Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Informator ZUS. 500+ to świadczenie uzupełniające

03.12.2019
Autor: materiał sponsorowany, fot. freeimages.com
500 złotych w 100-złotowych banknotach

Od 1 października 2019 r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą otrzymać świadczenie uzupełniające na pokrycie kosztów związanych z pielęgnacją, rehabilitacją czy opieką medyczną.

W poprzednim numerze wyjaśniliśmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie uzupełniające, gdzie i jak złożyć wniosek oraz jaka jest wysokość tego świadczenia, a w bieżącym – w jakim terminie ZUS wydaje decyzję i o czym osoba uprawniona do 500+ musi powiadomić ZUS.

W jakim terminie ZUS wyda decyzję

ZUS wydaje decyzję w sprawie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Taką okolicznością może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

W przypadku wniosków złożonych przed 1 grudnia 2019 r. termin na wydanie decyzji w sprawie świadczenia uzupełniającego wynosi 60 dni. 

Czy można się odwołać od decyzji ZUS?

Osoba, która nie zgadza się z decyzją w sprawie świadczenia uzupełniającego, może się od niej odwołać do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania. Powinna złożyć odwołanie za pośrednictwem ZUS, który wydał decyzję.

Termin na złożenie odwołania wynosi miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Po tym terminie decyzja stanie się prawomocna i nie można jej zaskarżyć do sądu.

Odwołanie można złożyć na piśmie lub zgłosić ustnie do protokołu w placówce ZUS albo wysłać pocztą. Złożenie odwołania i postępowanie przed sądem są wolne od opłat.

O czym trzeba powiadomić ZUS?

Osoba uprawniona do 500+ musi powiadomić ZUS,  m.in. gdy:

  • uzyska prawo do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, w tym także do świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, które przyzna KRUS lub inny organ emerytalny, oraz gdy będzie pobierać takie świadczenie;
  • otrzyma większą kwotę świadczenia finansowanego ze środków publicznych, wypłacanego przez podmiot inny niż ZUS (np. KRUS czy ośrodek pomocy społecznej);
  • zostanie tymczasowo aresztowana albo będzie odbywać karę pozbawienia wolności (nie dotyczy odbywania tej kary w systemie dozoru elektronicznego).

Jeśli osoba uprawniona do świadczenia uzupełniającego nie powiadomi ZUS o wymienionych okolicznościach i ZUS wypłaci jej świadczenie, do którego utraciła prawo, będzie musiała je zwrócić. Jeśli ZUS wypłaci świadczenie w zawyżonej kwocie, będzie trzeba zwrócić tę jego część.

Więcej o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przeczytasz na stronie www.zus.pl.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas