Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy żona może otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy?

14.12.2019
Autor: A.

Aby otrzymywać specjalny zasilek opiekuńczy, to opiekunem osoby niepełnosprawnej dorosłej może być żona w wieku 77 lat? Ta osoba nie pobiera emerytury.

Szanowni Państwo,

część małżonków składa wnioski do wydziału świadczeń rodzinnych o świadczenie pielęgnacyjne (które od 1 stycznia 2020 wyniesie1830 zł) zamiast specjalnego zasiłku opiekuńczego (620 zł.) z tytułu opieki nad swoim niepełnosprawnym w stopniu znacznym małżonkiem, następnie po otrzymaniu odmowy i po wyczerpaniu drogi administracyjnej składa skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Odwołanie do sądu nie daje gwarancji sukcesu (choć generalnie orzecznictwo sądów administracyjnych jest na korzyść małżonków), bo to już sąd w indywidualnej sprawie ocenia pod kątem nawet przepisów Konstytucji RP zasadność uchylenia decyzji w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki np. nad swoim mężem posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak stwierdził w uzasadnieniu do wyroku z dnia 13.06.2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt IV SA/Wr 208/18) - „Stanowisko Kolegium Odwoławczego uznające, że choć małżonek może otrzymać świadczenie to tylko w sytuacji kiedy nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, jest nieprawidłowe. Z doświadczenia życiowego wynika, że małżonek przede wszystkim i w pierwszej kolejności jest obowiązany do opieki i pomocy osobie niepełnosprawnej. Uprawnienie do świadczenie pielęgnacyjnego dla innych krewnych takiej osoby, nawet spokrewnionych z nią z w pierwszym stopniu, ma miejsce dopiero wówczas, gdy małżonek osoby wymagającej opieki nie jest w stanie tej opieki sprawować z uwagi na swoją niepełnosprawność”.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia z dnia 27 czerwca 2014 w sprawie o sygn. akt I OSK 789/13, który stwierdził – „uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego dla krewnych „otwiera się” dopiero wówczas, gdy małżonek osoby wymagającej opieki jest niepełnosprawny w stopniu znacznym (co uniemożliwia mu wypełnianie we właściwy sposób obowiązku alimentacyjnego), ale sam fakt pozostawania w związku małżeńskim osoby wymagającej opieki, przy wypełnieniu przesłanek, o jakich mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie wyklucza świadczenia pielęgnacyjnego dla jego małżonka”.

Warto zapoznać się z artykułami podejmującymi zagadnienie zawarte w pytaniu ze strony www.niepełnosprawni.pl.

 NSA: opiekunowi osoby dorosłej nie można odmówić przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas