Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Okres rozliczeniowy czasu pracy

10.12.2019
Autor: P.

Czy osoba z orzeczoną umiarkowaną niepełnosprawnością w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym może pracować w jednym miesiącu 180 godzin, a w kolejnym mniej? Czy dni ustawowo wolne można takiej osobie odebrać w jednym miesiącu, by w kolejnym je oddać?

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. 2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Art. 16. 1. Przepisów art. 15 nie stosuje się:

  1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

2. Koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca.

Ustawodawca wprowadzając powyższe przepisy, nakazuje pracodawcy, aby pilnował, aby czas pracy pracownika z orzeczeniem (umiarkowany lub znaczny stopień) w każdym tygodniu nie przekroczył 35 godzin, a ciągu dnia 7 godzin.  Inaczej jest w przypadku pracownika pełnosprawnego lub nie korzystającego z uprawnień wynikających z orzeczenia, do którego stosujemy zasadę zawartą w przepisie art. 129 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym czas pracy nie może przekroczyć „przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy”.

W celu uzyskania interpretacji prawnej przez odpowiedni organ, można złożyć stosowne zapytanie do Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas