Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zmiany w Solidarnościowym Funduszu Wsparcia. Środowisko osób z niepełnosprawnościami domaga się wyjaśnień

15.11.2019
Autor: Mateusz Różański, fot. P. Stanisławski
Budynek Sejmu RP z zewnątrz

Na początku tygodnia posłowie PiS przedstawili projekt ustawy, która w sposób radykalny zmienia charakter Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Według projektu ma on nazywać się Funduszem Solidarnościowym i pokrywać m.in. koszty wypłaty trzynastych emerytur i rent, a także rent socjalnych i zasiłków pogrzebowych dla rencistów socjalnych. W tej sprawie głos zabrali przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych powstał na początku 2019 roku, w efekcie protestu w sejmie rodziców osób z niepełnosprawnością. Powołano go w celu finansowania takich zadań, jak opieka wytchnieniowa, tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych czy usług asystenckich. Obecnie te programy zaczynają być realizowane przez samorządy, które zdecydowały się wziąć w nich udział. Potem doszedł kolejny cel działania Funduszu, jakim jest wypłata świadczenia uzupełniającego, czyli tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych. Pieniądze na wypłatę tego świadczenia mają pochodzić również z planowanego przez rząd podatku od sklepów wielkopowierzchniowych.

Środki do Funduszu miały trafiać z tzw. daniny solidarnościowej, czyli podatku w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy. Jednak pierwsze uzyskane w ten sposób pieniądze trafią do budżetu dopiero w 2020 roku.

Przeciwko diametralnej zmianie charakteru Solidarnościowego Funduszu Wsparcia wystąpili przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami, którzy skierowali w tej sprawie list do przewodniczącego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Terleckiego.

Lis otwarty zamieszczamy poniżej w całości.


Szanowny Pan
Ryszard Terlecki
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego
Prawo i Sprawiedliwość
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Z zaniepokojeniem przyjęliśmy informacje na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. W szczególności dotyczy to faktu, że Fundusz, który w założeniu jest dedykowany osobom z niepełnosprawnościami i powinien służyć wyrównywaniu ich szans życiowych ma obecnie także wspierać finansowo emerytów i rencistów.

Zgodnie z przedstawionym na stronach sejmowych projektem, środki Funduszu mają być wykorzystane do wypłat „jednorazowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, a także renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego, o których mowa w odrębnych przepisach oraz kosztów ich obsługi”.

Podkreślić przy tym należy, że nadzieją środowiska osób z niepełnosprawnościami było docelowe stworzenie ze środków Funduszu systemowych rozwiązań, m.in. zapewniających asystencję osobistą i opiekę wytchnieniową, a także zatrudnienie wspomagane – nie na zasadach projektowych, ale jako trwałe rozwiązania gwarantowane. Wyrażamy obawy, że przeznaczenie środków z Funduszu na wypłatę dodatkowych emerytur i rent to uniemożliwi.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o informację na temat przewidywanych przez projektodawców konsekwencji takiego rozwiązania dla systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. W szczególności prosimy o następujące informacje:

 • czy po przyjęciu proponowanego projektu możliwe będzie kontynuowanie programów z Funduszu uruchomionych w 2019 r. („Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych", „Opieka wytchnieniowa”, „Centra opiekuńczo-mieszkalne", „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020), a jeśli tak, to ile wyniosą wydatki na każdy z tych programów?
 • jaka łączna kwota środków z Funduszu przeznaczona będzie w 2020 r. wyłącznie na działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami?
 • czy wnioskodawcy brali pod uwagę wprowadzenie waloryzacji, wraz z waloryzacją rent i emerytur, progu dochodowego dla świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji („500+” dla osób z niepełnosprawnościami) finansowanego ze środków Funduszu, który aktualnie wynosi 1.100 zł.

Pragniemy także przypomnieć, że w ubiegłym roku jako środowisko Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami przedstawiliśmy szereg propozycji systemowych reform (w załączeniu nasz list do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego), które nie tylko mogą polepszyć sytuację tej grupy społecznej, ale też  przynieść lepsze wykorzystanie środków publicznych.
 
Z poważaniem
 
dr Krzysztof Kurowski, Przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami

A także:

 1. dr Monika Zima-Parjaszewska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 2. Krzysztof Kotyniewicz, Polski Związek Głuchych
 3. Tadeusz Milewski, Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 4. dr Anna Drabarz, Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami
 5. Rafał Skrzypczyk, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 6. Grzegorz Kozłowski, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
 7. Ewa Pawłowska, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
 8. dr Michał Wroniszewski, Porozumienie Autyzm-Polska
 9. Elżbieta Oleksiak, Polski Związek Niewidomych
 10. dr hab. Paweł Kubicki, Inicjatyw Obywatelska „Chcemy Całego Życia!”
 11. dr hab. Katarzyna Roszewska, Centrum Badań nad Niepełnosprawnością
 12. Magdalena Kocejko, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia
 13. Przemysław Żydok, Fundacja Aktywizacja
 14. Justyna Kucińska, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 15. Aleksander Waszkielewicz, Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
 16. Adam Zawisny, Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i Rozwiązywania Problemów Osób z Niepełnosprawnościami przy Urzędzie Miasta Łodzi
 17. Sławomir Besowski, Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych
 18. dr Małgorzata Franczak, Fundacja Eudajmonia
 19. Sylwia Mądry, Fundacja Autism Team
 20. Zbigniew Worony, Fundacja Ergo Sum
 21. Łukasz Garczewski, Wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób Niepełnosprawnych
 22. Monika Karwacka, Forum na rzecz Osób z Wieloraką Niepełnosprawnością
 23. Piotr Todys, Fundacja TUS
 24. Ewa Kowańska, Stowarzyszenia Na Tak
 25. Małgorzata Felger, Polskie Towarzystwo Stwardzenie Rozsianego Oddział w Krakowie
 26. Agnieszka Lewonowska-Banach, Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne
 27. Małgorzata Rybicka, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
 28. Paweł Jordan, Stowarzyszenie BORIS
 29. Anna J. Nowak, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "ŻURAWINKA"
 30. Monika Zakrzewska, Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego
 31. Małgorzata Gorący, Stowarzyszenie OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
 32. Rafał Średziński, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
 33. dr Zbigniew Głąb, Stowarzyszenie Projektowo-Badawcze Instytut Działań Społecznych
 34. Maciej Kowalski, Polski Związek Głuchych, Oddział Łódzki
 35. Anna Aleksiejczuk, Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”
 36. Ryszard Kuczyński, Koło Terenowe „Jak nie My, to kto?” przy Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski
 37. Joanna Wierzbicka, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Kolomotywa”
 38. Anna Thieme, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
 39. dr Agnieszka Wołowicz, Uniwersytet Warszawski
 40. Anna Rozborska, Przedsiębiorstwo społeczne Utilitia sp. z o.o.
 41. Jacek Babis, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie
 42. Bartosz Stępień, Spółdzielnia Socjalna FADO
 43. Maria Królikowska, OzN konwencyjnie
 44. Katarzyna Bierżanowska, Inicjatywa Pełnoprawna
 45. Justyna Mańkowska, Fundacja Katarynka
 46. dr Rafał Bakalarczyk, Uniwersytet Warszawski
 47. Anna Rutz, Fundacja Elektrownia Inspiracji
 48. Grażyna Rosołowicz, Inicjatywa społeczna „Nie-Samodzielni”
 49. Piotr Kowalski, Fundacja Subsidium
 50. Stanisław Sikora, Fundacja Helpful Hand
 51. Łukasz Siemież, Fundacja SENSoR
 52. Bartosz Golędzinowski, Stowarzyszenie SUITA
 53. Mateusz Biernat, Fundacja Człowiek
 54. Patrycja Kołodziejczyk, Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi na Świat
 55. Małgorzata Silny, Fundacja KSK
 56. Agata Domalska, Spółdzielnia Socjalna WOLA
 57. Monika Cycling, Fundacja Toto Animo
 58. Janina Kaczmar, Fundacja Pomóż Mi Żyć
 59. Zofia Pągowska, Warszawska Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną POSTAW NA NAS
 60. Marzena Moch, Fundacja Rodzice i Terapeuci Na Rzecz Osób Autystycznych Poznaj – Zrozum
 61. Piotr Kuźniak, Fundacja Imago
 62. Adam Komar, Fundacja Potrafię Pomóc
 63. Beata Walter, Fundacja Leonardo
 64. Andrzej Niewieczerzał, Fundacja Przekraczać Granice
 65. Maria Rekowska, Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic
 66. Mariusz Panek, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce
 67. dr Wojciech Figiel, Uniwersytet Warszawski
 68. dr hab. inż. arch., prof. nadzw. PG Marek Wysocki, Politechnika Gdańska
 69. Bogusława Żywna, Śląska Fundacja Pomocy Głuchoniewidomym
 70. Agnieszka Dąbkowska, Fundacja Zdrowie Jest Najważniejsze
 71. Elżbieta Sowa, Fundacja na Rzecz Niepełnosprawnych Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Zapewnić Przyszłość”
 72. Alicja Perzanowska, Fundacja Wspólnota Nadziei
 73. Joanna Witkowska, Fundacja Pies Przewodnik
 74. Małgorzata Jańska - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia SPEKTRUM
 75. Iwona Jendrys, Okręg Łódzki Polskiego Związku Niewidomych
 76. Maciej Augustyniak, Fundacja Polska Bez Barier
 77. Jolanta Kramarz, Fundacja Vis Maior
 78. dr Tomasz Rowiński, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Bielany

   

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Po ptokach
  Radek
  20.11.2019, 09:04
  Wszystko pięknie i ładnie. Cieszy mnie, że tak czcigodne grono śle zapytania do przewodniczącego klubu PIS i premiera Morawieckiego. Boli mnie jednak coś innego. Gdzie były te osoby jak uchwalano program 500+ i wytyczne do niego. Czemu nie protestowano tak głośno, gdy z tego wsparcia wykluczono osoby posiadające inne orzeczenie niż ZUS. Nikt nie pochylił się nad losem osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wymagających wsparcia osób trzecich w codziennym funkcjonowaniu. Kazano im się orzekać od nowa w ZUS, skazując ich na pożarcie!! Tak, na pożarcie, bo mimo, że wymagają pomocy pracują zdalnie, zrobili studia, kursy grafiki i orzecznicy ZUS ich wyrzucają z systemu pomocy. Dla nich są samodzielni! Nikt nie pochylił się nad losem osób mających umiarkowany stopień, a nie mających żadnych świadczeń z ZUS. One nie dostaną niczego. Kompletnie. Ani świadczenia, ani renty, ani tym bardziej 13 czy 14 emerytury/renty. Proszę wybaczyć, ale jak widzę oburzenie tych osób, to zastanawiam się, kto cierpi bardziej na syndrom „ślepej kiszki”. Czy PIS, który mimo wszystko taki program uchwalił z defektami, ale jednak część niepełnosprawnych z tego programu korzysta. Czy urzędnicy, profesorowie, doktorzy, dziennikarze, którzy jak zwykle reagują na to za późno. Reagują świętym oburzeniem tu i teraz, ale gdy ważyły się losy programu 500+ nie było wsparcia dla niepełnosprawnych znacznych, umiarkowanych. Cisza jak makiem zasiał lub jednostkowe głosy sprzeciwu. Czemu nie jeździli do ministerstwa, nie pisali petycji, nie rozmawiali z prof. Ucińską, która pod płaszczykiem sprawiedliwości społecznej zaczyna od zatrudnienia 500 orzeczników i tysiąca dodatkowych etatów w ZUS? Tupet jak taran przykryty epitafium „sprawiedliwości”. Tak drodzy Państwo profesorowie, doktorowie, redaktorzy – my niepełnosprawni czujemy się porzuceni, zostawieni na pastwę losu. Żebyście chociaż poczytali nasze komentarze, zareagowali na nasze obawy, odczucia dotyczące nie tylko programu 500+, ale także proponowanych zmian w systemie orzecznictwa, gdzie ponownie pozbawi się wsparcia niepełnosprawnych w imię „papierowego” uzdrowienia i polepszenia systemu. A teraz Wasze protesty teraz są dla nas „milowymi łzami”, które nic nie wniosą do naszego niepełnosprawnego świata rzeczywistości. Jest po kisielu.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas