Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Większe środki na warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej

08.10.2019
Autor: inf. prasowa, fot. freeimages.com
stuzłotowe banknoty leżą

W dniu 7 października 2019 roku została podpisana przez premiera Mateusza Morawieckiego zmiana rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów obowiązująca od 1 października 2019 roku umożliwi zwiększenie wydatków PFRON dla samorządów wojewódzkich i powiatowych na
pokrycie kosztów rocznego pobytu jednej osoby z niepełnosprawnością zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie
aktywności zawodowej (ZAZ) oraz kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (WTZ) w roku bieżącym i latach następnych.

Podpisanie rozporządzenia oznacza w praktyce dodatkowe 300 zł na jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej już od 1 października do końca bieżącego roku. Dofinansowanie pobytu jednego uczestnika w roku 2019 wyniesie ogółem 18 096 zł.

Od października zyskują dodatkowe środki także zakłady aktywności zawodowej. To realny wzrost o 750 zł na osobę, jeszcze w tym roku. Dzięki temu roczna kwota dofinansowania zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością w ZAZ wzrasta w 2019 roku do 22 750 zł. W projekcie planu finansowego na 2020 rok i lata następne zabezpieczono dodatkowe środki na te cele.

- Dodatkowe pieniądze mają umożliwić prowadzącym WTZ oraz ZAZ dalszą działalność, tak ważną dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowany przez nas, stały i regularny wzrost przekazywanych środków jest naturalną odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie tych placówek – powiedziała Marlena Maląg, prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Warsztaty terapii zajęciowej

PFRON systematycznie wspiera warsztaty terapii zajęciowej. Już w 2016 roku kwota na pokrycie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika wzrosła o 1 200 zł w stosunku do poprzedniego roku. Dofinansowanie to zwiększało się systematycznie na przestrzeni ostatnich 3 lat. Podpisane przez premiera rozporządzenie, stanowi podstawę do kolejnego zwiększenia przez Fundusz kwoty do 18 096 zł. To wzrost o 300 zł na jednego uczestnika, tylko do końca 2019 roku.

Natomiast w przyszłym roku dofinansowanie wzrośnie do 20 496  zł. To wzrost o kolejne 2 400 zł. Zaplanowany na 2021 rok wzrost środków na WTZ doprowadzi do podwyżki o 1 200 zł do wartości 21 696 zł na jednego uczestnika warsztatów. A w kolejnym roku dodatkowe 1 200 zł – do kwoty 22 896 zł. Faktyczny wzrost środków w WTZ na przestrzeni 2016-2022 roku wyniesie 675 zł miesięcznie na pokrycie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika WTZ.

Zakłady aktywności zawodowej

Zmiana rozporządzenia umożliwi zwiększenie środków Funduszu na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu  jednej osoby z niepełnosprawnościa zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej. Prowadzący ZAZ będą mieli możliwość zagospodarowania większych środków na zaspokajanie potrzeb zatrudnionych osób z niepełnosprawnością w ramach prowadzonej działalności.

Wzrost o 750 zł na osobę nastąpi jeszcze w tym roku. Dzięki temu roczna kwota dofinansowania zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością w 2019 roku w zakładzie aktywności zawodowej wzrośnie do 22 750 zł. Natomiast od roku 2020 i w latach następnych kwota ta zostanie podniesiona do poziomu 25 000 zł, co stanowi wzrost o 2 250 zł.

Wsparcie systemowe

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera w sposób ciągły i systemowy rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością, konsekwentnie zapewniając wzrost środków na WTZ i ZAZ, stanowiących istotny element systemu rehabilitacji.
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

  • Obłuda
    osoba żyjąca za 930zl
    10.10.2019, 12:15
    Gdzie mój komentarz obłudnicy?????????????????????
    odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas