Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wybory 2019. Na ankietę Integracji odpowiedział PSL (Koalicja Polska)

04.10.2019
Autor: Redakcja, fot. pixabay.com
grafika ankiety z trzema buźkami: obojętnej, uśmiechniętej i smutnej. Buzia uśmiechnieta jest zaznaczona długopisem

Likwidacja pułapki rentowej, zwiększenie liczby oddziałów specjalnych w szkołach, a także refundacja zatrudniania asystenta osobistego – to pomysły, które przedstawiło w odpowiedzi na nasze pytania Polskie Stronnictwo Ludowe, które w najbliższych wyborach startuje razem z Ruchem Kukiz’15, tworząc Koalicję Polską.

Rynek pracy

 1. Które rozwiązanie jest Państwu bliższe: wzmocnienie wsparcia socjalnego (np. wyższe świadczenia, zasiłki, itd.) czy wsparcie w aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy?

PSL (Koalicja Polska): W obecnej sytuacji na rynku pracy, w której cierpi on na chroniczny brak pracowników, bardzo zasadne wydaje się nam wprowadzanie szczególnych zachęt dla osób niepełnosprawnych do podejmowania pracy zawodowej. Należy przy tym zaznaczyć, że w związku z tym nie można ograniczać należnego tym osobom bezpośredniego wsparcia finansowego w postaci świadczeń i zasiłków.

 1. Dla wielu osób z niepełnosprawnością problematyczna jest kwestia tzw. pułapki rentowej. Kiedy i w jaki sposób zniosą Państwo pułapkę rentową?

PSL (Koalicja Polska): Tzw. „pułapka rentowa” jest przyczyną wielu decyzji osób z niepełnosprawnościami o niepodejmowaniu aktywności zawodowej. Polska nie może pozwolić sobie na rezygnację z ich olbrzymiego potencjału kompetencyjnego w związku z czym limit 70 proc. średniej krajowej płacy do wysokości którego niepełnosprawny może zachować rentę podejmując jednocześnie prace zarobkową powinien zostać zlikwidowany.

Edukacja i kultura

 1. W jaki sposób chcą Państwo realizować równe prawo do edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością?

PSL (Koalicja Polska): Należy położyć większy nacisk na edukację włączającą poprzez zwiększenie specjalnych oddziałów w szkołach ogólnodostępnych, tak by osoby niepełnosprawne, z uwzględnieniem specyfiki ich nauczania, mogły uczestniczyć w edukacji razem z innymi dziećmi w jak największej liczbie.

 1. W jaki sposób i kiedy wprowadzą Państwo pełną dostępność całej oferty kulturalnej?

PSL (Koalicja Polska): Placówki kulturalne powinny być wyposażone w specjalne narzędzia do kształtowania większej dostępności swojej oferty dla osób niepełnosprawnych, np. poprzez specjalne zniżki lub bony, które byłyby wykorzystywane do darmowego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

Niezależne życie

 1. Które rozwiązanie jest Państwu bliższe: dofinansowanie instytucji wspierających czy bezpośrednie wsparcie osoby z niepełnosprawnością w miejscu jej zamieszkania?

PSL (Koalicja Polska): Odpowiednie finansowanie instytucji wspierających osoby niepełnosprawne jest niezwykle ważne, jednak coraz bardziej powinniśmy kłaść nacisk na wsparcie bezpośrednie osób niepełnosprawnych bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, które mają w swoich celach walkę z wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych i likwidację barier architektonicznych. W tym celu należy m.in. zwiększyć odpis dobrowolny z podatku dochodowego z 1% do co najmniej 2% dla takich organizacji oraz konieczne jest realne wdrożenie wieloletniego programu poprawy dostępności z określeniem 3 kategorii obiektów, które byłyby nim objęte. Dotyczy to budynków użyteczności publicznej, infrastruktury komunikacyjnej oraz treści cyfrowych, udostępnianych przez instytucje państwa i samorządy.

 1. Kiedy i w jaki sposób państwo zacznie finansować usługę asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością?

PSL (Koalicja Polska): Mając na uwadze, iż w ostatnich kilku latach, dzięki dynamicznej pracy polskich przedsiębiorców wzrost gospodarczy i związane z tym wpływy budżetowe znacząco się zwiększyły, należy poważnie podejść do tematu wprowadzenia refundacji przez państwo (być może z udziałem samorządów) kosztów zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej. Może odbywać się to w oparciu o miesięczny ryczałt dla osoby niepełnosprawnej, który otrzymywałaby ona razem z innymi świadczeniami lub w systemie bonów opiekuńczych. Sprawą otwartą jest wówczas wartość takiego bonu czy też ryczałtu, która powinna być co roku ustalona w dialogu ze środowiskami osób niepełnosprawnych i w odniesieniu do realnej sytuacji finansowo-gospodarczej budżetu. Nie ulega wątpliwości jednak, że takie rozwiązanie powinno być wprowadzone jak najszybciej.


Przeczytaj także odpowiedzi na ankietę Integracji udzielone przez:

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Kto to redaguje
  Ja
  07.10.2019, 14:20
  Rozumiem, że każda redakcja w mniejszym lub większym stopniu sprzyja partii rządzącej lub opozycji, ale mogliby Państwo chociaż wskazać, kto tych odpowiedzi udzielał. Nie ma chyba w Polsce osoby o imieniu i nazwisku Koalicja Obywatelska (chociaż nie wiadomo, bo w Misiu Barei wyraźnie była mowa narodzinach Tradycji), ale chyba warto byłoby wskazać, kto w imieniu tego Komitetu takich odpowiedzi udzielał. Bo albo jest to osoba z samego dołu, której nikt nie słucha i nie liczy się z jej zdaniem, albo jest to osoba z samej góry, która nie chce być kojarzona z poparciem na rzecz osób niepełnosprawnych lub nie chce być przez nich rozlicza z obietnic przedwyborczych.
  odpowiedz na komentarz
 • Aktywizacją ON i zachęty ... to fikcja, albo już pracują (za grosze lub na czarno), albo nie chcą (szczególnie za miske ryżu)
  Ekspert MRPiPS
  05.10.2019, 15:09
  Łącznie przebadano 3720 osób niepełnosprawnych (próba brutto). […] Po pierwsze, badana zbiorowość jest silnie spauperyzowana ekonomicznie, co stanowi główna barierę w zakresie możliwości zaspokajania potrzeb o charakterze pozaegzystencjalnym. Po drugie, udziałem badanej zbiorowości są, w stopniu wykraczającym poza wskaźniki zidentyfikowane w badaniach populacji ogólnopolskiej, procesy marginalizacji, wykluczenia społecznego, wycofania społecznego. […]. Mamy zatem kategorię respondentów, którzy deklarują wprost brak zainteresowania zdobyciem i wykonywaniem pracy i niewiele mniej liczną kategorię badanych, których determinacja w zakresie aktywności zawodowej jest na tyle duża, że podejmują ,,pracę na czarno”. […]. Otóż, można przyjąć w pewnym uproszczeniu, że brakuje w badanej zbiorowości adresata, np. różnorodnych form aktywizacji zawodowej, bowiem dominują wśród badanych albo ci, którzy całkowicie są pasywni w omawianym względzie, albo ci, których w żaden sposób aktywizować nie trzeba. prof. Waldemar Urbanek, Aktywność Zawodowa Osób z niepełnospatwnością w wymiarach ich jakości życia w świetle badań, 2018, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f0291797-4244- 411f-aeda-d9ef37bc581e/c/PP_2018_1-139-153.pdf
  odpowiedz na komentarz
 • Żenada
  Dynia
  04.10.2019, 16:52
  Pozwólcie, że to obśmieję bo inaczej się nie da. Jedno pytanie: co PSL zrobiło dla niepełnosprawnych przez 8 lat wspólnych rządów z PO? Szczególnie dla tych niepełnosprawnych mieszkających na wsi, odciętych od świata? Jesteście niewiarygodni drogie PSL, tak jak PO.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas