Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Uprawnienia do transportu osób niepełnosprawnych

31.01.2020
Autor: R.

Jakie trzeba mieć uprawnienia, kwalifikacje czy szkolenia, by otworzyć firmę zajmującą się transportem osób niepełnosprawnych?

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 7.1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

  • udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2.Organem  właściwym  w sprawach  udzielenia,  odmowy  udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest:

  • starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr1071/2009;
  • Główny Inspektor Transportu Drogowego, w przypadku ubiegania się o licencję wspólnotową, jeżeli przedsiębiorca nie występował z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez organ, o którym mowa w pkt.

1.3.Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji wspólnotowej oraz licencji, o której mowa w art.5b ust.1 i2, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tak więc, powinien Pan się udać do wydziału wydającego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w Pana powiecie, aby uzyskać pełne informacje i pobrać niezbędne druki.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej Ci brakuje, gdy kolejne dni spędzasz w domu z powodu zagrożenia koronawirusem?

Biuletyn

Wspierają nas