawne według płci oraz struktury wiekowej

Warto również wspomnieć, że około 48% osób niepełnosprawnych to niepełnosprawni zarówno prawnie, jak i biologicznie, prawie 30% to niepełnosprawni tylko prawnie, a ponad 22% to niepełnosprawni tylko biologicznie (Tabela 1).

tabela: Osoby niepełnosprawne według ograniczenia sprawności

Tabela 1
Osoby niepełnosprawne według ograniczenia sprawności

Tabele 2 i 3 zawierają dane dotyczące ograniczenia sprawności w zależności od płci dla mieszkańców miasta oraz wsi.

tabela: Osoby niepełnosprawne według ograniczenia sprawności – miasto

Tabela 2
Osoby niepełnosprawne według ograniczenia sprawności – miasto

tabela: Osoby niepełnosprawne według ograniczenia sprawności – wieś

Tabela 3
Osoby niepełnosprawne według ograniczenia sprawności – wieś

Tabela 4 przedstawia niepełnosprawne dzieci (osoby w wieku 0-14 lat) w zależności od wieku oraz ograniczenia sprawności.

tabela: Osoby niepełnosprawne w wieku 0-14 lat według ograniczenia sprawności

Tabela 4
Osoby niepełnosprawne w wieku 0-14 lat według ograniczenia sprawności

Data opublikowania dokumentu: 2004-10-27, 22.18

Skomentuj na forum Wydrukuj


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu www.niepelnosprawni.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji