Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

NIK: nie ma poprawy w dostępie do świadczeń zdrowotnych

20.08.2019
Autor: bd, fot. pixabay.com
Źródło: www.nik.gov.pl
męska ręka w niebieskiej jednorazowej rękawiczce trzyma stetoskop

Z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) wynika, że sieć szpitali, która działa od 1 października 2017 r. nie poprawiła sytuacji pacjentów w dostępie do świadczeń zdrowotnych ani też nie wpłynęła pozytywnie na poprawę sytuacji finansowej samych szpitali.

Kontrola NIK wskazuje, że po wprowadzeniu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 66,2 proc. pacjentów uzyskało zalecone świadczenia zdrowotne w szpitalu, w którym wcześniej przebywali, pozostali nie zgłosili się na kontynuację leczenia. 42,3 proc. pacjentów uzyskało zalecone porady ambulatoryjne w tym samym szpitalu, w którym przebywali. 53,8 proc. pacjentów uzyskało zalecone świadczenia rehabilitacyjne.

Większość szpitali oprócz ośmiu skontrolowanych nie dokonało zmian organizacyjnych, aby zabezpieczyć usługi w ramach sieci szpitali.

Wykorzystanie łóżek szpitalnych także pozostawia wiele do życzenia, a w trzech pierwszych kwartałach 2018 r. nastąpił jeszcze spadek w blisko 60 proc. kontrolowanych jednostek. W tym okresie 126 oddziały szpitalne wykorzystały łóżka na poziomie poniżej 60 proc.

W badanym przez NIK okresie rosły przychody z działalności leczniczej, jednocześnie jednak działalność szpitali nie bilansowała się z powodu szybszego wzrostu kosztów działalności leczniczej. Na to ostatnie złożył się wzrost kosztów wynagrodzeń m. in. personelu oraz zewnętrznych usług medycznych. W 23 na 29 objętych kontrolą podmiotów zauważono ujemny wynik finansowy.

Wprowadzenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w 13 kontrolowanych jednostkach nie wpłynęło na skrócenie czasu oczekiwania w SOR i w izbach przyjęć.

NIK przeprowadził kontrolę 29 podmiotów leczniczych od 24 września 2018 r. do 18 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje pokontrolne na stronie NIK.
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy w Twojej miejscowości jest obiekt zasługujący na wyróżnienie w konkursie Lider Dostępności?

Biuletyn

Wspierają nas