Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

HFPC pyta MEN o sytuację uczniów z niepełnosprawnościami

11.09.2019
Autor: inf. prasowa, fot. pixabay.com
dwóch chłopców siedzi przed komputerem tyłem do obiektywu aparatu

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) w sprawie problemu z dostępem do edukacji uczniów z niepełnosprawnościami. Opublikowany przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2018 r. raport wskazał, że nadal obecne są znaczące deficyty w zakresie zapewniania adekwatnego wsparcia tej grupie uczniów. HFPC zwróciła się do ministra z pytaniem o to, jakie działania zostały podjęte w celu poprawy poziomu dostosowania systemu edukacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kontrola NIK w szkołach i przedszkolach

Przeprowadzona przez NIK kontrola wskazała, że nieprawidłowości w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków uczniom z niepełnosprawnościami wystąpiły w połowie szkół i przedszkoli objętych badaniem. W szczególności, dostrzeżono problemy z opracowaniem i aktualizacją indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, które określają modyfikacje i konieczne dostosowania toku edukacji do indywidualnych potrzeb ucznia. Zaobserwowano również trudności w praktycznej i rzetelnej realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Z raportu NIK wynika, że tylko 22 proc. skontrolowanych placówek było dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością fizyczną. Jednocześnie kontrola pokazała, że szkoły i przedszkola nie wydatkowały wszystkich dostępnych środków, które zostały im przyznane w związku z uczęszczaniem uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Prawo osób z niepełnosprawnościami do edukacji

Fundacja w liście do ministra przypomniała, że zgodnie z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami, obowiązkiem stron jest zapewnienie włączającego systemu  kształcenia umożliwiającego integrację na wszystkich poziomach edukacji. Ponadto, Konwencja zakazując dyskryminacji w dostępie do edukacji ze względu na niepełnosprawność, wskazuje na konieczność zagwarantowania osobom z niepełnosprawnościami racjonalnych usprawnień w toku kształcenia. Wobec tego, na państwie ciąży obowiązek stworzenia takich ram systemu edukacji, który będzie uwzględniał szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzone w tym zakresie dostosowania powinny stanowić realny mechanizm wyrównania szans tych osób, by urzeczywistnić prawo do powszechnego i równego dostępu do edukacji.

Trudności nie tylko w Polsce

Warto przypomnieć, że w lipcu 2019 r. HFPC wspólnie z Forum for Human Rights przedstawiła Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka w Strasburgu opinię przyjaciela sądu w sprawie przeciwko Rumunii. Dotyczyła ona chłopca ze zdiagnozowanymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, który zarzuca, że był prześladowany ze względu na niepełnosprawność w szkole publicznej. W opinii wskazano, że uczniowie z niepełnosprawnościami napotykają trudności w realizacji prawa do edukacji także w innych państwach europejskich.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Co mówią fakty?
  Keraj
  12.09.2019, 11:32
  Specjalnych ośrodków jest kilkanaście. Skupie się na jednym. Dla czego młodzież niewiadoma i slabowidzaca w Krakowskim ośrodku przy Tynieckiej nie przystępuje i nie zdaje egzaminów maturalnych? Przypomnę województwo małopolskie to najlepszy wynik w tym egzaminie w naszym kraju! To pytanie zdawałem wielu - odpowiedzi brak. Czy winę nie ponoszą niedoksztalceni pedagodzy? A może nie ma profesjonalistów od nauczania młodzieży z dysfunkcja wzroku? Całe szczęście w tym ośrodku skończył się ponad 10letni tak zwany plantyzm. Nowy Panie Dyrektorze czy jesteś w stanie spowodować, aby powrócil blask i świetność tej placówki? Czy po roku, dwóch młodzież będzie kończyła szkole w pełni samodzielnie przygotowani do dorosłego życia tj posiadała zdany egzamin maturalny? A ich zdobyte umiejętności nie będą tylko zwykłym bezwartościowym papierkiem?
  odpowiedz na komentarz
 • SOSW nr 1 Wrocław
  iwona
  12.09.2019, 11:31
  Proponuję sprawdzić warunki jakie miasto Wrocław gwarantuje uczniom z SOSW nr 1. Raczej trudno mówić o normach w tym przypadku.
  odpowiedz na komentarz
 • "...za rządów PO Poska stała na przepaścią,
  Janko
  11.09.2019, 12:25
  a dzięki Zjednoczonej Prawicy dokonaliśmy ogromnego skoku naprzód!" powie na następnej konferencji prasowej p. Kaczyński. On, bo MRPiPS nie ma w zwyczaju posypać głowy p. Rafalskiej i p. Szopy popiołem za wyniki tych raportów, tylko PR jak z czasów Trybuny Ludu ;-)
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Jak w tym roku spędzisz wakacje?

Biuletyn

Wspierają nas