Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Usługi opiekuńcze i 500 plus

26.02.2020
Autor: Z.

Czy 500+ wlicza się przy obliczaniu dochodu do usług opiekuńczych?

Szanowny Panie,

tak, świadczenie uzupełniające (500+) wlicza się do dochodu osoby lub rodziny gdy ktoś ubiega się o świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej takie jak np. usługi opiekuńcze, posiłek, pobyt w domu pomocy społecznej.

Dochód w postaci 500 + (świadczenie uzupełniające) nie wlicza się do dochodu osoby lub rodziny tylko w przypadku, gdy ktoś korzysta ze wsparcia lub stara się o pomoc jedynie w postaci świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Nie wlicza się także w przypadku osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, tzn. małżonka oraz zstępnych mieszkańca domu (np. dzieci).

Podstawa prawna: art. 8 ustęp 4a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1507 ze zm.).

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

 

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas