Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

13. emerytura lub renta zagwarantowane co rok

23.12.2019
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
wypchany porfel włożony w tylną kieszeń starszego mężczyzny

23 grudnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która gwarantuje coroczną wypłatę tzw. trzynastej emerytury. Dotyczy to także rent z tytułu niezdolności do pracy i rent socjalnych.

Ustawa gwarantuje coroczną wypłatę dodatkowego świadczenia, np. renty czy emerytury, dla wszystkich pobierających je osób, w wysokości najniższej emerytury. Będzie to kwota obowiązująca od 1 marca danego roku. W kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowo 1200 zł brutto (nieliczne osoby dostaną to świadczenie w maju 2020 r.).

Dodatkowe świadczenie otrzymają emeryci, renciści, renciści socjalni, pobierający emerytury i renty rolnicze, służby mundurowe, pobierający emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz inwalidzi wojenni i wojskowi.

- To wsparcie finansowe szczególnie ważne dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe. Osoby starsze są grupą najbardziej zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Musimy pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia – komentuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Co z rentą rodzinną?

Dodatkowe świadczenie nie będzie przysługiwać osobom, których prawo do świadczeń zostało zawieszone na dzień 31 marca 2019 r. Prawo do dodatkowej renty będzie też ponownie weryfikowane np. w sytuacji, gdy mieliśmy zawieszoną rentę z powodu przekroczenia maksymalnego limitu dochodu. Będzie ono także ponownie ustalane, gdy w grę będzie wchodził wyrok sądu dotyczący naszego świadczenia albo nie mieliśmy prawa do renty czy emerytury i przedstawiliśmy nieprawdziwe dokumenty.

„W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – czytamy w dołączonej do ustawy Ocenie Skutków Regulacji. – Jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Świadczenie to będzie podlegać proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do renty rodzinnej. W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba i przynajmniej jedna z nich uprawniona jest do renty socjalnej, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu renty rodzinnej podlegać będzie podziałowi stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby lub osób uprawnionych do renty socjalnej. Osobie lub osobom wyłączonym z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej przysługiwać będzie dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu przysługującego prawa do renty socjalnej”.

Dodatkowa renta będzie wypłacona z urzędu wraz z kwietniowym świadczeniem. Nie będzie się ona wliczała do dochodu w określonych przypadkach, ani do przychodu w przypadku renty socjalnej. Dodatkowa kwota nie będzie miała też wpływu na tzw. ulgę rehabilitacyjną.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2020 r. zostałoby wypłacone ok. 9,8 mln osobom, w tym 285 tys. rencistów socjalnych i ok. 19 tys. osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W 2020 r. będzie to koszt ok. 11,75 mld zł.

Projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Pulapka rentowa
  Basia
  23.12.2019, 18:54
  I znowu kolejny przykład karania ludzi aktywnych zawodowo- nie dość, że renta zawieszona, to trzynastki też nie dadzą. Potem zdziwienie, że ludzie nie chcą pracować.
  odpowiedz na komentarz
 • Wypchajcie sie...
  Igor
  23.12.2019, 18:02
  .. takim produktem kiełbasopodobnym z zawartością mięsa 20%. Wtedy, Szanowni Panowie posłowie, zrozumiecie, że emerytura czy renta powinna być godna. Od stycznia do grudnia, a nie tylko raz w roku "bo trzynastka". Zamiast tego lepiej było wprowadzić waloryzacje o 100 zł więcej miesięcznie. Tego jednak zabrać nie można, 13 można łatwo "bo kryzys". Taka Wasza pseudo kiełbasa wyborcza.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej Ci brakuje, gdy kolejne dni spędzasz w domu z powodu zagrożenia koronawirusem?

Biuletyn

Wspierają nas