Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Podwójne obywatelstwo a stopień niepełnosprawności

17.01.2020
Autor: C.

Mam podwójne obywatelstwo, polskie i niemieckie, jestem całkowicie niezdolny do pracy, na stałe mieszkam w Niemczech i mam dokument, który mówi, że jestem ślepy, potrzebuję pomocy 2 osoby, mam problemy z chodzeniem i jestem bez orientacji. Mam niemiecką i polską rentę. Gdzie w Polsce mogę ubiegać się o stopień niepełnosprawności? I czy jako osoba ślepa muszę jechać na badania do Polski, czy są akceptowane w Polsce?

Szanowny Panie,

jak podano na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: „W prawie wspólnotowym brak jest regulacji prawnej dotyczącej wzajemnego „przekładania" orzeczeń o niepełnosprawności, a Rzeczpospolita Polska nie jest stroną umowy międzynarodowej pozwalającej na wzajemne uznawanie dokumentów potwierdzających status osoby niepełnosprawnej innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Systemy orzekania o niepełnosprawności we wspomnianych krajach są niejednolite, a każde państwo stosuje własne kryteria orzekania o niepełnosprawności. Wobec powyższego osoba, legitymująca się dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, wydanym przez jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, nie może być traktowana, w świetle przepisów prawa polskiego, jak osoba niepełnosprawna.”

W Polsce o stopniu niepełnosprawności orzeka powiatowy (miejski) zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, a w drugiej instancji wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Szczegółowe zasady orzekania o niepełnosprawności w Polsce znajdzie Pan na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

  

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

 

Prawy panel

Sonda

Czy kiedykolwiek z powodu niepełnosprawności nie wpuszczono gdzieś Ciebie lub Twojego dziecka?

Biuletyn

Wspierają nas