Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

500 plus dla osób niesamodzielnych. Fakty kontra mity. Część III

13.11.2019
Autor: Beata Dązbłaż, Tomasz Przybyszewski, gr. Angela Greniuk
Źródło: ZUS
grafika banknoty 100 złotowe pośrodku czarny pasek i napis 500 plus fakty kontra mity część III

Świadczenie uzupełniające, czyli tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych, zdążyło już obrosnąć mitami. Dlatego wiele osób wciąż zastanawia się, czy warto starać się o te pieniądze. Poprosiliśmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), by odniósł się do najczęściej powtarzających się opinii. Oto trzecia część wcześniej publikowanych artykułów.


Zdarzają się takie opinie, że jeśli ktoś nie ma wypracowanych lat niezbędnych do uzyskania renty, ale ma np. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, to nie może się starać o tzw. 500 plus. Czy to jest prawda?

ZUS: Nie. Prawo do świadczenia uzupełniającego nie jest uzależnione od stażu pracy ani pobierania renty. Świadczenie to przysługuje osobie pełnoletniej, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i jest uprawniona do świadczeń finansowanych ze środków publicznych w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1600 zł. Ponadto świadczenie to przysługuje osobie, która ma obywatelstwo polskie lub prawo legalnego pobytu w Polsce. Kolejnym warunkiem jest zamieszkiwanie w Polsce.


Powtarzają się głosy, że ZUS będzie orzekał w sprawie tzw. 500 tylko do marca 2020 r. Czy tak faktycznie będzie?

ZUS: W ustawie o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie zostało określone żadne ograniczenie czasowe przyznawania świadczeń. Dopóki obowiązuje ustawa, dopóty ZUS będzie orzekał w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji dla celów świadczenia uzupełniającego.


Część naszych Czytelników uważa, że osoby ubezwłasnowolnione nie dostaną tzw. 500 plus. Czy jej opiekun ustawowy ma prawo wnioskować o to świadczenie i otrzymywać je za tę osobę?

ZUS: Tak. Ustawa o świadczeniu uzupełniającym, a także przywołane w niej przepisy o postępowaniu w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych, przewidują możliwość zgłoszenia wniosku o świadczenie uzupełniające również przez przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej. Osoba taka może wypełnić i podpisać wniosek w imieniu zainteresowanego, a ZUS może jej wypłacać przyznane świadczenie.


Pojawiają się sygnały, że ośrodki pomocy społecznej zwiększą odpłatność za usługi opiekuńcze w domu dla osób niesamodzielnych, ponieważ świadczenie 500 plus przyznane tym osobom, zdaniem pracowników OPS, wlicza się do dochodu. Czy OPS może tak robić?

ZUS: Zasady wnoszenia opłat za pobyt w domu opieki społecznej regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej. Kwestia ta nie dotyczy świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych ani działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa o świadczeniu uzupełniającym nie odnosi się do materii odpłatności za pobyt w OPS. Jednoznacznie wskazane jest natomiast, że ze świadczenia uzupełniającego nie dokonuje się żadnych potrącań ani egzekucji. Świadczenie to jest więc wypłacane osobie uprawnionej w pełnej przyznanej wysokości.


Zdarza się „grupowe” wysyłanie wniosków z DPS-ów o świadczenie uzupełniające dla ich mieszkańców. Są opinie, że jest to spowodowane korzyścią dla prowadzących DPS-y, wynikającą z pobierania 70 proc. dochodów mieszkańców DPS-ów. Czy DPS ma prawo pobierać 70 proc. ze świadczenia uzupełniającego?

ZUS: Zasady wnoszenia opłat za pobyt w domu opieki społecznej regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej. Kwestia ta nie dotyczy świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych ani działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Redakcja Niepelnosprawni.pl zwróciła się do ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej z pytaniem o to, czy powyższe działanie DPS-ów jest uprawnione. O odpowiedzi resortu poinformujemy na naszym portalu.


Zobacz I część artykułu „500 plus dla osób niesamodzielnych. Fakty kontra mity. Część I”.

Zobacz II część artykułu „500 plus dla osób niesamodzielnych. Fakty kontra mity. Część II”.

Zapraszamy Czytelników do napisania nam o swoich obawach dotyczących świadczenia uzupełniającego w wysokości do 500 zł dla osób niesamodzielnych w komentarzach pod tym artykułem lub na adres mailowy: redakcja@niepelnosprawni.pl

Najczęściej powtarzające się zagadnienia postaramy się skonsultować z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a o odpowiedziach ZUS będziemy informować Czytelników na naszym portalu.

 

Komentarz

  • Niestety dps wliczył świadczene uzupełnuające do doxhodu i podniisły opłarę za pobyt na mocy decyzji prwzydenta muasta Warszawa.
    Małgorzata Robak
    13.01.2020, 22:20
    Zus sobie Dps sobie

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas