Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Własna firma czy tzw. firma na próbę

26.02.2020
Autor: A.

Okazjonalnie zajmuję się wytwarzaniem biżuterii hand made, chciałabym ją zacząć sprzedawać w sklepie internetowym lub na Allegro. Czy muszę zakładać firmę? Sądzę, że moje dochody z tego tytułu nie przekroczyłyby kwoty 1000 zł. Jestem osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności od 12-stego roku życia, od 10 lat pobieram rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Jestem też zatrudniona na podstawie umowy o pracę - najniższa pensja krajowa. Mój staż pracy to 14 lat, mam 43 lata. Co zrobić, aby móc legalnie zarabiać na moim hobby, przy minimum formalności? Nie wiem jak długo będę pracowała na etat. Czy jeśli sprzedawałabym biżuterie robioną na zamówienie na podstawie umowy o dzieło, gdyby klient mieszkał w drugim końcu Polski czy wystarczy podpisany skan takiej umowy?

Szanowna Pani,

sądzę, że przy tym rozmiarze wytwarzania można polecić Pani nowe rozwiązanie czyli działalność bez rejestracji. Działalność nieewidencjonowana polega na tym, że osoba fizyczna wykonująca dane czynności (usługi, sprzedaż towaru) nie rejestruje działalności gospodarczej. Są dwa warunki, które muszą być spełnione, aby skorzystać z tego rozwiązania:

  • przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia – czyli w odniesieniu do 2020 roku przychód nie może przekroczyć 50% z 2600 zł, czyli 1300 zł,
  • niewykonywanie w okresie ostatnich 60 miesięcy działalności gospodarczej.

Jeżeli miesięczny przychód zostanie przekroczony, to działalność ta staje się automatycznie działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. Rozliczenia z fiskusem (zapłacenie podatku) od działalności nierejestrowanej można dokonać jednorazowo w ciągu roku składając PIT-36. W rubryce działalność nierejestrowana wypełniamy rubryki: przychód (zarobek brutto), koszty (koszty poniesione na wytworzenie biżuterii) i zaliczki (jeśli się nie płaciło w trakcie roku można je jednorazowo zapłacić składając PIT). Należałoby prowadzić zapis wszystkich przychodów (przelewy), wydatków (np. koszty materiałów do wytworzenia biżuterii) mimo braku obowiązku - może się przydać w razie kontroli. Osoba wykonująca działalność nieewidencjonowaną nie musi płacić składek na ZUS.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019.1292 t.j.).

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas