Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wybory 2019. Na ankietę Integracji odpowiedział PSL (Koalicja Polska)

04.10.2019
Autor: Redakcja, fot. pixabay.com
grafika ankiety z trzema buźkami: obojętnej, uśmiechniętej i smutnej. Buzia uśmiechnieta jest zaznaczona długopisem

Likwidacja pułapki rentowej, zwiększenie liczby oddziałów specjalnych w szkołach, a także refundacja zatrudniania asystenta osobistego – to pomysły, które przedstawiło w odpowiedzi na nasze pytania Polskie Stronnictwo Ludowe, które w najbliższych wyborach startuje razem z Ruchem Kukiz’15, tworząc Koalicję Polską.

Rynek pracy

 1. Które rozwiązanie jest Państwu bliższe: wzmocnienie wsparcia socjalnego (np. wyższe świadczenia, zasiłki, itd.) czy wsparcie w aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy?

PSL (Koalicja Polska): W obecnej sytuacji na rynku pracy, w której cierpi on na chroniczny brak pracowników, bardzo zasadne wydaje się nam wprowadzanie szczególnych zachęt dla osób niepełnosprawnych do podejmowania pracy zawodowej. Należy przy tym zaznaczyć, że w związku z tym nie można ograniczać należnego tym osobom bezpośredniego wsparcia finansowego w postaci świadczeń i zasiłków.

 1. Dla wielu osób z niepełnosprawnością problematyczna jest kwestia tzw. pułapki rentowej. Kiedy i w jaki sposób zniosą Państwo pułapkę rentową?

PSL (Koalicja Polska): Tzw. „pułapka rentowa” jest przyczyną wielu decyzji osób z niepełnosprawnościami o niepodejmowaniu aktywności zawodowej. Polska nie może pozwolić sobie na rezygnację z ich olbrzymiego potencjału kompetencyjnego w związku z czym limit 70 proc. średniej krajowej płacy do wysokości którego niepełnosprawny może zachować rentę podejmując jednocześnie prace zarobkową powinien zostać zlikwidowany.

Edukacja i kultura

 1. W jaki sposób chcą Państwo realizować równe prawo do edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością?

PSL (Koalicja Polska): Należy położyć większy nacisk na edukację włączającą poprzez zwiększenie specjalnych oddziałów w szkołach ogólnodostępnych, tak by osoby niepełnosprawne, z uwzględnieniem specyfiki ich nauczania, mogły uczestniczyć w edukacji razem z innymi dziećmi w jak największej liczbie.

 1. W jaki sposób i kiedy wprowadzą Państwo pełną dostępność całej oferty kulturalnej?

PSL (Koalicja Polska): Placówki kulturalne powinny być wyposażone w specjalne narzędzia do kształtowania większej dostępności swojej oferty dla osób niepełnosprawnych, np. poprzez specjalne zniżki lub bony, które byłyby wykorzystywane do darmowego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

Niezależne życie

 1. Które rozwiązanie jest Państwu bliższe: dofinansowanie instytucji wspierających czy bezpośrednie wsparcie osoby z niepełnosprawnością w miejscu jej zamieszkania?

PSL (Koalicja Polska): Odpowiednie finansowanie instytucji wspierających osoby niepełnosprawne jest niezwykle ważne, jednak coraz bardziej powinniśmy kłaść nacisk na wsparcie bezpośrednie osób niepełnosprawnych bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, które mają w swoich celach walkę z wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych i likwidację barier architektonicznych. W tym celu należy m.in. zwiększyć odpis dobrowolny z podatku dochodowego z 1% do co najmniej 2% dla takich organizacji oraz konieczne jest realne wdrożenie wieloletniego programu poprawy dostępności z określeniem 3 kategorii obiektów, które byłyby nim objęte. Dotyczy to budynków użyteczności publicznej, infrastruktury komunikacyjnej oraz treści cyfrowych, udostępnianych przez instytucje państwa i samorządy.

 1. Kiedy i w jaki sposób państwo zacznie finansować usługę asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością?

PSL (Koalicja Polska): Mając na uwadze, iż w ostatnich kilku latach, dzięki dynamicznej pracy polskich przedsiębiorców wzrost gospodarczy i związane z tym wpływy budżetowe znacząco się zwiększyły, należy poważnie podejść do tematu wprowadzenia refundacji przez państwo (być może z udziałem samorządów) kosztów zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej. Może odbywać się to w oparciu o miesięczny ryczałt dla osoby niepełnosprawnej, który otrzymywałaby ona razem z innymi świadczeniami lub w systemie bonów opiekuńczych. Sprawą otwartą jest wówczas wartość takiego bonu czy też ryczałtu, która powinna być co roku ustalona w dialogu ze środowiskami osób niepełnosprawnych i w odniesieniu do realnej sytuacji finansowo-gospodarczej budżetu. Nie ulega wątpliwości jednak, że takie rozwiązanie powinno być wprowadzone jak najszybciej.


Przeczytaj także odpowiedzi na ankietę Integracji udzielone przez:

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Kto to redaguje
  Ja
  07.10.2019, 14:20
  Rozumiem, że każda redakcja w mniejszym lub większym stopniu sprzyja partii rządzącej lub opozycji, ale mogliby Państwo chociaż wskazać, kto tych odpowiedzi udzielał. Nie ma chyba w Polsce osoby o imieniu i nazwisku Koalicja Obywatelska (chociaż nie wiadomo, bo w Misiu Barei wyraźnie była mowa narodzinach Tradycji), ale chyba warto byłoby wskazać, kto w imieniu tego Komitetu takich odpowiedzi udzielał. Bo albo jest to osoba z samego dołu, której nikt nie słucha i nie liczy się z jej zdaniem, albo jest to osoba z samej góry, która nie chce być kojarzona z poparciem na rzecz osób niepełnosprawnych lub nie chce być przez nich rozlicza z obietnic przedwyborczych.
  odpowiedz na komentarz
 • Aktywizacją ON i zachęty ... to fikcja, albo już pracują (za grosze lub na czarno), albo nie chcą (szczególnie za miske ryżu)
  Ekspert MRPiPS
  05.10.2019, 15:09
  Łącznie przebadano 3720 osób niepełnosprawnych (próba brutto). […] Po pierwsze, badana zbiorowość jest silnie spauperyzowana ekonomicznie, co stanowi główna barierę w zakresie możliwości zaspokajania potrzeb o charakterze pozaegzystencjalnym. Po drugie, udziałem badanej zbiorowości są, w stopniu wykraczającym poza wskaźniki zidentyfikowane w badaniach populacji ogólnopolskiej, procesy marginalizacji, wykluczenia społecznego, wycofania społecznego. […]. Mamy zatem kategorię respondentów, którzy deklarują wprost brak zainteresowania zdobyciem i wykonywaniem pracy i niewiele mniej liczną kategorię badanych, których determinacja w zakresie aktywności zawodowej jest na tyle duża, że podejmują ,,pracę na czarno”. […]. Otóż, można przyjąć w pewnym uproszczeniu, że brakuje w badanej zbiorowości adresata, np. różnorodnych form aktywizacji zawodowej, bowiem dominują wśród badanych albo ci, którzy całkowicie są pasywni w omawianym względzie, albo ci, których w żaden sposób aktywizować nie trzeba. prof. Waldemar Urbanek, Aktywność Zawodowa Osób z niepełnospatwnością w wymiarach ich jakości życia w świetle badań, 2018, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f0291797-4244- 411f-aeda-d9ef37bc581e/c/PP_2018_1-139-153.pdf
  odpowiedz na komentarz
 • Żenada
  Dynia
  04.10.2019, 16:52
  Pozwólcie, że to obśmieję bo inaczej się nie da. Jedno pytanie: co PSL zrobiło dla niepełnosprawnych przez 8 lat wspólnych rządów z PO? Szczególnie dla tych niepełnosprawnych mieszkających na wsi, odciętych od świata? Jesteście niewiarygodni drogie PSL, tak jak PO.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas