Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jakie są szanse na wygraną w sądzie ws. orzeczenia?

16.01.2020
Autor: L.

Jakie są szanse na zmianę orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez sąd? W czerwcu 2019 roku mieliśmy komisję lekarską dotyczącą przyznania stopnia niepełnosprawności u dziecka, które skończyło 16 lat. Powiatowe orzecznictwo przyznało nam 2 stopnie umiarkowane - 12-C i L-11 na okres 2 lat do ukończenia pełnoletności, bez żadnych wskazań dotyczących pomocy w dalszym funkcjonowaniu itp. Generalnie w oczach lekarzy dziecko nie wymaga żadnej pomocy. Dziecko uzyskało pierwsze orzeczenie w 2014 roku z kodem choroby 12-C ze wskazaniem pkt 7 i 8, dlatego też zrezygnowałam z pracy, aby móc zająć się dzieckiem. W momencie ukończenia przez dziecko 16 lat orzecznictwo przyznało dziecku 2 stopnie umiarkowane niepełnosprawności i uznało, że dziecko jest samodzielne i nie wymaga pomocy osób drugich ani żadnej innej pomocy. Dlatego odwołaliśmy się do wojewódzkiego orzecznictwa, który uznał że utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie”, czy jest sens odwoływać się do sądu? Jakie są szanse na zmianę orzeczenia?

Szanowna Pani,

nie znając sprawy trudno ocenić szanse uzyskania wyroku zgodnego z Państwa oczekiwaniami.

Gdybyście Państwo składali odwołanie, to warto pamiętać, iż zgodnie z art. 47710 § 1. Kodeksu postępowania cywilnego - odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy kiedykolwiek z powodu niepełnosprawności nie wpuszczono gdzieś Ciebie lub Twojego dziecka?

Biuletyn

Wspierają nas