Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Minister Borys-Szopa: przyznano ponad 141 tys. świadczeń dla osób niesamodzielnych

22.10.2019
Autor: PAP, fot. Wikimedia
Bożena Borys-Szopa

Do 18 października ZUS przyznał ponad 111,7 tys. świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. Do połowy października ok. 29,6 tys. takich świadczeń przyznał także KRUS.

Od 1 października 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatruje wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych w wysokości do 500 zł miesięcznie.

Szefowa MRPiPS poinformowała, że do 18 października złożono ok. 402,6 tys. wniosków o to świadczenie – 297,6 tys. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i 104,9 tys. do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

- Cały czas monitorujemy sytuację. Z naszych informacji wynika, że wnioski rozpatrywane są możliwie sprawnie. To bardzo ważne, by pomoc jak najszybciej trafiała do osób najbardziej potrzebujących – powiedziała minister Borys-Szopa.

Poinformowała, że do 18 października ZUS przyznał ponad 111,7 tys. świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z kolei KRUS do 15 października przyznał ok. 29,6 tys. tych świadczeń.

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo z orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską).

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na którego podstawie ZUS może ustalić prawo do świadczenia, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji do wniosku, powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Czas rozpatrzenia wniosku

Jeśli osoba wnioskująca ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej, wówczas powinna także dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość.

O świadczenie uzupełniające mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy ZUS ma nie 30, lecz 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie świadczenia, licząc od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Bardzo istotne z punktu widzenia czasu rozpatrywania wniosku jest pozostawienie wraz z wnioskiem telefonu kontaktowego, aby Zakład mógł jak najszybciej wezwać na badanie do lekarza orzecznika. Może to znacząco przyspieszyć czas wydania decyzji. ZUS zaprasza na badania już od pierwszych dni października.

Z szacunków Zakładu wynika, że od października br. do marca 2020 r. wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet 850 tys. osób. Spośród nich ok. 600 tys. osób będzie musiało przejść badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który ustali ich niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Skąd te spore różnice???
  niepełnosprawny
  22.10.2019, 16:16
  Skąd ta rozbieżność w ilości przyznanych dodatkowych świadczeń przez ZUS tego samego dnia. ZUS podaje 60 tysięcy Pani 111,7 tys. Ile naprawdę świadczeń przyznano? Ile naprawdę jest w Polsce osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji? Może tego dowiemy się w marcu 2020 roku.
  odpowiedz na komentarz
 • Jak można tak traktować niepełnosprawnego.
  niepełnosprawny.
  22.10.2019, 13:39
  Człowiek który był zdrowy ciężko pracował do chwili aż zachorował,stał się niezdolny całkowicie do pracy,stał się niepełnosprawny w stopniu znacznym.Po kilku latach dochodzenia praw do należnych świadczeń,otrzymuje rentę w wysokości poniżej tego 1100zł bo nie mógł dopracować do wieku emerytalnego i on nie dostanie tego dodatku bo nie ma w orzeczeniu niezdolności do samodzielnej egzystencji.Każe mu się znów latami dochodzić praw do tego świadczenia,nie tylko przed orzecznikami,bo jak osoba która teraz nie ma orzeczenia o niezdolności do egzystencji,nagle stanie się niezdolna do tej egzystencji,przyjdzie walka w sądach,bo często tak jest że ubezpieczyciel zamiast przyznać należne świadczenie,wynajmuje pełnomocników którzy robią wszystko aby tej schorowanej osobie świadczenia nie dać,a w Sądach Pracy bez drogiego adwokata zwykły obywatel nie ma żadnych szans.Dlaczego nikt nie zainteresuje się tym że niepełnosprawni często latami dochodzą swych praw do nalężnych świadczeń? Dla kogo w końcu są te dodatki,napewno dla niepełnosprawnych?
  odpowiedz na komentarz
 • ... cieszę się, że cieszysz się, ale powodów brak!
  Ekspert MRPiPS
  22.10.2019, 11:57
  Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki dot. zasięgu ubóstwa skrajnego, relatywnego oraz ustawowego. Po 3 latach spadków w pierwszych dwóch kategoriach i roku w ostatniej, w 2018 r. we wszystkich przypadkach odnotowano wzrosty: ubóstwo skrajne zwiększyło się do 5,4% z 4,3% przed rokiem ubóstwo relatywne wzrosło do 14,2% z 13,4% rok wcześniej ubóstwo ustawowe poszerzyło się do 10,9% z 10,7% w 2017 r. […] Zasięg ubóstwa skrajnego wzrósł wśród wszystkich wyodrębnionych grup społeczno-ekonomicznych. Najmocniej zwiększył się odsetek żyjących poniżej minimum egzystencji wśród osób utrzymujących się głównie ze świadczeń socjalnych innych niż emerytury i renty. Skrajne ubóstwo dotknęło ponad 14% tego typu gospodarstw domowych, o niemal 4 p.proc. więcej niż rok wcześniej. O ponad 1 p.proc. poszerzył się zasięg ubóstwa skrajnego wśród: rolników, rencistów i pracowników. Mniej dotknięci zmianami zostali za to emeryci i pracujący na własny rachunek. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wzrosla-bieda-w-Polsce-7698244.html
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Które działanie Integracji w czasie 25 lat jej istnienia było lub jest dla Ciebie najważniejsze?

Biuletyn

Wspierają nas