Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Powrót do pracy na to samo stanowisko

23.10.2019
Autor: P.

Witam, mam pytanie, czy jak jestem na zwolnieniu i dostałem grupę inwalidzką o stopniu lekkim na kręgosłup i pracuję na stanowisku magazynier, czy jak wrócę będę nadal mógł wykonywać to samo, czy lekarz zakładowy mi nie podpisze?

Szanowny Panie,

trudno powiedzieć jak lekarz medycyny pracy oceni Pana stan zdrowia i czy nie wyda jakiś przeciwskazań.

Warto pamiętać, iż jeżeli Pana niepełnosprawność powstała w związku z chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy, to zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którym:

  1. Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną.
  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzeźwości - udowodnione przez pracodawcę.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

 

Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas