Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Warszawa: „Profilaktyka urazów i upadków wśród seniorów”. Konferencja 23 października

04.10.2019
Autor: inf. prasowa
plakat na górze loga PZH NPZ MZ pod spodem profilaktyka urazów i upadków wśród seniorów 23.10.19 zdjęcie starszego meżczyzny

Upadki i ich konsekwencje w obliczu starzejącej się populacji to olbrzymi problem natury społecznej i ekonomicznej. Efektem gwałtownie rosnącej liczby osób starszych będzie przede wszystkim wysoka konsumpcja usług medycznych, zwłaszcza w zakresie lecznictwa zamkniętego. Koszt świadczeń zdrowotnych związanych z leczeniem, rehabilitacją jak i opieką nad osobami niesamodzielnymi będzie rósł w olbrzymim tempie, proporcjonalnie do zwiększającej się liczby osób w wieku senioralnym. Upadki są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji seniorów i trwałej utraty sprawności przez osoby starsze.

Po 60. wydolność organizmu zaczyna się stopniowo pogarszać. Czynnikiem w największym stopniu determinującym kontynuację dotychczasowej działalności jest styl życia, choć istotne jest także środowisko fizyczne, w którym żyjemy czy uwarunkowania genetyczne. Znajomość, a następnie stosowanie w życiu aktywności i ułatwień w otoczeniu pozwala na zredukowanie ryzyka upadku seniora. W Polsce następstwa upadków to najczęstsza przyczyna hospitalizacji seniorów, a w grupie powyżej 65. r. ż – najczęstsza przyczyna śmierci. Jak wskazuje Narodowy Instytut Geriatrii, 10 proc. seniorów umiera w dwa miesiące po upadku, którego skutkiem było złamanie kości udowej, od 14 do 36 proc. – w  trakcie roku po takim wypadku.

Profilaktyka

Celem realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia programu edukacyjnego skierowanego do osób powyżej 60. roku życia jest promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz profilaktyki urazów wśród seniorów. Materiały edukacyjne zawierają wiele praktycznych informacji również dla opiekunów osób starszych. Często to właśnie od najbliższego otoczenia zależy zorganizowanie bezpiecznego mieszkania, udzielenie właściwej pomocy przy upadku, wsparcie przy zmianie trybu życia na taki, który pozwala długo cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją. Zagadnienia związane z tą tematyką będą przedmiotem dyskusji i wykładów podczas organizowanej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny konferencji szkoleniowej.

Konferencja odbędzie się 23 października (środa) w hotelu Novotel w Centrum Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 94, w godzinach 9:00 - 15:00. Wydarzenie składa się z wykładów i przerw kawowych oraz kończy się bufetem obiadowym w restauracji hotelowej.

Edukacja

Celem konferencji jest edukacja osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu seniorów na temat profilaktyki upadków. Jak pokazują przykłady z innych krajów, specjalne procedury wdrażane w ośrodkach zdrowia, rzetelne programy edukacyjne czy zagwarantowanie lepszego dostępu seniorom do usług zdrowotnych i opiekuńczych sprzyjają zmniejszeniu liczby upadków bądź minimalizacji ich negatywnych konsekwencji. Starzejące się społeczeństwo, niedostateczna liczba oddziałów geriatrycznych, nieskuteczny system opieki zdrowotnej i malejąca liczba poradni generują zapotrzebowanie na rozwiązania z zakresu polityki senioralnej, której docelowym modelem powinien być system łączący opieką podstawową (geriatra albo lekarz rodzinny) z opieką szpitalną (gdzie jest oddział geriatryczny lub internistyczno-geriatryczny, rehabilitacja itd.) i to wszystko powinno być sprawnie łączone z opieką środowiskową.

Osoby do których kierowana jest tematyka konferencji:

 • fizjoterapeuci,
 • rodziny i opiekunowie osób starszych,
 • pracownicy socjalni,
 • domy pomocy społecznej,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • służba zdrowia,
 • osoby reprezentujące Uniwersytety III Wieku, Kluby Seniora i inni organizatorzy aktywności,
 • studenci kierunków medycznych,
 • pracownicy instytutów geriatrycznych,
 • osoby powyżej 60. roku życia,
 • osoby zainteresowane tematyką i przeciwdziałaniem upadkom osób starszych.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.

Udział jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracji można dokonać elektronicznie lub za pomocą formularza do pobrania ze strony: www.seniorwmiescie.pl lub pod numerem telefonu: 530 51 51 15.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas