Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Nowe rozporządzenie w sprawie WTZ-ów

30 kwietnia 2004 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U.04.63.587).

Od wejścia w życie przepisów znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w lutym 2003 r. brakowało nowego rozporządzenia dotyczącego funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Teraz, po ponad rocznym oczekiwaniu, WTZ-y doczekały się niezbędnego do ich funkcjonowania aktu prawnego.

Rozporządzenie nie wprowadza radykalnych zmian w funkcjonowaniu warsztatów. Nowe przepisy doprecyzowały m.in., kto i w jaki sposób dokonuje oceny projektu utworzenia warsztatu. Do tej pory przepisy stwierdzały jedynie, że należy to do zadań powiatowego centrum pomocy rodzinie. Od 30 kwietnia do oceny formalnej i merytorycznej projektu musi zostać powołany zespół składający się z kierownika centrum pomocy lub wyznaczonego przez niego pracownika centrum, psychologa, osoby posiadającej uprawnienia budowlane, innych specjalistów w zależności od potrzeb oraz nie więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu. W pracach zespołu może wziąć udział także przedstawiciel jednostki zamierzającej utworzyć warsztat. Doprecyzowane zostały jednocześnie kryteria oceny projektu.

Rozporządzenie konkretyzuje również kryteria oceny postępów indywidualnej rehabilitacji uczestnika warsztatu. Rada programowa, która dokonuje takiej oceny, bierze pod uwagę: zdolność samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego, umiejętności interpersonalne, komunikowanie się, współpraca w grupie oraz opanowanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Zmienione zostały także zasady finansowania kosztów utworzenia warsztatu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wprowadzono nowe zasady finansowania uczestnictwa w warsztatach osób, które przebywają w jednostkach obowiązanych do zapewnienia terapii zajęciowej na podstawie odrębnych przepisów.

Zapoznaj się z treścią rozporządzenia

Autor: Dorota Landsberger
Źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U.04.63.587).

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy marihuana lecznicza powinna być dostępna dla pacjentów w Polsce?

Biuletyn