Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego

14.12.2019
Autor: A.

Chciałabym się dowiedzieć, jak świadczenia na dziecko niepełnosprawne są wypłacane, syn ma orzeczenie do 30 listopada, czy w grudniu otrzymam świadczenie, nie mając jeszcze nowego orzeczenia?

Szanowna Pani,

wielokrotnie zwracano już uwagę na problem przedstawiony przez Panią – okresu „zawieszenia” pomiędzy ważnością poprzedniego orzeczenia, a datą posiedzenia, na którym zostanie wydane nowe orzeczenie. Faktem jest, iż orzeczenie traci swoją ważność z ostatnim dniem okresu na jaki je wydano.

Część przepisów przewiduje możliwość, iż postępowania o wydanie nowego orzeczenia może się wydłużyć, jak np. art. 24 ust. 2a. ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym: jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas