O NAS

Jesteś w zasobie archiwalnym naszego portalu. Informacje z tego artykułu mogą być nieaktualne. Polecamy nowsze artykuły na ten temat na naszym portalu. Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki.

Portal www.niepelnosprawni.pl stworzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji jest największym serwisem informacyjnym w Polsce poruszającym tematykę niepełnosprawności. Serwis działa od lutego 2003 r.

Znajdują się tu informacje o przepisach prawnych, możliwościach znalezienia pracy, podejmowania nauki, aktualnych ulgach i uprawnieniach, systemie orzecznictwa, możliwościach wyjazdu na wakacje i turnusy rehabilitacyjne, szkołach integracyjnych, o organizacjach rządowych i pozarządowych, wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, znane jako INTEGRACJA, jest organizacją pożytku publicznego (OPP). Powstało w 1995 roku z inicjatywy Piotra Pawłowskiego, twórcy czasopisma ''Integracja'', skierowanego do osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i przyjaciół.

INTEGRACJA to profesjonalna, ogólnokrajowa organizacja pozarządowa, aktywnie działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów, skoncentrowana na dostarczaniu informacji, wspieraniu aktywizacji zawodowej i edukacji. INTEGRACJA Wskazuje, ile trzeba jeszcze zrobić, aby osoby z niepełnosprawnością mogły w pełni zaistnieć w codziennym życiu naszego kraju i zgodnie ze swoimi możliwościami realizować własne plany i zaspokajać ambicje. Jako organizacja pożytku publicznego (OPP) pomaga dużej liczbie osób z niepełnosprawnością, kształtując opinię publiczną, inicjując zmiany w ustawodawstwie i piętnując łamanie prawa.

Stowarzyszenie zorganizowało się wokół idei integracji jako normalnego zjawiska we wszystkich aspektach życia społecznego. Pragnie propagować i urzeczywistniać integrację osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, opartą na współistnieniu, współpracy i partnerstwie we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

 

Na zdjęciu: zespół Integracji

 

INTEGRACJA jest członkiem Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Miejskich i Wojewódzkich Społecznych Rad Konsultacyjnych oraz największej międzynarodowej organizacji działającej na rzecz zatrudniania Osób Niepełnosprawnych – Workability International.

INTEGRACJA jest skuteczna dzięki renomie, wieloletniemu doświadczeniu, zespołowi profesjonalistów i największej rozpoznawalności marki w środowisku organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w Polsce.

*****

Na zdjęciu: Piotr Pawłowski.Postanowiłem stworzyć Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, gdy przekonałem się, jak wiele osób nie potraf poradzić sobie z własną niepełnosprawnością ani odnaleźć swojego miejsca w życiu. Podobnie było kiedyś ze mną, gdy dowiedziałem się, że resztę życia spędzę na wózku.
Moim celem stało się tworzenie sprzyjających warunków, dzięki którym osoby niepełnosprawne będą mogły uczestniczyć w życiu społecznym w jak najszerszym zakresie. Powinny mieć możliwość zdobywania wykształcenia, zaistnienia na rynku pracy, podejmowania aktywności twórczej, sportowej i realizowania innych wybranych przez siebie celów.

Moim marzeniem jest uczynienie naszego kraju wolnym od barier oraz lęków i negatywnych stereotypów związanych z osobami niepełnosprawnymi.

Wszystkim, którzy mi w tym pomagają, dziękuję za wrażliwość i współpracę.

Piotr Pawłowski,
Prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji

Przeczytaj więcej o Integracji